dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Whiplash

whiplashVolop in het leven staan. Dan is er opeens de klap van het ongeluk. Het lijkt dat je er goed vanaf gekomen bent. Alleen de nek heeft een flinke knauw gehad. Even herstellen en je kunt er weer tegenaan denk je.
Helaas is dat niet altijd het geval. Het herstel laat op zich wachten. Behalve dat de nek spanningen blijft houden, ontstaan er ook andere klachten, zoals concentratie-problemen. Lezen van één enkel artikel uit de krant kost al grote moeite. Ook is er dikwijls die aanblijvende vermoeidheid. Onderzoek en röntgenfoto's laten geen afwijkingen zien. Na een fysiotherapie behandeling voel je je soms nog slechter dan daarvoor.
Er lijkt geen eind te komen aan de W H I P L A S H .

In veel gevallen laat een whiplash geen zichtbare sporen achter in de vorm van beschadigingen van wervels; vaak is slechts een geringe scheefstand van de wervels te constateren.
Er zijn mensen waarbij de nekwervels meer afwijkingen vertonen dan bij jou, en die hebben geen whiplash-klachten.
Het is ook de vraag of een zichtbaar probleem de oorzaak is.

Als ik een persoon met een whiplash (energetisch) behandelde, dan voelde ik op betreffende plek in de nek een bepaald soort verstoring, die anders aanvoelde dan andere vormen van (meridiaan)energie. Ging ik mijn behandeling richten op het afvoeren van deze verstoorde energie, dan zorgde het lichaam dat er nieuwe verstoorde energie gemaakt werd. Was mijn behandeling tactisch en voorzichtig, dan kon het resultaat zijn, dat ik meer van deze verstoorde energie verwijderde, dan er aangemaakt werd. De persoon ging dan (langzaam) vooruit (ging zich beter voelen, minder moe, betere concentratie). Liet ik de nek te snel bewegen, of schrokt het lichaam van mijn handelingen, dan leidde dit tot verslechtering of gelijk blijven van de situatie.

De typische kenmerken bij een whiplash-patiënt zeggen mij, dat er duidelijk iets specifieks aan de hand is met deze personen. Zij stellen zich niet aan. Zij kunnen niet door 'gewoon' anders in het leven te staan, de draad weer oppakken.


Op grond van ervaringen en kennis probeer ik een verklaring te geven voor het fenomeen.

 1. Naar mijn mening is het lichaam van een whiplashpatiënt zich tijdens het ongeluk (nekblessure) wezenloos geschrokken. Als ik het lichaam als een tweede deel van de persoonlijkheid (of van het onderbewustzijn) beschouw, dan kan ik zeggen dat dit deel niet meer in harmonie is met het bewustzijn. Het lichaam vertrouwt de persoon niet meer; het kan zomaar in een gevaarlijke situatie gebracht worden.
  Het lichaam reageert met stress-energie op de fatale plek en produceert meer stress-energie als de nek weer 'risico' loopt.

 2. Een mens slaat niet afgewerkte emoties op, als ladingen in het lichaam. De nek is één van de plaatsen waar bepaalde vormen zich vastzetten (denk aan de gezegdes als "te veel op je nek nemen", "niet de nek uit durven steken", enz.). Het lichaam heeft de opdracht van onszelf gekregen deze emoties binnen boord te houden.
  Zat er tijdens het ongeluk zo'n emotionele lading in de nek, dan is de reactie en dus de whiplash nog heviger. Het lichaam twijfelt of het de lading wel binnen boord kan houden en zal alles op alles zetten om het oude mechanisme te handhaven.

 3. Het menselijk lichaam heeft een beschermende energie (Wei Qi), die negatie invloeden buiten het lichaam moet houden (zoals: de invloeden van tocht, kou). Door het trauma kan er tijdens het ongeluk kou, of een andere factor binnendringen (EPF-factor). Deze kan later tot ziekten leiden. Een binnengedrongen EPF leidt tot een verhoogde staat van paraatheid van de defensieve Wei Qi. Het zorgt voor een extra sterke reactie op de invloeden van buiten af.

 4. De neuro-psycholoog Hans Gieling heeft onderzoek gedaan naar de invloed van het ritme van het hersenvocht in relatie tot whiplashklachten. Bij een gezond mens wordt het hersenvocht in een ritmische beweging door hersenen en ruggenmerg gepompt. Bij whiplash-patiënten blijkt dit ritme doorgaans niet goed te functioneren. Afwezigheid van het ritme heeft tot gevolg dat de hersencellen minder gevoed worden en daardoor minder kunnen presteren. Hij heeft o.a. het verschil in prestaties onderzocht bij whiplash-patiënten voor en na herstel van dat ritme. Mensen waarbij het ritme hersteld was (d.m.v. cranio-sacraaltherapie) presteerden aanmerkelijk beter dan voorheen.

 5. Personen met een whiplash hebben dikwijls een grote onbalans binnen het meridiaansysteem. Het ongeval zal hiertoe de aanzet hebben gegeven, de weinig rooskleurige situatie erna kan er voor zorgen dat iemand in een vicieuze cirkel terecht komt.
  Bijvoorbeeld: Raakt de milt-energie verstoord, dan kan dit aanleiding geven tot minder helder denken (leren en lezen worden bemoeilijkt). Gaat hij/zij ten gevolge van de belemmeringen piekeren, dan zal dit leiden tot een verdere uitputting van de milt-energie. Versterken van de milt-energie en mijden van gedrag (enz.) dat de energie dan kan schaden is belangrijk.

 

Ik behandelde met shiatsu en acupunctuur. Acupunctuur gebruikte ik met name om de balans van het lichaam te herstellen. Ik gebruikte acupunctuur zelden om direct aan de whiplash te werken (naalden plaatsen dicht bij de aangedane zone). De reactie van het lichaam kan te sterk zijn waardoor ik terrein zou kunnen verliezen. Alleen als ik zo goed als zeker wistt dat in een bepaalde situatie een naald bij of in het whiplashgebied echt rendement heeft, dan prikte ik daar (anders nooit!). Ook stevige massage en bewegingen tijdens de behandeling hebben een negatief effect.

Mijn mening bij een whiplash: Ga nooit door met een therapie waar je keer op keer slechter vandaan komt, dan je er naar binnen ging. Geloof een opmerking dat de verslechtering er bij hoort niet.

Gezien de specifieke reacties op 'onveilige' situatie (zie bij 1) is het voor een whiplash patiënt van belang om weer een maatje te worden van het lichaam (en met de nek). Jezelf voorstellen dat je goed voor het lichaam wil zorgen en het niet in onveilige situaties wil brengen is belangrijk. Je kunt dit ook naar het lichaam uitspreken. Een lichaam dat gerust gesteld is reageert veel beter op een behandeling (dan als dat niet gebeurd is).
Verschillen tussen personen maken dat de ene whiplash-patiënt slecht op een behandeling reageert, waar een ander veel baat bij heeft (en omgekeerd).

Disclaimer