dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Psychische klachten

Als je psychische klachten hebt, dan wordt er dikwijls van uit gegaan dat deze veroorzaakt worden door persoonlijke problemen. Zelfs bij lichamelijke klachten, waarvan men de oorzaak niet kan vinden, denkt men dikwijls aan een psychische oorzaak. Zelden wordt er aan gedacht dat een lichamelijke verzwakking kan leiden tot psychische problemen.

In veel oosterse filosofieën wordt geen scheiding gemaakt tussen lichaam en geest. Dat betekent dat ze elkaar over en weer beïnvloeden; de psyche beïnvloedt het lichaam en het lichaam beïnvloedt de psyche.

Binnen de Chinese geneeswijzen maakt men o.a. gebruik van de 5-elementenleer.

Aan deze 5 elementen (vuur, aarde, metaal, water en hout) zijn eigenschappen gekoppeld op vele gebieden. Onze organen, de daarbij horende meridiaan -energieën en ook psychische kenmerken worden aan die elementen gekoppeld als eenheden die bij elkaar horen en niet gescheiden kunnen worden. Wat dit betekent zal ik nu uitleggen:

Bij het element hout horen de lever / leverenergie en de psychische kenmerken: woede en daadkracht.

Iemand met te veel woede of die zijn woede opkropt, zal zijn leverenergieën belasten wat kan leiden tot lichamelijke klachten. Migraine, bepaalde allergieën, gespannen schouders, menstruatieklachten en leverklachten kunnen samenhangen met het verkeerd omgaan met woede of daadkracht.
Andersom geredeneerd kun je stellen dat iemand met een zwakke of verstoorde lever moeite zal hebben met woede of daadkracht. Afhankelijk van de soort verstoring zal hij te makkelijk in woede uitbarsten of geneigd zijn om zaken op te kroppen, of te weinig gezonde agressie in het lijf hebben om dat te doen waarvoor hij staat.

Vaak denken deze mensen dat ze zo'n karakter hebben. Als ze kruiden en of voedingssupplementen gaan slikken die hun energieverstoring opheffen, dan verdwijnt hun "karaktereigenschap" (die ze hinderlijk vonden).

De Traditionele Chinese Geneeswijze heeft duizenden jaren de samenhang bekeken tussen lichamelijke en psychische kenmerken. Of het nu gaat over woede (zoals hierboven), of over verdriet, angsten, piekeren, de samenhang met het lichaam is bekend; men weet welke lichamelijke zwakheden tot welke psychische problemen kunnen leiden en omgekeerd.

Ons bloed heeft een sterke invloed op de geest. Is het bloed van goede kwaliteit dan voelen we ons comfortabel. Is de energie van het bloed te zwak (dit wordt bloedleegte genoemd), dan leidt dit tot onrust. De persoon kan ook geneigd zijn om te veel voor anderen te zorgen. Dit laatste zal het bloed nog meer verzwakken. Vrouwen verliezen regelmatig bloed (menstruatie). Zij zullen eerder met dit probleem te maken hebben. Postnatale depressie kan ontstaan door bloedleegte (t.g.v. veel bloedverlies tijdens de bevalling). Ook hyperventilatie hangt vaak samen met bloedleegte.

Als alleen de psychische problemen behandeld worden en niet de samenhangende lichamelijke zwaktes, dan blijven klachten vaak eindeloos voortsukkelen.

Alles wat we meemaken, wordt in ons lichaam weerspiegeld.
Aan iemands houding of gelaatsuitdrukking kunnen we veel aflezen. Alle problemen waar we mee worstelen, worden in ons lichaam opgeslagen. Dat is zelfs in het westen niet nieuw.
De Nederlandse taal staat bol van de uitdrukkingen die hier mee te maken hebben (Ik heb mijn buik er vol van, het zit me tot hier, ergens mee in de maag zitten, enz.). Als iemand zijn kwaadheid niet uit/ zich inhoudt, zal hij energieën naar het hoofd toe afknellen. Spieren in het hals- en nekgebied zullen verharden en er zullen mogelijk keelproblemen ontstaan.

Alle psychische zaken waar we niet op die manier mee omgaan zoals dat bij de eigen persoonlijkheid past, of waar we nog niet mee klaar zijn, worden opgeslagen in het lichaam. Dit gebeurt heel systematisch. Kun je als baby een teleurstelling moeilijk verwerken, dan slaat het lichaam dit op bijvoorbeeld in de hand, of bij de schouder. Elke keer als deze persoon weer worstelt met een teleurstelling wordt deze op die plaats opgeslagen. Hetzelfde kan gelden voor bijvoorbeeld verdriet dat misschien in de buik opgeslagen wordt. Een lading kan zo groot worden dat het leidt tot plotselinge klachten (bijvoorbeeld een tennisarm of iets dergelijks).

Als ik tijdens een shiatsubehandeling een verstoring behandel, dan komt het regelmatig voor dat de persoon opeens een beeld krijgt van of denkt aan de gebeurtenissen die met de verstoring te maken hebben.

Bio-energetica is één van de therapievormen die zich sterk richt op het opruimen van deze emotionele blokkades.

Mensen die hun psychische problemen alleen te lijf gegaan zijn met psychotherapie, moeten dikwijls later ontdekken dat de problematiek nog volop in het lichaam aanwezig is. Werk daarom niet alleen aan je psyche, maar ook aan je lichaam.

Is je lichaam verzwakt, zorg dan zelf, of d.m.v. een therapie, voor herstel, want mogelijk is het de basis van je psychische problemen.

Bachremedies kunnen een goede aanvulling zijn op een behandeling van psychische klachten.

Disclaimer