Tinnitus (oorsuizen)

Opeens was er een geluid in één oor, of in beide oren. Piepen, ruisen als de zee, alsof klokken luiden, of in welke vorm dan ook. Oorsuizen bestaat in vele variaties.
De eerste dagen is het nog wel om uit te houden. als het echter dag in dag door blijft gaan, wordt het een kwelling die niet meer uit te houden is. Onderzoek in een ziekenhuis laat vaak zien dat er een (lichte) vermindering is van het gehoor. Verder zijn er geen afwijkingen. Over enige maanden moet er nog maar eens weer een gehoortest gedaan worden.
Je hebt tinnitus zegt de KNO-arts. Gelukkig hij weet wat ik heb, denk je. Zoek je later op in een woordenboek wat dat is dan kom je tot de ontdekking dat je zelf de diagnose al gesteld had: geluiden horen die er niet zijn, doorgaans om onduidelijke redenen. In de volksmond oorsuizen genoemd.

Volgens de Chinese geneeswijze treedt oorsuizen op als de Qi die in het gebied moet circuleren het werk niet kan doen.
Qi, de levensenergie beïnvloedt lichaamscellen, organen en ook de oren. Bereikt de voedende Qi de oren onvoldoende of kan onvoldoende afgevoerd worden dan kan oorsuizen optreden.

De oorzaken waarom de Qi het werk niet kan doen, kunnen (per persoon) heel uiteenlopend zijn:

  • In het gebied van de oren kunnen andere energieën zitten, die daar eigenlijk niet horen. Tocht op de nek en oren kan een oorzaak zijn waardoor een externe pathogene factor binnendringt en voor een blokkade zorgt.tinnitus Ook slijmige vloeistoffen binnen het lichaam kunnen zorgen dat het gebied bij de oren gaat blokkeren. Ook kan er letterlijk slijm aanwezig zijn dat zorgt dat de buis van Eustachius verstopt raakt.
  • Er kunnen blokkades zijn die de energiestroom naar het oor (of van het oor naar de romp) belemmeren. Scheefstaande nekwervels is één van de mogelijkheden. Ook blokkerende littekens kunnen een factor zijn.
    Een overdosis aan geluid kan schade toebrengen aan het oor waardoor de circulatie flink verstoord raakt.
  • de energie die het oor moet voeden is niet toereikend. De Nier-energie moet het oor voeden zeggen de Chinezen. Is deze Qi niet toereikend dan kan tinnitus of doofheid ontstaan.
  • een teveel aan energie kan ook leiden tot blokkades. Indien de Lever-energie van slag raakt, kan een te grote hoeveelheid Lever-Qi naar het hoofd stromen. Het overschot aan Qi leidt tot opeenhopingen waardoor de voedende energieën van het oor hun plek niet meer bereiken.

Binnen de Chinese geneeswijze zal men proberen de energiecirculatie rond de oren te herstellen en de onderliggende factoren te beïnvloeden. Acupunctuur en/of Chinese kruiden zijn hierbij de meest voor de hand liggende behandelingen.

Er zijn heel wat acupunctuurpunten op het lichaam die een uitwerking hebben op het oor. Een acupuncturist kan een puntenselectie kiezen die de circulatie bevordert en ongewenste energieën afvoert. De puntencombinatie zal afhangen van de soort energieverstoring die geconstateerd is. Ook zal de achterliggende oorzaak aangepakt moeten worden (de te zwakke energieën voeden. enz.). Binnen de Chinese kruidengeneeswijze zijn diverse kruidenformules bekend die de energetische afwijkingen kunnen beïnvloeden.

Is er sprake van fysieke schade aan het oor, dan zal de Chinese geneeswijze ook tegen de grenzen van zijn kunnen aanlopen.

 

Verwante pagina op deze site

 

© Jan Reinders, Groesbeek 2005-2017 Integraal overnemen/ kopiëren/ afdrukken met bronvermelding en deze copyrights-regels, toegestaan. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding de tekst van dit artikel geheel of gedeeltelijk te kopiëren, of over te nemen/ te gebruiken in electronische verspreidingsbronnen (internet, CD-ROM, enz)..

Anders bekeken is een serie artikelen over gezondheid van:

Jan Reinders
6562 ZE Groesbeek
website: www.jreinders.nl