dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor therapeuten

Vastgezette emotionele energie

De afgelopen decennia heb ik veel energetische problemen behandeld die gerelateerd kunnen worden aan emoties. Hierbij werd gebruik gemaakt van de kennis van de Chinese geneeswijze rond emotionaliteit; maar speelde een secundaire rol. Veel belangrijker was het opruimen van emotionele Qi. De vrije stroom van meridiaan Qi wordt veelvuldig belemmerd door de aanwezigheid van emotionele energieën. Veel lichamelijke klachten zijn te wijten aan vastgezette emotionele ladingen. Emoties zijn niet alleen een belasting voor de Shen, Hun, Po, Yi en Zhi en betreffende organen, de emotionele energieën kunnen leiden tot lastig te behandelen aandoeningen, zoals o.m. vastzittende gewrichten, stijve pijnlijke spieren, spijsverteringsklachten, slapeloosheid. Zolang de emotionele energie niet opgeruimd is levert een behandeling slechts enige verlichting op, die van kortstondige duur is.

Opslag van Emotionele Qi

Bij een emotionele gebeurtenis genereert een mens emotionele energie. In het dagelijks leven voeren we deze lading ook weer af. De ladingen van gebeurtenissen die veel impact hebben, die we het liefst zouden willen vergeten kunnen vast gehouden worden. Ook ladingen die ontstaan op momenten waarop je jezelf niet de tijd gunt om zaken af te handelen kunnen blijven hangen. Alles wat we het liefst voor onszelf willen ontkennen kan leiden tot emotionele opslag. We slaan deze ladingen niet op in de vorm van chronologische pakketjes. We creëren pakketten van emotionele categorieën. We bundelen verdriet, kwaadheid, teleurstelling, onmacht, etc., elk tot een een eigen pakket. Ladingen van gebeurtenissen van een maand geleden kunnen gekoppeld worden aan de emotionele Qi van alle voorvallen die een vergelijkbare emotie opriepen. De teleurstelling van een baby die niet op tijd de borst kreeg, kan gekoppeld worden aan de teleurstelling van het kind op school, het vriendje dat je bedroog, en de teleurstelling die 20 jaar later ontstaat bij een scheiding.

Eén gebeurtenis kan leiden tot twee of meer verschillende emotionele ladingen. Bijvoorbeeld een scheiding kan tegelijkertijd kwaadheid, onmacht, verdriet, etc. oproepen, die elk in een ander deel van het lichaam geparkeerd kunnen worden

Er zijn vele redenen waarom het onderbewustzijn van de patiënt er naar streeft om een energetische blokkade intact te willen houden. Als gewerkt wordt aan het afvoeren van de een emotionele blokkade, wordt niet alleen die lading van één gebeurtenis verminderd; tegelijkertijd raken vele, min of meer, traumatische ervaringen geroerd. De lading ontstaan tijdens een kaartverkoop, waarbij iemand voorkroop, zal anders ervaren worden, dan die van de achterstelling t.o.v. de broer, door de moeder. Toch kunnen beide gekoppeld zijn binnen één blokkade. Binnen een mens kunnen zich gigantische gevechten gaan afspelen als een emotionele lading gaat stromen, die gerelateerd is aan een fundamenteel trauma.
Emotionele energieën ten gevolge van seksueel misbruik en opvoedingsituaties met psychiatrische kenmerken kunnen excessief door het onderbewustzijn en het lichaam beschermd worden. Tijdens een behandeling kunnen niet alleen heftige emotionele uitbarstingen ontstaan; ook kunnen er sterke lichamelijke reacties ontstaan. Spierspanning is één van de manieren om blokkades in stand te houden. Niet alleen in een aangedaan gebied, dat behandeld wordt, ook op andere plaatsen kunnen heftige reacties ontstaan. Behandelen van een nek of schouder kan leiden tot bv. heftige pijn/ pijnscheuten in het bekken, of benen. Het interne gevecht kan zelfs leiden tot kronkelende verkrampte bewegingen, die 'moeten meehelpen' de emotionele blokkade in stand te houden.

De patiënt moet zich veilig kunnen voelen tijdens de behandeling. Vertrouwen en begrip zijn belangrijk. Duidelijk maken wat er gebeurt en waarom, zijn belangrijk. Ga niet uitvoerig praten, maar geruststellen en verduidelijken wat er gebeurt. De persoon moet weten dat het ogenschijnlijk bizarre wat er gebeurt, eigenlijk een logisch verschijnsel is. Zorg dat de patiënt er voor kiest om de strijd van onderbewustzijn en lichaam te minimaliseren en toch blijft meewerken aan het afvoeren van de lading. Zorg dat de patiënt zijn/haar vermogen tot ontspannen blijft controleren/ daar de regie over te willen blijven voeren.

Het kan zijn dat veel emotionele energie afgevoerd wordt, zonder emotionele reacties. Maakt het bewustzijn echter contact met de lading, dan komen de emoties boven. Heftige emoties kunnen aanleiding zijn tot remming van de afvoer van de blokkerende energie. Adviseer dan om focussen op de emotie te vermijden. Emoties kunnen echter ontladend werken; dan lekker laten gebeuren.

Heeft een blokkerende emotionele energie vooral betrekking op een emotioneel gebeuren, dat de persoon met het bewustzijn al grotendeels verwerkt heeft, dan zal loslaten gemakkelijker zijn. [In psychotherapie kan een probleem al verwerkt zijn, terwijl de energetische ballast is blijven zitten.]

Vastgehouden emotionele energie werkt als een magneet. Het trekt gebeurtenissen aan die opnieuw dezelfde emotie op kan roepen, alsof iemand telkens weer het slachtoffer wordt van hetzelfde soort onheil.


De plaats waar emotionele blokkades zich bevinden

Emotionele blokkades kunnen zich overal in het lichaam bevinden. In elk geval wordt er voor gezorgd dat deze energie 'op een veilige manier' vastgehouden wordt. Belemmeren van de vrije circulatie van meridiaan Qi kan hier een steentje aan bijdragen. Lichamelijke klachten zijn dikwijls het wisselgeld. De reden tot een behandeling is dikwijls het fysieke probleem, dat de persoon opgelost wil zien. Het komt nogal eens voor dat een emotionele volte zich genesteld heeft in een gebied waar zich al een blokkade bevindt. Bijvoorbeeld: Een persoon heeft drie jaar geleden zijn arm gebroken en gekneusd. Enige maanden daarna is er een emotioneel traumatisch voorval, dat moeilijk te handelen is. De emotionele energie wordt geparkeerd bij de blokkade in de arm.

volte, leegtes

Emotionele Qi kan opgeborgen zijn binnen een volte, of een leegte van energie. De meest fundamentele trauma's worden verborgen in een leegte; een diepe (lege) slotgracht moet het rechtstreeks contact met bewustzijn, koste wat kost, vermijden. Het kan dus zijn dat een leegte gevoed moet worden, voor het ware motief van hiervan zich aandient. Opruimen van voltes kan ook leiden tot het bovenkomen van de onderliggende oorzaak.

gebieden

Ook bestaan er 'voorkeursgebieden' waar een mens emotionele Qi opslaat. In vroegere eeuwen was het bestaan van emotionele energieën zo algemeen aanvaard dat onze taal er bol van staat. De buik er vol van hebben, een zware last op de schouders dragen, de nek niet willen uitsteken, brok in de keel, niet door de knieën willen gaan. Het zijn een paar voorbeelden die dit bevestigen. In een helaas niet of nauwelijks nog toegepaste therapie, bio-energetica (Alexander Lowen), wordt gericht gewerkt aan het loslaten van emotionele blokkades op dergelijke plekken.

Door het skelet stoomt veel energie. Vastzetten van gewrichten is een veel toegepaste truc om emoties vast te houden; nek-(en rugwervels), SI-gewricht, knieën, schouderblad, schou-dergewricht zijn plaatsen waar dit veelvuldig gebeurt.

Meridianen kunnen gebruikt worden om plaatsen blokkeren en emotionele Qi vastzetten. De Lever meridiaan wordt dikwijls vastgezet in de romp op plaatsen zoals: flanken, buik, gebied borstbeen of keel.
Emotionaliteit heeft dikwijls een specifiek effect op meridiaan stelsels. Hierover is voldoende geschreven binnen de literatuur.


Klachten die vaak een relatie hebben met emotionele energieën zijn whiplash (anders bekeken) en hyperventilatie (anders bekeken)

 

Meer

Over dit onderwerp zullen nog meer pagina's verschijnen.
Mogelijk wordt de pagina binnenkort herzien, om een logischer geheel te vormen.
Wensen, vragen, suggesties zijn welkom.

reageren...