dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Hyperventilatie II

In T.C.M.-therapieën (acupunctuur, shiatsu, etc.) worden alle klachten die een mens heeft vertaald naar energieverstoringen. In geval van hyperventilatie is er sprake van uiteenlopende verstoringen, die dikwijls gelijktijdig aanwezig zijn. Belangrijk is dat de energieverstoring die het sterkst aanwezig is (en fundamenteel is) het eerst wordt behandeld.

Hieronder volgen een aantal beschrijvingen van verstoringen, die kunnen leiden tot hyperventilatie.

Emotionele energieën die de Kong Qi belemmeren

De meest voorkomende factor bij hyperventilatie.
Deze wordt toegelicht in Hyperventilatie I


Bloedleegte

Bij veel mensen met hyperventilatie is sprake van bloedleegte; de energie van het bloed is zwak. Soms gaat dit gepaard met bloedarmoede, maar meestal zal bloedonderzoek uitwijzen dat "het bloed van uitstekende kwaliteit is". Toch is het bloed niet vitaal. Als je de achterzijde van een ooglid van de persoon bekijkt, zal je zien dat dit bleek is en niet goed doorbloed. De mensen met bloedleegte voelen zich doorgaans gejaagd, komen onvoldoende voor zichzelf op en staan te veel klaar voor anderen. Afhankelijk van de samenhang van de bloedleegte met andere energieverstoringen zijn er nog meer kenmerken.

Wordt een bloedleegte niet behandeld, dan zal de persoon ondanks oefeningen en medicijnen tegen hyperventilatie jarenlang de klachten blijven behouden.

Een flink deel van de mensen met hyperventilatieklachten, die ik behandeld heb, had nauwelijks psychische problemen. Wel waren er de grote angsten voor een aanval: bang om dood te gaan, bang om te stikken.

In de meeste gevallen werkten ademhalingsoefeningen onvoldoende en had ik het sterke vermoeden dat de medicijnen tijdelijk hielpen en uiteindelijk de situatie verergerden (de verzwakte bloedenergie te veel belastten).

Hyperventilatie komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen; iets wat vanuit mijn optiek niet verwonderlijk is. Vrouwen verliezen maandelijks bloed door de menstruatie. Zwangerschap en baringen doen eveneens een sterke aanslag op de energie van het bloed. Postnatale depressies zijn vaak een uiting van bloedleegte. Het is niet verwonderlijk dat na postnatale depressie hyperventilatie volgt.

Opheffen van de bloedleegte heeft doorgaans tot gevolg dat de klachten ophouden.

Behandeling van bloedleegte kan plaatsvinden door:

Vrouwen die teveel bloed verliezen tijdens de menstruatie zullen hiertegen behandeld moeten worden. In veel gevallen kan dit ook op een natuurlijke manier met Chinese geneeswijze. Vrouwen die borstvoeding geven en bloedleegte hebben putten zichzelf uit als ze hiermee doorgaan zonder passende maatregelen te nemen.

De beste en snelste manier om van de bloedleegte (en de hyperventilatie) af te komen is doorgaans: het innemen van Chinese kruiden (tegen bloedleegte). Dit gaat echter niet altijd op: er moet een goede (energie-)diagnose gesteld kunnen worden en de persoon moet de kruidenformule goed kunnen verteren. Shiatsu en/of acupunctuur kunnen eveneens de oorzaak van de bloedleegte beïnvloeden, door de juiste punten te behandelen.

Leegte van Nier-Qi:

De Nier-Qi is een naar beneden gerichte energie. Eén van de taken van de Nier-energie is de energie van de ademhaling naar beneden te trekken. 'Vangt' de Nier Qi de adem niet, dan heeft de persoon grote moeite met het inademen en zit de adem hoog. Ademhalingstraining biedt weinig soelaas.
De leegte van Nier-Qi kan hele uiteenlopende achtergronden hebben (flinke lichamelijke uitputting, angsten, aangeboren zwakte, nachtdiensten, te veel sex, enz.). Acupunctuur (en andere vormen van Chinese geneeswijze) kunnen werken aan de opbouw van de Nier-Qi. De achterliggende oorzaken dienen niet vergeten te worden (niet doorgaan met uitputten van de Nier-Qi, wegwerken van fundamentele angsten, etc.). Leegte van Nier Qi zal in combinatie met andere factoren tot hyperventilatie kunnen leiden.

Verstoringen van Hart en/of Pericardium-Qi.

Deze aandoeningen kunnen kenmerken hebben, die beschreven zijn in Hyperventilatie I, maar toch een andere karakter hebben en een andere behandeling vragen. Er zijn vele manieren waarop het hart belemmerd kan worden in zijn functioneren. Kan het hart niet gemakkelijk zijn werk doen, dan geeft dit dikwijls spanning midden op de borst en benauwdheid. In de meeste gevallen is er geen sprake van een hartafwijking. Een tekort aan hart-Qi, of een belemmerde circulatie ervan kan al aanleiding geven tot benauwdheid. In geval van nader medisch onderzoek wordt doorgaans geen afwijking gevonden. Het kan zijn dat (oude of nieuwe) emoties zich 'opstapelen' in de hart-meridiaan, of in de pericardium-meridiaan. De vrije circulatie wordt belemmerd, waardoor gemakkelijk benauwdheid optreedt. Het tekort aan hart energie kan ook een andere oorzaak hebben (lichamelijke uitputting, onbalans, enz.). Hart-Qi heeft een nauwe relatie met o.a. de long, de nier en milt-Qi; ook hier kunnen de oorzaken liggen van het niet optimaal functioneren van de hart-Qi. Chinese geneeswijze kan een belangrijke rol vervullen bij het stellen van de juiste (energetische) diagnose.

Shiatsu, Tuina en acupunctuur kunnen de energieën voeden, vrije circulatie bevorderen en stimuleren dat de emotionele energie losgelaten wordt. Als de emotionele aspecten de boventoon voeren kunnen ook andere therapieën van belang zijn [psychotherapie, Nei-therapie, Bach-remedies, Chinese kruiden, enz.].

De juiste behandeling:

Gezien de vele factoren die een rol kunnen spelen bij hyperventilatie is het belangrijk dat de eerste aanpak de juiste is. Eindeloze ademtraining, terwijl het lichaam verzwakt is of de Nier-Qi verstoord biedt te weinig soelaas. Het slikken van medicijnen tegen angsten en depressies helpt niet of averechts bij bloedleegte.

Hieronder een aantal overwegingen bij de aanpak ven hyperventilatie:

Heb je zelf geen zicht op de belangrijkste facetten van jouw hyperventilatie, zorg dan dat een goede diagnose gesteld wordt. Een probleem hierbij is dat in heel veel gevallen behandelaars alleen op hun eigen vakgebied iets kunnen zeggen.
Blijf baas over eigen lichaam en oordeel zelf welke diagnose het meest aannemelijk is en kijk wat de behandeling doet.

Disclaimer