dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Oor- en gehoorklachten

Oorklachten bestaan er in vele vormen: ontstekingen, oorsuizen (tinnitus), slecht horen, doofheid en ziektepatronen waarbij oorklachten kenmerkend zijn, zoals bij de ziekte van Ménière.

De Westerse geneeswijzen zullen hun aandacht richten op de oren en met een ongelooflijke nauwkeurigheid alles in dat gebied onderzoeken. Andere vormen van geneeskunde hebben het op dat gebied nooit zo ver geschopt, maar hebben door hun benaderingswijze samenhangen ontdekt die in het westen onbekend zijn.

De Chinezen vertalen klachten naar energieverstoringen binnen de totale energiebalans. Behandelen van de energieverstoring leidt in veel gevallen tot vermindering of verdwijnen van de klachten.

Indien er geen optimale energiecirculatie in en rond het oor is, dan kunnen daar klachten ontstaan (oorsuizen, ontstekingen, slechthorendheid, enz.). De belangrijkste energetische afwijkingen bij het oor zijn: een teveel of te weinig energie, stagnaties of vertroebeling van de energie en de daar aanwezige vloeistoffen.

Te weinig energie circulatie:

Volgens de inzichten van de Traditionele Chinese Geneeswijze wordt het oor gevoed (met energie) door de nieren (nier-meridiaan energie). Ten gevolge van zwakke nierenergie kan het voorkomen dat de oren onvoldoende gevoed worden. Dit kan leiden tot uiteenlopende oorklachten.
Regelmatige oorontstekingen kunnen het gevolg zijn.

Oorsuizen gaat ook vaak samen met een slechte voeding van de oren, door de nier-energie.
Andere klachten die tegelijkertijd op kunnen treden zijn: lage rugpijn, knieklachten, urine-problemen (incontinentie, regelmatig plassen, enz.)

Een belemmerde circulatie:

Het kan zijn dat energieën de oren niet goed bereiken. Verstoringen in de nek kunnen daar de oorzaak van zijn (scheefstaande wervels, whiplash, etc.).
Slijmerige lichaamsvloeistoffen kunnen de energiecirculatie belemmeren, waardoor onvoldoende energie de oren bereikt. Dit komt vaak voor bij patiënten met de ziekte van Ménière. Onder andere de spijsvertering kan hiervan de oorzaak zijn.
Chinese kruidencombinaties die de "damp" (= slijm, enz.) oplossen, aangevuld met de juiste voedende kruiden, kunnen in zo'n geval de basis zijn van een behandeling.

Bij kleine kinderen kan een nog te weinig ontwikkelde spijsvertering van aanleiding geven tot 'dampvorming' (slijm); het eten kan niet goed verteerd worden. Als deze kinderen ook nog een zwakke nierenergie hebben, dan kunnen ze regelmatig getergd worden door oorontstekingen.
Aanpassen van het dieet (volgens Chinese inzichten) is van belang om de problemen te verminderen.

Lichaamsvreemde energieën van buiten af kunnen het lichaam binnendringen en de circulatie in het lichaam verstoren. Indien iemand met zijn (blote) arm, schouder of nek in de kou zit en/of op de tocht en het lichaam is daar (op dat moment) onvoldoende weerbaar tegen, dan kunnen energieën binnendringen die tot niet geringe problemen kunnen leiden.
[Aangezichtsverlamming kan veroorzaakt worden door dergelijke invloeden.] Raakt de omgeving van het oor aangedaan, dan kan dit oorsuizen tot gevolg hebben. Acupunctuur is dan één van de betere methoden om deze invloeden van buiten af uit het lichaam te werken.

Oorsuizen ten gevolge van zwakke nierenergie kan eveneens het beste behandeld worden met Chinese kruiden (die deze energie versterken). Voeden van de tekorten is logischer dan symptomen onderdrukken.
Verstoringen in de nek zijn te behandelen door craniosacraal therapie, de chiropractiker, manuele therapie, shiatsu.
Zie in verband met dit laatste eventueel ook onder nek- schouder- en armklachten.

Teveel energie in het hoofd:

Een teveel aan energie in het hoofd kan tot stagnaties en klachten zoals oorsuizen leiden. Dit probleem ontstaat t.g.v. bepaalde verstoringen van de levermeridiaan, die de oorzaak zijn van sterk stijgende energieën. Migraine en hoge bloeddruk zijn hierbij ook een veel voorkomend verschijnsel. Ook kunnen dan oogklachten en schouder/nekklachten optreden. Stress, spanningen, woede, frustraties vermijden is belangrijk. Alle vormen van traditionele Chinese geneeswijzen (acupunctuur, kruiden, shiatsu, tuina) kunnen hier een goede invloed op uitoefenen.

Het geluid dat gehoord wordt kan soms informatie verschaffen t.a.v. de soort energieverstoring (hoge of lage toon, ruisen als water, klokkengelui). Een Oosters geschoold therapeut zal deze informatie koppelen aan andere kenmerken van de persoon.

Langdurige belemmering van de energiecirculatie rond de oren kan op de lange duur leiden tot blijvende schade, die door westerse specialisten vastgesteld kan worden. Indien er zichtbare veranderingen zijn opgetreden, dan is in geval van oorsuizen de kans op volledig herstel een stuk geringer. Wacht dus geen jaren voor je er iets aan laat doen.

Verwante pagina op deze site:Tinnitus

Disclaimer