dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Acupunctuurpunten

Acupunctuurpunten staan bekend als de plaats waar de acupuncturist een naald prikt. Ze liggen (meestal) op meridianen. De meeste mensen zal het moeilijk vallen om er meer over te vertellen. "Wat doet nou zo'n naald", vragen mensen mij. Om hier enig beeld over te schetsen leest u het onderstaande.

Op de energiebanen (meridianen) bevinden zich concentraties van energie: zoals in een stromende rivieren draaikolken aanwezig kunnen zijn, bestaan er dergelijke plekken op de meridianen.
Als we een bad leeg laten lopen ontstaat er dikwijls een draaikolk bij de afvoer. Steken we een stokje in de draaikolk, dan wordt deze verstoord. Een naald die geprikt wordt heeft zo'n dwingend effect op een acupunctuurpunt; de draaikolk wordt verstoord. Het gevolg hiervan is dat een teveel aan energie (Qi) zich niet kan handhaven. Is er te weinig Qi dat dan zal er ten gevolge van de naald energie naar dit punt stromen. Alleen het prikken in zo'n punt heeft al een corrigerende werking. Een acupuncturist kent manipulaties om te stimuleren dat er meer energie naar het punt stroomt of wordt afgevoerd (de werking wordt versterkt).

Bij een acupunctuurpunt denken we meestal aan een plek op de huid. Punt is een slechte vertaling. In het Chinees is het begrip veel meer verweven met 'grot'. Het acupunctuurpunt ligt onder de huid en heeft een specifieke diepe. We kunnen het voorstellen als een kolk met een specifieke kracht op een bepaalde diepte.
Vanaf een acupunctuurpunt vertrekt de Qi dikwijls in meerdere richtingen. In plaats van een draaikolk is een vergelijk met een metrostation misschien nog beter. In een metrostation kruisen dikwijls meerdere tunnels elkaar. Als je een trap lager daalt kom je bij een buis die voert in een andere richting. Zo kan een naald een diepere of minder diepere Qi bereiken (afhankelijk van de geprikte diepte).

Het karakter van de punten:

Shu Transport punten

Op de pagina over meridianen leest u hoe het kwelwater samenkomt, een stroompje wordt en uiteindelijk een rivier wordt. Acupunctuurpunten die aan het begin van een stroompje hebben een andere werking dan verderop gelegen. Op de onderarmen en onderbenen liggen op de meridianen punten volgens patronen die omschreven zijn in de 5 elementen.
De hoofd-meridianen kennen elk een hout-, vuur-, aarde-, metaal- en water-punt.
De Milt-meridiaan behorend bij het aarde-element heeft dus ook een vuur-punt (hart hoort bij vuur). Zo kan een punt op de milt-meridiaan de hart-Qi ontlasten (aarde volgt op vuur).

Om de hart-Qi te versterken kan een punt op de lever-meridiaan (hout) gebruikt worden (hout komt voor vuur). Men spreekt in de 5 elementen van moeder en dochter-relatie. De Nan Jing acupunctuur beperkt zich in de behandelingen tot de Shu Transport punten. Optimale balans van het Qi-systeem moet het zelfherstellend vermogen van het lichaam verbeteren.

Luo-punten en Bronpunten

Zoals beschreven op de pagina over Yin en Yang vindt er bij de uiteinden van armen een transformatie plaats van Yin naar Yang en bij de benen van Yang naar Yin.
Elke meridiaan heeft een Luo-punt. Vanaf dit punt is er een interne verbinding naar het bronpunt van de (yin-yang-) gekoppelde meridiaan. Daarnaast vertrekt vanaf een luopunt een extra meridiaan die energie vanuit dieper gelegen lagen verspreidt naar de oppervlakte. Luo- en bronpunten worden doorgaans gebruikt om een verstoring tussen yin-yang-gekoppelde meridianen op te heffen. Luo-punten spelen een belangrijke rol bij het naar buiten drijven van externe pathogene factoren. Zo kan in geval van griep via het prikken van een luo-punt gestimuleerd worden dat het lichaam voorrang geeft aan het naar buiten werken van de ziekmaker.

De Bron-punten hebben een extra voedende werking op een meridiaan.

Reünie-punten:

Op het lichaam bestaan punten die een specifieke werking hebben m.b.t. bepaald weefsel. Zo bestaan er punten die een specifieke werking hebben op de botten en op spieren en merg (inclusief hersenen).

Back Shu punten:

Op de rug bevinden zich op de blaasmeridiaan punten die een directe verbinding hebben met specifieke organen. Zo vinden we op de rug op de blaasmeridiaan punten die hart, longen, maag, milt, darmen, nieren enz. kunnen beïnvloeden. Ter hoogte van een backshu-punt is eveneens een punt te vinden dat de psychische aspecten van het betreffende orgaan beïnvloedt (b.v. ter hoogte van het Lever backshu-punt vind je het punt Hunmen, dat de emotionele en spirituele aspecten van het orgaan kan beïnvloeden).

Openings- of meesterpunten van de extra meridianen:

Onder de hoofdmeridianen is een fundamenteel systeem werkzaam: de extra meridianen. Deze meridianen hebben een elk een openings- of meesterpunt. Aanprikken van de betreffende punten (in specifieke combinaties) heeft een sterke invloed op de mens. Soms gebruikt men magneetjes van een geringe sterkte (combinaties van noord- en zuidpool) op deze punten.

Andere categorieën

Er bestaan nog diverse ander categorieën punten (alarm-punten, xi-cleft-punten, enz.).
Naast de meridiaanpunten zijn er ook acupunctuurpunten die niet op specifieke meridianen liggen. Ze hebben specifieke werkingen. Sommige "ontstaan" als er sprake is van een specifieke situatie (b.v. blinde darm ontsteking).
In de literatuur van de Chinese geneeswijze zijn de vele honderden punten uitvoerig beschreven: Hun ligging, de interne verbindingen naar de diverse andere punten, meridianen, organen, de specifieke invloed op pathogene factoren, enz.. Ook staat per punt de werking beschreven vanuit diverse theoretische en praktische invalshoeken. Op grond van de kennis van de theorieën en ervaringen stippelt een acupuncturist zijn strategie uit en kiest op grond daarvan een puntselectie (b.v. een punt waar drie meridianen samenkomen als deze banen alle drie aangedaan zijn, enz.), prikt het punt op de gewenste manier aan en past de juiste naaldmanipulatie toe.

Naast de lichaamsacupunctuur bestaat er o.a. ook de ooracupunctuur/ auriculotherapie. Het hele lichaam wordt in de oorschelp weerspiegeld. De oorschelp heeft eveneens honderden acupunctuur-punten.

Verwante onderwerpen:

De 5 elementen
Yin en Yang
Qi
Meridianen
Acupunctuurpunten

en verder:
pathogene factoren