dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor therapeuten

De onzichtbare boodschappendienst van de resonanties

Het lichaam wordt op veel manieren aangestuurd en gecorrigeerd. Marginale hoeveelheden stofjes, zoals hormonen kunnen veel bewerkstelligen. Nog kleiner zijn de feromonen, moleculen die levende wezens kunnen beïnvloeden, zelfs als ze een afstand van vele kilometers overbruggen. Nog opmerkelijker is, dat levend weefsel zelfs door minuscule hoeveelheden resonantie beïnvloed worden; een molecuul of atoom is er niet voor nodig. Op deze pagina ga ik, aan de hand van eigen ervaringen, in op het nuttig effect van resonanties (en ook negatieve effecten ervan).

Arnica kan een positief effect hebben, kneuzingen, bloeduitstortingen, e.d.. Wetenschappers zoeken zorgvuldig naar stofjes in arnica die dit effect kunnen veroorzaken en hebben ook het één en ander gevonden. Opmerkelijk is, dat arnica de kneuzing ook kan beïnvloeden zonder rechtstreeks contact van moleculen met het lichaam. Als ik een aantal korreltjes arnica (homeopathisch) in een glazen flesje hou bij een kwetsuur, heeft dit direct effect op de energiecirculatie in het pijnlijke gebied.
Het lichaam is geneigd een gebied met beschadigd weefsel, beschadigde bloedvaten, blauw en gezwollen, het betreffende gebied energetisch te blokkeren. De stofwisseling op die plek wordt belemmerd, cellen worden minder gevoed en de afvalstoffen, waaronder dode bloedcellen, slecht afgevoerd. Voor een flink deel is dit te wijten aan de instinctieve reactie van het lichaam, om het verstoorde gebied 'uit veiligheidsoverwegingen' te blokkeren. Extra zwelling en pijn zijn het gevolg. Resonanties vanuit arnica hebben tot gevolg dat de energetische circulatie en daarmee ook de circulatie van vloeistoffen beter wordt. Combineren van acupunctuur met arnica heeft in die situaties een opmerkelijk positief effect. Ik gebruikte arnica in verschillende potenties; de ene keer werkte D1 beter en in andere situatie D6 of D12. De reden hiervan is mij onbekend.

Glazen testflesjes met diverse middelen gebruikte ik tijdens behandelingen; heel vaak als ondersteuning van de diagnose en soms, zoals bij arnica, ter ondersteuning van de behandeling.
Heeft de resonantie van een middel positieve invloed op de energiecirculatie, dan zegt dit iets over de aandoening. Positief reageren op bouwstoffen, mineralen, e.d. kan duiden op een tekort aan de betreffende stof. Reageren van het lichaam, op middelen met een antivirale werking kan duiden op een virusinfectie, enz..

Niet alleen kruiden, bouwstoffen, homeopathische middelen, e.d. hebben zo'n resonerende werking, ook edelstenen hebben die werking. In een zeer groot scala aan resonanties zijn er naast positieve ook negatieve invloeden mogelijk. Een lichaam kan met duizenden vibraties in contact komen, zonder enige respons. Heeft het lichaam behoefte aan een specifieke resonantie van een stof, dan is er wel een respons. Het is zoeken naar de speld in de hooiberg, om de positieve of negatieve beïnvloeder te ontdekken. Belangrijk is te beseffen dat de resonantie van een stof kan veranderen, als deze gecombineerd wordt met andere stoffen. Samen vormen ze een nieuwe resonantie. Gemeenschappelijk innemen van meerdere middelen (of gecombineerd met voeding), kan het er toe leiden dat de een stof niet de gewenste uitwerking heeft.

Westerse medicatie

Ook westerse medicatie geeft resonanties af. Ze kunnen positieve effecten (m.b.t. de werking) en negatieve effecten (de bijwerkingen) laten zien – . De laatste jaren zijn er nogal wat klachten over de vervangers van duurdere medicatie. In eerste instantie werd dit niet voor mogelijk gehouden; het nieuwe medicijn bevat immers dezelfde werkzame stof. Het lichaam reageert echter niet alleen op de werkzame stof, maar ook op de andere stoffen in het medicijn. De 'werkzame stof', de vulstoffen, kleur-, smaakstoffen en conserveermiddelen samen geven een gemeenschappelijke resonantie. Zelfs de productiemethode heeft invloed. Aangezien de andere fabrikant naast de werkzame stof andere stoffen gebruikt dan de producent van het oorspronkelijke middel, kan dit leiden tot nieuwe bijwerkingen. Het nieuwe middel kan, als de totaal resonantie beter bij een patiënt past, beter werken dan het oorspronkelijke medicijn en slechter als de resonantie minder of niet geaccepteerd wordt door het lichaam van de patiënt.

Emoties

Emoties creëren energetische ladingen in het lichaam. In alledaagse situaties laat een mens deze ladingen weer los. Is er sprake van een emotie van fundamentele aard, wil iemand de kenmerken ervan liever ontwijken, is er veel van deze energie opgebouwd, dan worden deze ladingen vastgezet en leiden tot belemmeringen van noodzakelijke energiestromen en leidt het tot klachten. Instinctief worden de ladingen door het onderbewustzijn verdedigd.
De resonanties van deze energieën hebben kenmerken, die verwantschap hebben met de resonanties van bloemen. Mogelijk hebben de bloesems eenzelfde energie, doch tegengesteld in polariteit, waardoor ze, in geval van verwantschap, de emotionele lading voor een flink deel kunnen neutraliseren. Indien ik op een lichaam een emotionele blokkade tegenkwam, zocht ik daarbij de juiste resonantie en bracht enige druppels van de betreffende remedie aan op het blokkerende gebied. Bij kleine blokkades kan volstaan worden met het in contact brengen van het betreffende gebied met het flesje met de betreffende remedie. Tegelijkertijd kunnen de bloesemremedies ook diagnostisch gebruikt worden. Naar aanleiding van een match kan gevraagd worden; 'ken je dit mechanisme'/ 'kun je deze emotie plaatsen?'

Hoe beter de resonantie overeenkomt, des te beter werkt het. Vaak is een mix van meerdere remedies nodig, om tot (het juiste) effect te komen. Middelen die samengevoegd worden krijgen een nieuwe resonantie. De verhouding van de hoeveelheden is daarbij belangrijk. Ik deel dan ook niet de opvatting in kringen van bloesemtherapeuten om in vaste verhouding te mengen.
De resonantie van twee flesjes die dezelfde remedie bevatten, kan verschillen, waardoor de één beter werkt bij een persoon, dan de ander. Een bloem die groeit op andere grond/ andere omstandigheden, kan anders resoneren.

Therapieën die afwijkingen en reacties registreren

Er zijn vele manieren en typen apparaten ontwikkeld om afwijkende resonanties op te sporen en/of reacties te meten van stoffen die invloed hebben op de gezondheidstoestand van mensen. Ze hebben eigen mogelijkheden en beperkingen. Apparaten die 100.000 frequenties meten en een uitvoerige computeruitdraai leveren kunnen opzienbarend ogen. Ze zijn pas echt waardevol als ze door deskundige mensen gebruikt en geïnterpreteerd worden. Deskundig is men niet als men na de aanschaf van apparatuur een kortlopende cursus gevolgd heeft. Zij die veel kennis hebben van het menselijk lichaam, celbiologie, e.d., gecombineerd met kennis die zich ook uitstrekt buiten het raamwerk van de westerse wetenschap, kunnen komen tot een interpretatie van de computeruitdraai, die als voldoende mag worden beschouwd.

Weerspiegelingen van de resonanties:

Op acupunctuurpunten is de elektrische weerstand van de huid aanmerkelijk lager, dan de weerstand van de rest van de huid. Met name als gemeten wordt met een negatieve sensor, terwijl het lichaam positief geaard wordt. De huidweerstand bij acupunctuurpunten op handen en voeten kan zich razendsnel wijzigen al het lichaam rechtstreeks, of via het stroomcircuit in contact gebracht wordt met een medicijn, of voedingssupplement waar het lichaam behoefte aan heeft, of met een allergeen, schadelijke of moeilijk te verteren stof. De informatie kan waardevol zijn, om te komen tot bv. Voedingsadviezen, het vinden van een aanvullen middel om een medicijnbijwerking te minimaliseren, enz..

Spier- en bindweefsel reageert ook op allerlei stoffen, indien het lichaam op bepaalde manieren daarmee in contact gebracht wordt. Therapeuten die gespecialiseerd zijn in testen van het bindweefsel kunnen, aan de fysieke reactie ervan zien wat de respons op diverse middelen.

Mijn manier om te checken wat de respons op de resonantie van een specifieke stof/middel (of combinaties) is: te checken (voelen), of de Qi in een meridiaan beter gaat stromen, of juist de neiging heeft tot blokkeren. Een andere manier hiervoor de SiVas polsdiagnostiek hiervoor te gebruiken.

De check, of er energie van het middel naar het lichaam wil stromen, kan ook waardevol zijn.

Andere invloeden

Magnetisme kan in sommige gevallen, net als de juiste resonanties, een positief effect hebben. Kleine magneetjes op de juiste plek aangebracht (en met de juiste pool naar het lichaam gericht) kunnen soms wonderen verrichten. Helaas komt het maar incidenteel voor dat magneetjes tot rigoureuze gezondheidsverbetering leiden. Etaleren van behaalde successen met magneten en dan voor veel geld hangers (met magneetjes van één euro) op de markt brengen, riekt dan ook tot oplichting.

Elektrosmog van zendmaten, mobiele telefoons, DECT-telefoons, WiFi, kunnen een desastreuze uitwerking hebben op levende wezens, die daar gevoelig voor zijn. Mensen hebben een natuurlijke afweer om dergelijke invloeden buiten het lichaam te houden. Zij, met een optimale afweer hiertegen kunnen veel weerstaan. Is deze afweer aangetast, dan kan dit leiden tot flinke pijnen, reuma-achtige aandoeningen/ flinke gezondheidsklachten.

 

Meer informatie over meetapparatuur op wikipedia. De schrijver van deze goede pagina, is een scepticus m.b.t. het toepassen van bioresonantie. Wetenschappelijke onderzoeken richten zich vaak op het behandelen van één aandoening (b.v. hoofdpijn), waar één juiste behandeling bij gevonden moet worden. Resonanties laten kenmerken zien van onderliggende problematiek. Een pijnstiller helpt direct, onderliggende problematiek behandelen kan weken, of maanden duren.

reageren...