Wat is ...........

Home

Op deze pagina vindt u informatie over therapieën die genoemd worden binnen de "anders bekeken"-serie.

 

 

T.C.M. (Traditional Chinese Medicine)

Acupunctuur

Nan Jing acupunctuur

Ooracupunctuur en Auriculo-therapie

Chinese kruidengeneeswijze

Shiatsu

Cranio-sacraaltherapie

Chiropractie

Electro-acupunctuur (en Vega-test/ Voll-test)

Meridiaantherapie

Touch for health

Homeopathie

Tuina

T.C.M.

In China zijn geschriften/afbeeldingen gevonden die 4000 jaar oud zijn. In die tijd waren de acupunctuurpunten en meridianen waarlangs onzichtbare energie stroomt, al bekend. Sindsdien is niet alleen de samenhang tussen de verschillende meridianen en punten bestudeerd, maar ook: de samenhang tussen energieverstoringen bij klachten en de samenhang tussen klachten onderling. Tegelijkertijd werd de kennis en ervaring opgebouwd om de verstoringen te behandelen, met kruiden, naalden, lichaamsoefeningen en massage. In die vele honderden jaren, is er een grote hoeveelheid kennis opgebouwd, die de hele mensheid van dienst kan zijn. Deze kennis van diagnose stellen en behandelen is bekend onder de naam Traditionele Chinese Geneeswijze (= Traditional Chinese Medicine = T.C.M.). De T.C.M. is de basis van de behandelingen van acupuncturisten, behandelaars met Chinese kruiden, Tuina en vele vormen van shiatsu.

[De Nederlandse afkorting T.C.G. staat voor Traditionlele Chinese geneeswijze (=T.C.M.)]

lees ook: Qi, Yin en Yang, Meridianen en Acupunctuurpunten.

Terug naar top

Acupunctuur

Een vorm van geneeswijze, waarbij naalden geplaatst worden op acupunctuurpunten om energieverstoringen de beïnvloeden. Herstel van de energiebalans zorgt er voor dat het lichaam weer beter kan functioneren en zelf de klachten kan opheffen (zoals het lichaam ook zelf een schram of wond heelt). De acupuncturist maakt gebruik van de duizenden jaren kennis van de T.C.M. (zie boven). Hij/zij zoekt de samenhang tussen de klachten en plaatst op grond van zijn kennis zijn naalden, die ongeveer 20 minuten op de aangebrachte plaats blijven zitten. Soms wordt gebruik gemaakt van moxa (brandende kruiden) of van vacuüm zuigende cups.

lees ook: Qi, Yin en Yang, Meridianen en Acupunctuurpunten.

Terug naar top

Nan Jing acupunctuur

Een vorm van acupunctuur waarbij alleen naalden op punten op de handen en voeten, onderarmen en onderbenen geplaatst worden. Zij maken daarbij gebruik van de leer van de 5 elementen, om de energiebalans in het lichaam te herstellen. De 5 elementen geven een verklaringsmodel voor de beïnvloeding van de meridianen onderling, in relatie met vele kenmerken (klachten, emoties, de seizoenen, enz., enz.). Een acupuncturist die volgens deze principes werkt, plaatst dikwijls niet meer dan 2 naalden per behandeling.

lees ook: De vijf elementen

Terug naar top

Ooracupuctuur en auriculo-therapie

Het hele lichaam wordt in de oorschelp weerspiegeld. Is een de werking van een orgaan verstoord, dan zal ook een corresponderend plekje op het oor gevoelig worden. Op de oorschelp bevinden zich honderden acupunctuurpunten.
De ooracupunctuurpunten kunnen behandeld worden d.m.v. acupunctuurnaalden, magneetjes, kleine drukkogeltjes of zaadjes en door massage. In de loop der jaren is de ooracupunctuur uitgebreid met specifieke diagnostische vormen. Men spreekt dan meestal van auriculo-therapie. Behandelingen in het oor zijn o.a. succesvol als er sprake is van verslavingen (denk aan roken, eten).

Chinese kruidengeneeswijze

In China is dit een zeer belangrijke vorm van geneeswijze. Vele honderden jaren heeft men de invloed van voedingsstoffen op de meridiaan-energieën en op de organen bestudeerd. Van vele honderden kruiden, mineralen en andere voedingsstoffen is bekend welke invloed ze op het lichaam hebben. Ze kijken daarbij naar het effect dat een kruid op het menselijk lichaam heeft.

Het kan:

- een bepaalde meridiaan en een orgaan versterken/voeden,
- blokkades oplossen,
- energie naar het centrum, naar boven, of naar beneden of naar buiten brengen,
- het lichaam verwarmen of verkoelen,
- enz..

Door kruiden met verschillende eigenschappen samen te voegen tot een kruidenformule, zijn er honderden combinaties bekend die werkzaam zijn in bepaalde ziektegevallen. Veel van die kruidenformules zijn honderden jaren oud en evenlang beproefd. De therapeut die deze kruiden voorschrijft, zal dit doen op basis van een uitvoerige kennis van de T.C.M. (traditionele Chinese geneeswijze). Hij/zij zal altijd een uitvoerige (energetische) diagnose stellen. De kruidenformules zijn zeer krachtig. Gebruik deze formules niet zo maar (b.v. naar aanleiding van en advertentie uit de krant), zonder overleg met een therapeut. Een verkeerd gekozen formule kan kwalijke gevolgen hebben, terwijl u met een goed gekozen formule veel kan bereiken. Meestal wordt een extract voorgeschreven (in poedervorm of tabletvorm). Sommige therapeuten geven een (gedroogd) kruidenmengsel mee, waar je zelf thee van kunt zetten.

Het verschil tussen Chinese en Westerse kruiden is, dat de kennis over de Chinese kruiden duizenden malen groter is en alle ervaringen ermee eeuwenlang zijn vastgelegd, waardoor veel gerichter een kruidenmengsel voorgeschreven kan worden.

De werking van de kruidenmengsels wordt benaderd vanuit dezelfde theorieën als de andere vormen van Chinese geneeswijze (energieën en meridianen).

Aangezien acupunctuur en diverse vormen van shiatsu vanuit dezelfde achtergrond werken (de T.C.M.) kan er nauw samengewerkt worden met de Chinese kruiden-specialisten. Ook zij adviseren soms kruidenformules. Hun behandelingen kunnen de werking van de kruidenformules nog meer benadrukken.

Voor optimale resultaten is het wenselijk zich te wenden tot een therapeut die geschoold is in de Chinese geneeswijze en de Chinese kruiden.

Meer over Chinese Kruiden therapie

Terug naar top

Shiatsu

Shiatsu betekent vingerdruk. Het is een in Japan ontwikkelde behandelwijze, die gebruikt maakt van de in China ontwikkelde kennis over de meridianen en acupunctuurpunten. Het maakt geen gebruik van naalden om de energieën te beïnvloeden; met de vingers en handen worden de energiebanen beïnvloed. Dit gebeurt door druk te geven en massage op de meridianen, strekken van de lichaamsdelen waar de meridianen lopen en/of beïnvloeding van de energieën met mentale aandacht, waarbij gebruik gemaakt wordt van het centrale energiecentrum "de HARA". Shiatsu bestaat in meerdere vormen; van eenvoudige vormen, die zich beperken tot massage/druk langs de meridianen tot uitgebreide leerscholen die gebruik maken van de T.C.M. voor de diagnose en behandeling en toegespitste behandelwijzen.

Terug naar top

Meer over Shiatsu

Cranio-sacraaltherapie:

Dit is een therapievorm die ontwikkeld is door de Amerikaanse arts Upledger. Hij ontdekte bij toeval, tijdens een operatie dat het hersenvlies ritmisch bewoog. De schedel, die bij volwassenen vaak als één geheel wordt gezien, beweegt; de hersenvloeistof wordt in een ritmische beweging het ruggenmerg in 'gepompt'. De hele kleine beweging die dit veroorzaakt, is te voelen bij de wervelkolom en deze verplaatst zich via het weefsel door het hele lichaam. Zijn er in het lichaam blokkades / verstoringen, dan wordt deze beweging belemmerd. De therapeut kan deze verstoring opsporen en behandelen. Een verstoring van het ritme van het hersenvocht (o.a. ten gevolge van vastzittende schedeldelen) kan leiden tot vele klachten (leerstoornissen, mentale achterstand bij kinderen, hoofdpijn, rugklachten, enz.). Verstoringen kunnen o.a. veroorzaakt worden door: de geboorte, ongelukken en operaties. De cranio-sacraal-therapie heeft o.a. ook goede resultaten bij huilbaby's en whiplash en bij psychische klachten.

Terug naar top

Chiropractie

Chiropractie werd in de negentiende eeuw ontwikkeld door de Amerikaan Daniel David Palmer. Als onze 200 botten niet goed op hun plaats zitten ( de gewrichten zitten niet zoals ze horen te zitten) dan wordt het lichaam belemmerd in zijn/haar functioneren. Zenuwen kunnen in de knel raken, enz.. Door de gewrichten te corrigeren kan het lichaam weer goed functioneren en het zelfherstellend vermogen kan zijn werk doen, is de gedachte. Belangrijk zijn voor de chiropractiker o.a. de stand van de rugwervels, het bekken, en de beenderen van het hoofd. In de volksmond wordt de chiropractiker ook bottenkraker genoemd (wervels maken soms een krakend geluid als ze weer op hun plaats gebracht worden.

Verwant aan de chiropractie zijn osteopathie en manuele therapie.

Terug naar top

Electro-acupunctuur

Electro-acupunctuur is een diagnosevorm en tevens een manier van behandelen. Vormen van electro-acupunctuur zijn met name in Europa ontwikkeld (o.a Duitsland). Het maakt gebruik van de oude Chinese kennis, maar is uitgebouwd tot een eigen vorm van diagnostiseren en behandelen.

Wordt electro-acupunctuur gebruikt als middel om een diagnose te stellen, dan gebruikt men hoofdzakelijk de eind- of beginpunten van de meridianen op de handen en de voeten (dicht bij de nagels). Met een gevoelige meter wordt de huidweerstand gemeten op deze punten. Als het lichaam volledig in harmonie is, dan is deze weerstand op al deze punten gelijk. In geval van ziekte/ klachten zal er een hogere of lagere weerstand gemeten worden. Brengt men een medicijn of voedingsmiddel in het meetcircuit, dan zal dit onmiddellijk invloed hebben op de huidweerstand op de punten. Ontstaat door een medicijn in het circuit een perfecte balans (alle punten dezelfde weerstand), dan is dit het goede middel dat het lichaam nodig heeft.
Zo kan een stof (voedingsmiddel, etc.) in het circuit ook een grote onbalans veroorzaken. Het lichaam heeft moeite met de stof; het is er mogelijk allergisch voor. Is contact van de persoon met die stof onvermijdelijk, dan kan men iets gaan zoeken wat de onbalans opheft/ minder maakt (men brengt zowel de stof waar men allergisch voor is en een medicijn of voedingsstof in het meetcircuit). Zo kan men ook proberen een stof te vinden die de bijverschijnselen van medicijnen vermindert. De meetmethode kan dus veel gegevens opleveren; het lichaam geeft aan wat goed is.

Er zijn verschillende meetmethodes ontwikkeld; bekend zijn o.a. die van Dr. Voll en van Vega (Vega-test) en ook onder andere namen zijn dergelijke meetmethodes bekend.

Met stroom kan ook behandeld worden. De electroacupunctuur meter wordt ingesteld op een hogere stroom (en bepaalde golfvormen). Men behandelt dan o.a. acupunctuurpunten waar een acupuncturist zijn naalden zou gaan zetten met een metalen (meet)stift (er gaat een stroompje vloeien naar een elektrode die elders bevestigd is. Een andere methode is: via klemmetjes op de acupunctuurnaalden stroompjes toedienen.
Heeft iemand een herseninfarct gehad en de meridianen in het verlamde gebied zijn niet meer intact (omdat niet direct na de CVA gestart is met acupunctuur), dan kan electroacupunctuur toch nog het nodige doen (zo mogelijk in combinatie met schedelacupunctuur).

Terug naar top

Meridiaantherapie

Een in Duitsland ontwikkelde therapie, die de energiestroming in meridianen/ acupunctuurpunten beïnvloedt d.m.v. gekleurde zijden lapjes. Bij elke meridiaan hoort een kleur. Door op de meridiaan deze kleur aan te brengen, wordt deze gestimuleerd. Door de complementaire kleur aan te brengen, wordt deze afgeremd. Littekens veroorzaken dikwijls een energieverstoring in meridianen; aan de ene kant van het litteken te veel energie en aan de andere kant te weinig energie. Door aan weerszijden zijden lapjes van de complementaire kleuren (die bij die meridiaan horen) te plakken wordt de storing verholpen (één van de goede manieren om littekens te ontstoren).

De (energie)diagnose wordt binnen de meridiaantherapie vaak gesteld d.m.v. beoordeling van het bindweefsel op de rug. Op de rug zitten reflexzone's en punten die alle organen vertegenwoordigen. Zijn er verstoringen in een orgaan, dan reageert het bindweefsel in de rug daar onmiddellijk op, door aan te spannen, of te veel te ontspannen. Aan de reacties van het bindweefsel is ook te zien of iemand allergisch is voor een bepaalde stof. Breng je de persoon in contact met de stof, dan reageert het bindweefsel. De therapeut kan aan de hand van de rugbeoordeling bekijken hoe de reactie te elimineren is.

Het plaatsen van de zijden lapjes gebeurt volgens de 5-elementen theorie (zie: Nan Jing acupunctuur).

In Nederland wordt meridiaantherapie uitgevoerd door o.a. sommige natuurgenezers en door artsen en fysiotherapeuten. De laatsten hebben de therapie veelal in een weekendcursus geleerd. Dit is bij lange na niet toereikend om de theorieën van de 5-elementen en de energetische werking van de punten te doorgronden.

Zorg dus voor een therapeut die weet waar hij/zij mee bezig is. Iemand die op tien plaatsen zijden lapjes plaatst om zo de balans te herstellen, heeft moeite om het probleem tot de kern terug te brengen.

Terug naar top

Touch for health

Deze diagnosevorm en behandelwijze werd ontwikkeld in Amerika door mensen met kennis van de chiropractie en de Chinese meridianenleer. Zijn bepaalde meridianen zwak, dan zijn ook bepaalde spieren zwak. Door het opsporen van de zwakke spieren kun je nagaan welke energieën verstoord zijn. Het uittesten van spieren werd steeds verder uitgebreid. Het lichaam is te ondervragen door, na het stellen van een vraag, kracht uit te oefenen op een spier. Afhankelijk van de tegenkracht die de spier geeft, kan dit uitgelegd worden als een antwoord (ja of nee). Binnen de touch for health ontwikkelde zich een breed scala aan testen en behandelmethoden, die men door middel van spiertesten aan het menselijk lichaam wist te ontrafelen. Touch for health leent zich ook goed voor het testen van allergieën. Spieren reageren onmiddellijk op stoffen waar het lichaam niet tegen kan. Ook laat het lichaam merken welke combinaties wel goed voor de persoon zijn (welke voeding is goed, welke medicijnen, hoe kan een negatieve reactie verholpen worden).

Het principe van de touch for health kan men snel leren. Een goed therapeut zijn op dit gebied vraagt de nodige ervaring; hij/zij zal snel (met de juiste ondervraging) en zonder testfouten het lichaam moeten kunnen ondervragen.

Spiertesten zijn er onder vele namen. Soms is het een andere naam voor exact hetzelfde, soms is er een kleine variatie, of is men gericht op het uittesten van specifieke geneesmiddelen.
Kinisiologische spiertest is een andere aanduiding.
N.E.I. is een variant die ontwikkeld is door Roy Martina.

Terug naar top

Homeopathie

Homeopathie werd in de achttiende eeuw ontwikkeld door de Duitse arts Hahnemann. Hij borduurde verder op de gedachte die de oude Grieken al hadden, dat je met het gelijksoortige het gelijksoortige kunt genezen. Hij keek naar ziekteverschijnselen en zocht stoffen die bij gezonde mensen dezelfde verschijnselen veroorzaakten. Deze stoffen vormden de basis voor het geneesmiddel in die situatie. Uit deze stoffen (planten, mineralen, enz.) worden oertincturen gewonnen, die op een speciale manier worden verdund. Dit verdunnen (waarbij geschud wordt) noemt men potentiëren. De energie van het middel wordt losgekoppeld van de stof. Hoe meer er verdund wordt, des te sterker werkt het middel. Een middel met de code D30 is vele miljoenen keren verdund. De kans dat in een fles met een D30 middel geen molecuul van de stof aanwezig is, is groot. Toch is het een zeer krachtig middel.

Binnen de homeopathie heeft men ziekteverschijnselen in combinatie met persoonskenmerken uitgebreid in kaart gebracht. Bij groepen van kenmerken passen soorten homeopatische middelen. De homeopaat zal niet alleen naar de klachten kijken die de persoon behandeld wil zien, maar ook naar alle kenmerken van de persoon. Een uitgebreid gesprek zal deel uitmaken van de diagnose van de homeopaat, die uiteindelijk een homepathisch middel voor zal schrijven. De klassiek homeopaat schrijft enkelvoudige middelen voor, (vaak) in een hoge potentie.

Ook andere (natuur)geneeskundigen maken gebruik van homeopatische middelen (o.a. electro-acupuncturisten).

Terug naar top

Tuina

Dit is een bijdrage van Hans van Meteren

Tuina is een massagevorm die is gebaseerd op de traditionele Chinese geneeswijze (TCM).
Tuina betekent letterlijk: druk en wrijf.Al meer dan 2000 jaar wordt Tuina (spreek uit als Twie na) in China gebruikt als lichaamswerktherapie. In het westen is Tuina vooral in Frankrijk en Amerika bekend en geliefd om zijn therapeutische 'impact'. Net als bij de andere vormen van TCM gaat het er bij Tuina om, in je lichaam een uitgebalanceerde en vrije stroom van Qi, de levenskracht, te herstellen. Op die manier krijgt het lichaam de kans zichzelf te helen. Tuina wordt ook preventief gebruikt. Tuina is een massagevorm en er wordt, net als bij Shiatsu, vingerdruk uitgeoefend op bepaalde punten op de meridianen (energiebanen in je lichaam) om de stroom van Qi te beïnvloeden. Ook wordt gebruik gemaakt van allerlei handmanipulaties. Een Tuina behandeling kan worden gecombineerd met kruiden, kompressen en zalven. Tuina is niet alleen een krachtige therapeutische aanvulling op andere oosterse en westerse massagetechnieken, maar het biedt vooral als zelfstandige therapie ongekende mogelijkheden door zijn verbinding met de schat aan kennis van eeuwen Chinese geneeswijzen.

De Tuina-technieken zijn gebaseerd op een diepgaand inzicht in en begrip van de anatomische en psychologische kennis van de mens. In China beschouwt men het menselijk lichaam als een netwerk van energiebanen (meridianen). Dat netwerk bevat en vervoert de levensenergie (Qi) door het lichaam, houdt het in stand, voedt het en laat het leven. Dit netwerk verbindt de buitenkant van het lichaam met de binnenkant, de organen. Doordat de meridianen aan de oppervlakte liggen kan, door massage van de daarop aanwezige energiepunten, de conditie van de inwendige organen worden beïnvloed. Natuurlijk kunnen zo ook klachten worden behandeld die direct met het lichaamsoppervlak te maken hebben. Tuina maakt onder andere gebruik van technieken als drukken, kneden, draaien, 'knijpen', draaiende bewegingen, kloppen en dergelijke, waarbij de therapeut zowel zijn vingers, handpalmen, vuisten en ellebogen gebruikt. Het lijkt allemaal nogal ruw en krachtig, maar als je een goede Tuinatherapeut bezig ziet, is het meer ballet dan oerdans, wat er op je lichaam plaatsvindt. En zo voelt het ook.

Tuina verbetert de gezondheid van zowel de lichaamsstructuur als van het bewegingsapparaat. Het heeft een goede invloed op het zenuwstelsel, zodat de levensenergie door het lichaam stroomt zoals het hoort. Op die manier kan pijn worden bestreden en kan ervoor worden gezorgd dat het bewegingsapparaat normaal functioneert. Daarnaast verbetert Tuina in belangrijke mate de weerstand van het lichaam. Een Tuina behandeling heeft daarnaast tot gevolg dat gifstoffen uit het lichaam worden verdreven. Tuina is heel goed in te zetten bij bijvoorbeeld: migraine, ischias en andere vormen van chronische pijn. Tuina is ook heel geschikt voor klachten die samenhangen met spier- en skeletproblemen en klachten die samenhangen met chronische stress, waaronder spijsverteringsklachten en ademproblemen. Tuina kan niet worden toegepast in het geval van botbreuken, open wonden, laesies Een groot voordeel van Tuina is, dat het wel een stevige, maar ìn dat stevige en indringende, ook een milde massagevorm is. Eigenlijk zou je het eens moeten ervaren om te kunnen begrijpen wat ik bedoel. Tuina wordt vaak gebruikt om kleine kinderen (zo tot een jaar of 6) te helpen. In een kind is het meridiaansysteem nog niet volledig ontwikkeld. De energiepunten liggen erg dicht bij elkaar zodat die moeilijk afzonderlijk kunnen worden beïnvloed. Dan is een meridiaanmassage beter geschikt. Maar net als Nivea' s baby-olie, is Tuina heel geschikt voor volwassenen. Verwacht als volwassene echter niet een louter ontspannende massage. Doelgericht als Tuina is, kan het er toch ook wel eens wat steviger aan toe gaan.

Tuina: © Hans van Meteren

Terug naar top

 

Home   Terug