dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Menstuatieklachten

Van de menstruatieklachten zijn de klachten vóór de menstruatie het meest voorkomend. Ook tijdens en na de menstruatie treden klachten op die in verband gebracht worden met de menstruatiecyclus.

Zijn er klachten, dan kijkt men in het westen vaak naar de hormoonhuishouding die de cyclus beïnvloedt. In de Traditionele Chinese Geneeswijze beschouwt men de cyclus vanuit energiepatronen die maandelijks bij een vrouw optreden en veel zeggen over haar algehele gezondheidstoestand.

De menstruatiecyclus wordt beschouwd als een belangrijke informatiebron over de algehele gezondheidstoestand van een vrouw. Menstruatieklachten staan niet op zich; ze zijn een indicatie voor mogelijke andere klachten die ook aanwezig zijn, of op de korte of lange duur kunnen gaan optreden.

Elke fase van de cyclus kent een ander energiepatroon. Na de eisprong vindt een energieopbouw plaats. Vlak voor de menstruatie zal deze energie op zijn sterkst zijn. (Er moet ook een sterke energie aanwezig zijn om het slijmvlies af te stoten/de menstruatie in gang te zetten.).
Als de energie op zijn sterkst is, dan zal een eventueel aanwezige energiestagnatie ook het grootst zijn. De gevolgen van deze stagnatie uiten zich in de premenstruele klachten (P.M.S.: irritatie, wisselende stemmingen, hoofdpijn/ migraine, rugpijn, gespannen/ pijnlijke borsten, nek en schouders vast, huilbuien, enz.).
Deze PMS-klachten zijn in de meeste gevallen, zijn doorgaans goed te behandelen met Chinese geneeswijzen Zowel Acupunctuur Shiatsu als Tuina kunnen hierbij heel effectief zijn.

De specifieke plekken van de energiestagnatie worden opgespoord en behandeld en tevens worden acupunctuurpunten behandeld die een wezenlijke bijdrage leveren aan het vrij maken/ vrij houden van de energiebanen.. Ook Chinese kruidenformules (toegespitst op de persoon) kunnen goed werken.

Tijdens de menstruatie kunnen er problemen zijn van verschillende aard (niet op gang willen komen, te veel pijn, te veel bloedverlies, enz.). Daarover nu meer.

Niet op gang komen van de menstruatie en/of veel pijn duidt vaak op wat de Chinezen noemen: 'stagnatie van bloed'. In veel situaties is het bloed dat afgescheiden wordt dan donker van kleur. De energieën die het bloed moeten laten stromen zijn te zwak. Massage, shiatsu en behandeling met kruidenformules die zich op de beweging van bloed richten, kunnen goede resultaten geven.

Is er sprake van hevig bloedverlies of te langdurige menstruatie, dan is volgens de Chinese opvattingen de energie te zwak om het bloed vast te houden. Deze zwakte kan ook aanleiding zijn tot spataderen, het te gemakkelijk ontstaan van blauwe plekken en eventuele verzakkingen van organen. In deze situaties is goede voeding heel belangrijk. Het is daarbij ook van belang dat de voeding goed opgenomen kan worden door het lichaam.
Chinese kruidenformules (die je kunt zien als voedingssupplementen) kunnen waardevol zijn. Ook via acupunctuurpunten en meridianen is deze energie te beïnvloeden.

Een te korte cyclus kan verschillende oorzaken hebben. Laat de betreffende therapeut die u behandelt deze klacht goed bekijken in samenhang met andere persoonlijke kenmerken en klachten.

Een te lange cyclus kan veroorzaakt worden doordat (de energie van) het bloed te zwak is. Het bloed dat uitgescheiden wordt zal dan meestal licht / bleek van kleur zijn. Behandeling met de juiste Chinese kruidenformules is doorgaans één van de beste behandelmethoden. Het kan echter ook zijn dat er kou op de baarmoeder geslagen is. Behandeling met moxa, Shiatsu en acupunctuur zijn dan eveneens goede behandelvormen.

Een onregelmatige cyclus kan o.a. veroorzaakt worden door stagnatie.

Wegblijven van de menstruatie kan heel verschillende oorzaken hebben. Zeker als dit veroorzaakt wordt door zwakte van essentiële energieën is behandeling zeer wenselijk. Zorg dat het lichaam voldoende goede voedingsstoffen krijgt en deze ook op kan nemen.

Bent u in de periode na de menstruatie moe of futloos? Ook dan is er sprake van zwakte van de energie van het bloed. Dit kan gepaard gaan met onrust en slecht slapen.

Een behandelend therapeut die volgens de traditionele Chinese geneeswijze werkt zal alle menstruatieklachten bekijken in samenhang met andere klachten en kenmerken van de persoon en dit allemaal tezamen behandelen.

Is de hoofdoorzaak zwakte van yin- en / of bloed-energie, dan is veelal behandeling met een passende Chinese kruidenformule de beste oplossing.

In geval van stagnatie is Shiatsu een goede behandelvorm. Acupunctuur biedt goede resultaten bij vele vormen van energieverstoringen die leiden tot menstruatieklachten.

Disclaimer