dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Migraine

Hevige hoofdpijn, geen licht aan de ogen verdragen, lichtflitsen zien, uitval binnen het gezichtsveld, misselijk, overgeven; zijn een aantal kenmerken die bij migraine** kunnen optreden.

Binnen de Chinese geneeswijze zoekt men de oorzaak van de kwaal binnen het energetisch systeem van het lichaam.

Veel voorkomende Qi-verstoring:

In veel gevallen is een verstoring van de levermeridiaan (mede) de aanleiding tot migraine.
De meridiaan loopt vanaf de grote teen omhoog, maakt contact met o.a. de lever en de maag en vervolgt de weg via de keel naar de ogen en naar een punt boven op het hoofd. De richting van de energie (Qi) is omhoog. De 'leverenergie' kan gemakkelijk van slag raken: een grote hoeveelheid Lever-Qi stijgt omhoog waardoor een volte in het hoofd ontstaat. De stagnatie die daarmee gepaard gaat veroorzaakt hoofdpijn. De grote hoeveelheid Lever-Qi blokkeert de spijsvertering/ de maag (misselijkheid/overgeven) en tevens de ogen (geen licht kunnen verdragen, lichtflitsen zien, gezichtuitval, enz.).

Andere Qi-verstoringen:

Bij veel migraine-patiënten is de lever-Qi de belangrijkste factor bij een aanval. Er bestaan echter ook andere factoren die een rol kunnen spelen bij migraine.
Door het lichaam lopen meridianen die Qi naar het hoofd vervoeren en anderen voeren het weer af. Indien de meridianen die de energie van het hoofd naar de romp moeten vervoeren blokkeren, kunnen deze kanalen in het geding zijn, of zelfs de migraine veroorzaken.

De Galblaas-meridiaan is direct gekoppeld aan de levermeridiaan. Hij moet de Qi die de levermeridiaan naar het hoofd voert (in getransformeerde vorm) afvoeren van het hoofd naar de romp. Blokkades in het traject van de galblaasmeridiaan kunnen er voor zorgen dat er te weinig Qi wordt afgevoerd.
De meridiaan loopt van de buitenste ooghoek over het hoofd, via nek, schouders, bekken naar de vierde teen.

hoofdpijnDe Blaasmeridiaan is een Qi-kanaal dat op de rug verbindingen heeft naar alle organen. Hij start bij de binnenste ooghoek en gaat via de nek in meerdere banen over de rug en eindigt bij de vijfde teen. Verstoringen kunnen meerdere organen beïnvloeden.

Zowel de blaas-meridiaan als de galblaasmeridiaan kunnen verstoort raken door weersinvloeden (externe pathogene factoren). Deze invloeden kunnen o.a. leiden stagnatie van de nek, waardoor de zuivere Qi het hoofd niet meer kan verlaten/ of niet kan bereiken. Is de blaas-meridiaan in het geding dan zal in veel gevallen de hoofdpijn starten vanuit de nek en van daaruit over het hoofd naar voren trekken. De verstoringen binnen de Galblaas-meridiaan zullen meer hoofdpijn geven op de zijkant van het hoofd.
Scheefstaande nekwervels kunnen ook een aanleiding zijn waardoor het lichaam onvoldoende Qi naar beneden kan laten stromen.

De maag-meridiaan loopt vanaf de oogbol via de maag naar beneden naar de tweede teen. Het is een dalende meridiaan die Qi afvoert uit het hoofd en richting geeft aan de spijsvertering. Indien hij de taak niet naar behoren kan vervullen kan de stroomrichting omkeren en de aanleiding zijn tot overgeven (rebellerende maag-Qi).

Omstandigheden waaronder migraine (soms) ontstaat:

Migraine ontstaat bij sommige mensen onder specifieke omstandigheden. Sommige vrouwen krijgen migraine vlak voor de menstruatie. Dit heeft o.a. met stagnatie te maken (meestal van de lever Qi). Het lichaam is in die periode bezig met de opbouw van een flinke hoeveelheid Qi om het baarmoederslijmvlies af te storen. De grote hoeveelheid Qi zorgt er voor dat de blokkade op zijn hevigst is, waardoor migraine ontstaat.

Soms hangt de migraine samen met een eetpatroon. Zijn er Qi-stagnaties binnen het lichaam dan ontstaat er behoefte aan stoffen die de stagnatie doorbreken. Chocolade zorgt voor beweging van Qi. Stagnaties kunnen daarom leiden tot een behoeft aan chocolade. Chocolade triggert echter ook de lever, waardoor een sterkere escalatie en migraine ontstaat.

Lever Qi is stress-gevoelig. Sommige mensen zullen regelmatig ervaren dat stress, opgekropte woede, niet de dingen kunnen doen die je wilt doen, niet je plek in kunnen nemen die je wilt (b.v. binnen je werk), de aanleiding zijn tot het ontstaan van migraine.

Externe pathogene factoren in het lichaam worden getriggerd door weersinvloeden. Sommige mensen krijgen daarom migraine als het winderig weer is.

Behandelen:

Voor een behandelend therapeut is het van belang te kijken naar de factoren die het meest de migraine bepalen en daar zijn behandeling op te baseren.
Volgens de acupunctuur zijn er veel punten die bij migraine voor behandeling in aanmerking komen. Aan de hand van een toegespitste diagnose zal een behandelplan gemaakt worden, waarbij de juiste puntencombinaties geprikt worden (die per migraine-patiënt verschillend zullen zijn). Chinese kruidenformules kunnen de verstoorde energiestromen ook corrigeren en op die manier kunnen helpen migraine te voorkomen.

Indien er in het lichaam een flinke stagnatie is van Lever-Qi dan dient er rekening mee gehouden worden dat in sommige gevallen juist hoofdpijn kan ontstaan tijdens de behandeling (b.v. tijdens massage). Indien een blokkade van lever-Qi in het onderlichaam opgeheven wordt, kan dit tot gevolg hebben dat deze energie in één keer naar het hoofd stijgt en op dat moment onvoldoende afgevoerd kan worden.
Tijdens een acupunctuurbehandeling worden daarom ook punten geprikt die zorgen dat de Qi voldoende kan dalen.
Chinese kruidenformules die sterk stijgende lever Qi beïnvloeden bevatten doorgaan ook kruiden die een dalend effect bewerkstelligen.

 

)**
Volgens de westerse medische opvatting is er sprake van migraine, als de hoofdpijn zich aan één kant van het hoofd bevindt. De aandoening die ik hier beschrijf, kan gepaard gaan met een enkelzijdige hoofdpijn, als met een hoofdpijn aan beide zijden. Eenzelfde energetische verstoring kan leiden tot een enkelzijdige hoofdpijn, of aan beide zijden. Bij de hier beschreven energetische problematiek is er sprake van een volte (extreem veel Qi in het hoofd). Elektrische processen kunnen hierdoor geremd worden, weefsel, zoals bloedvaten kunnen belemmerd worden, waardoor b.v. verkrampingen van bloedvaten kunnen ontstaan. - Migraine Wikipedia -


Verwante pagina op deze site: Hoofdpijn

Disclaimer