dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor TCM therapeuten

Ballast-Qi

In de TCM-praktijk komt het veelvuldig voor dat je grote hoeveelheden energie moet afvoeren. Soms zijn het voltes van geblokkeerde meridiaan-Qi, maar ook energieën van kwetsuren, diverse vormen van Xie Qi, energiën van ontstekingen, etc..
Probleem bij de behandeling is dan dat het lichaam van de patiënt instinctief de afvoer van deze energieën gaat tegenwerken, waardoor het rendement van de behandeling tegenvalt en soms de patiënt met een nieuwe klacht naar huis gaat.

In geval van een flinke volte kiest een acupuncturist voor het prikken van van locale en distale punten, gecombineerd met punten die invloed hebben op de specifieke energie van de volte en meridiaanpunten overeenkomstig de gestelde diagnose. Zelfs bij de logische combinatie van punten kan het resultaat van die behandeling tegenvallen.

Als t.g.v. de behandeling door een TCM-therapeut veel energie dreigt te worden afgevoerd kiest het lichaam van de patiënt ervoor dit proces flink te remmen. Een lichaam waakt over de circulatie van energieën. Snelle circulatie van energie ontstaat doorgaans als er iets flink misgaat; ernstige infecties, ziektes, ongelukken. Instinctief weet het lichaam dat het dan in moet grijpen in het gebied waar de energie snel stroomt. In acute situatie is dit de meest juiste oplossing. Het kan zelfs levensreddend zijn. Op de momenten waarop we verstandelijk of intuïtief weten dat snel afvoeren van de ongewenste ballast het beste is, zegt de automatische piloot 'Nee hoor. Ik regel dit wel'. Door middel van spierspanning in het stromingsgebied kan een lichaam de afvoer flink beperken, of zelfs blokkeren. Door het skelet stroomt veel energie. Spieren rond een gewricht kunnen met hun spanning flinke blokkades veroorzaken. Het maakt uit welke soort energie snel gaat stromen. Is het redelijk zuivere Qi dan is een lichaam redelijk tolerant. Zijn het externe pathogenen, energieën van kwetsuren, of emotionele energieën, dan leidt dit tot meer waakzaamheid.

Deze pagina wordt opnieuw bewerkt.
Hieronder staat de oorspronkelijke versie van dit item

Ballast-Qi

Ballast Qi
is een zelfgekozen benaming.
Het betreft diverse soorten Qi, met als overeenkomst: stereotype reacties binnen het lichaam.
Ballast Qi vraagt een toegespitste behandeling

Raakt een meridiaan geblokkeerd, dan zal zich daar, ter plaatse, Qi ophopen. Na enige tijd veranderd de Qi in de volte van karakter; de opgehoopte meridiaan-Qi wordt door het lichaam niet meer gezien als meridiaan-Qi. Na het opheffen van de blokkade, gaat de Qi niet als b.v. gewone Blaas-meridiaan-Qi stromen en als Bl-Qi gebruikt worden. De Qi in de volte wordt intern beschouwd als een vorm van Xie Qi en zal afgevoerd moeten worden. Indien een geringe hoeveelheid van deze afwijkende Qi gaat stromen en deze niet teveel afwijkt van de normale Qi, zal het lichaam gewoon zorgen dat deze afgevoerd wordt. Energieën die sterk afwijken van Qi-vormen die in een meridiaan of ander kanaal horen te stromen, worden niet zonder meer doorgelaten. Hetzelfde geldt voor Qi in grote hoeveelheden.
Op fysiek niveau heeft het lichaam een afweersysteem dat ingrijpt als ziektekiemen zich door het lichaam bewegen. Hetzelfde geldt voor het energetische niveau; er wordt ingegrepen. De TCM-therapeut is, in zo'n geval, niet klaar met de behandeling, als de blokkade op lokaal niveau is opgeheven.

De behandeling

Afhankelijk van de oorzaak, wordt een behandelprincipe gekozen dat het meest hierbij aansluit. Tegelijkertijd wordt gestart met het sederen van de volte. Bij het aanprikken en naaldmanipulatie zal een deel van de ballast-Qi via de naald het lichaam verlaten. Een flink deel zal, binnen het lichaam, verder stromen en afgevoerd moeten worden. Lokaal zal de Qi zich verspreiden en een weg zoeken via weefsel en vooral via bestaande kanalen. Prik, naast de Ah Shi-punten ook de nabijgelegen meridiaanpunten en distale punten op de betreffende meridiaan. Check hierbij wel of de Ballast-Qi wel deze route gaat volgen. De lading van een blokkade in de nek, of schoudergebied kan afgevoerd worden via de armen, maar ook via de benen. Het lichaam van de patiënt maakt hierin de voornaamste keuze; het is niet handig dat jij als therapeut de route wilt bepalen. Meestal speelt de afvoer zich af via de yange meridiaanstelsels. Beschouw het lichaam als een landschap; daar voeren rivieren, beken en grondwaterstromen water af richting zee. Deze waterstromen voeren ook mineralen, afvalstoffen, etc. mee. Langs de Qi-stromen in een lichaam zal ook de ballast-Qi zijn weg vinden (via hoofdmeridianen, tendomusculaire meridianen en o.m. luo-vaten van een meridiaan en langs het skelet) richting eindpunten.

De belemmeringen onderweg.

Instinctief zal het systeem van de patiënt, proberen de weg die de Ballast-Qi dreigt te gaan, te belemmeren. Het is de kunst van de therapeut om waar te nemen waar het lichaam nieuwe blokkades creëert en daarop te anticiperen. Kun je als therapeut de energiestromen goed voelen, check dan waar de nieuwe blokkades ontstaan en richt, ook daar, de behandeling op. Lukt dit niet, ga dan als volgt te werk: kijk goed naar het lichaam van de patiënt, waar treden, tijdens de behandeling veranderingen op, m.n. in gespannenheid van weefsel en let ook op kleurverschillen. Vraag regelmatig wat de patiënt voelt. Praktisch alle waargenomen sensaties hebben betrekking op de tegenwerking van het lichaam. Krijgt de patiënt pijnsensaties in het meridiaanverloop, dan is daar sprake van een nieuwe blokkade. Ook als gezegd wordt: “ik voel het stromen”, duidt dat op tegenwerking van de behandeling. De patiënt voelt de stroming en de weerstand die daartegen geboden wordt. Is er geen verzet, dan voelt hij/zij de stroming in mindere mate en voelt vooral dat het gebied ruimer, opener wordt.

Tintelende of slapende handen zijn het signaal van een flinke belemmering, op die plaatsen; de Ballast-Qi wordt krachtig geremd; in het gebied waar ompoling van de Qi van de meridianen plaats vindt. [Soepele bewegen en masseren van vingers, handen / voeten en tenen helpt].

De pols is ook een belangrijke graadmeter: remt een meridiaan de Ballast-Qi, dan zal dit waar te nemen zijn op de betreffende polspositie.

De energiestroming door de gewrichten wordt vaak geremd. Door middel van spierspanning worden gewrichtsdelen op elkaar geperst. Het resultaat is een sterke energetische remming bij het betreffende gewricht.
Check of jij, als therapeut, de ledematen van de patiënt ontspannen kan bewegen. Grijpt het onderbewustzijn van de patiënt in en kan deze een gewricht in een bepaalde positie niet ontspannen kan houden, dan duidt dit op energetische remmingen. Typerend is ook, dat het lichaam van de patiënt zelf het initiatief tot het maken van de beweging overneemt.

Acupunctuurpunten die in het betreffende traject vol raken, worden drukgevoelig. Sedeer deze punten en drukgevoelige Ah Shi-punten. De Ballast-Qi verplaatst zich richting extremiteit; dat geldt ook voor de neiging tot blokkeren. Heb je GB-31 gedeblokkeerd, dan kan een paar minuten later b.v. GB-34 blokkeren. Speel met je behandeling in op de veranderingen!
Zorg dat spieren in trajecten van de tendo-muculaire meridianen ontspannen. Dat geldt ook voor de spieren die de beweging van gewrichten controleren. Instinctief zal het systeem van de patiënt trachten het effect van de behandeling te elimineren door gebieden in de willekeurige spieren aan te spannen. Werk er samen met de patiënt aan, deze spanning op te heffen. Het deblokkeren van de gewrichten door de spieren te ontspannen, heeft in sommige situaties meer effect, dan andere behandelingen. Nadere informatie over de technieken volgt (en in workshop).

Ballast-Qi in de Yinne meridianen van de voet.

Als Ballast-Qi via een yange meridiaan richting voet afgevoerd wordt, kan de situatie ontstaan waarin deze (o.a. via het luo-connectievat) het Yuan-sourcepunt van de gekoppelde Yin-meridiaan bereikt. Hoewel het systeem van de patiënt dit doorgaans verhindert, kan dit soms gebeuren. Kortstondig sederen van zo'n punt is dan nodig. Komt de ongewenste Qi in KID-3 terecht, dan is sederen van deze Qi gewenst. Aangezien sederen van de zuivere nierenergie ongewenst is, gebruik je hiervoor een niet te dikke naald en prikt niet diep; kortstondig sederen (één à twee minuten) en daarna gelijk met dezelfde naald tonifiëren. Is kortstondig sederen van KID-3 niet toereikend, sedeer dan ook KID-4 (Luo-punt).

Leegte bij de volte.

Niet bruikbare Qi in het lichaam neemt ruimte in beslag. De zuivere Qi die door de meridianen hoort te stromen en een functie zou moeten vervullen, kan daardoor onvoldoende aanwezig zijn in de volle gebieden. Het tekort aan zuivere Qi op de plaatsen waar je succesvol de Ballast-Qi hebt kunnen verwijderen (verplaatsen), kan mede een belemmering zijn voor het succesvol afvoeren van de Ballast-Qi uit het lichaam. Voeden van de gebieden waar de Ballast-Qi grotendeels is opgeruimd, kan de behandeling bespoedigen. Is er sprake van de aanwezigheid van een EPF/ een Xie-Qi, ga dan niet voeden (je stimuleert dan de pathogene Qi en zorgt dat het verzet tegen de behandeling escaleert).

 

Interne en Externe Pathogenen.

Pathogene energieën kunnen grote voltes vormen in het lichaam. Er kan sprake zijn grote hoeveelheden van deze Qi in het lichaam, ook kan een pathogeen aanleiding zijn tot flinke blokkades van meridiaan-Qi (de reden zijn tot het vormen van deze Ballast-Qi).

Spelen pathogenen een rol, dan zal de alertheid en tegenwerking van het lichaam van de patiënt groter zijn dan wanneer er uitsluiten sprake is van Ballast-Qi van een meer neutrale vorm.
In geval van grote hoeveelheden pathogene Qi zal de remming heel groot zijn. Een voorbeeld is de afvoer van Wind bij een Parkinson-patiënt. Behandel deze patiënt volgens gangbare principes met een combinatie van schedelacupunctuur en lichaamsacupunctuur. Met name de schedelacupunctuur zorgt voor het vrijkomen van nog meer Wind-energie. In het lichaam zal de Windenergie leiden tot een nog groter gevecht, om te voorkomen dat deze pathogeen zich gaat verplaatsen. Het sederen van o.a. meerdere windpunten op het lichaam alleen zal niet toereikend zijn. Volg het traject van het gevecht, dat zich duidelijk laat zien in de verstarringen van spieren en de tremoren. Waar ligt het hoofdaccent van de afvoer, richting arm, of richting been. Haal alles uit de kast om de Wind via die weg af te voeren/ te sederen.

Voorkom dat aan het eind van de behandeling er een grote opeenhoping blijft in één specifiek gebied en je de patiënt laat vertrekken met b.v. een totaal vastgezet enkelgewricht en terwijl de rest van het lichaam relatief ontspannen is.

De grens van een behandeling

Moet er in een lichaam veel gebeuren dan zal dat niet in één behandeling kunnen. Soms kan een behandeling ook in een stroomversnelling raken. Het systeem van de patiënt werkt weinig tegen en geeft zelf aanzetten in de goede richting. In zo'n geval zal na korte tijd de patiënt gaan geeuwen en in slaap dreigen te vallen/in slaap valt. Dit zijn signalen dat de grens van de behandeling is bereikt. Kijk wat wenselijk is. Soms is minder intensief behandelen goed. Verwijder b.v. een aantal naalden, sedeer minder intensief. Het kan ook zijn dat het goed is de behandeling te beëindigen. Gewoon doorgaan zal een nadelig effect hebben, m.n. in de dagen na de behandeling; het lichaam zal niet de gewenste in de gang gezette patronen voorzetten en in een nieuwe onbalans raken.

Kortom stop op het juiste moment. Ga niet te lang / te intensief door, maar stop ook niet op een moment waarop nog het extra duwtje nodig is.

reageren...

Verwante onderwerpen:

Pijn, spierspanning
Pijnsignalen die buiten de zenuwen om de hersenen bereiken