dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor TCM-therapeuten

De invloed van 'afgewerkte' energieën op meridianen

Binnen opleidingen en in de praktijk focussen therapeuten zich in de eerste plaats op de vitale energieën. Patiënten komen veelal binnen omdat deze energieën verstoord of geremd geraakt zijn door belemmerende energieën. Energieën die het lichaam belasten, ze zorgen voor blokkades en onbalans. Ze moeten derhalve worden afgevoerd. De meeste van die energieën ontstaan in het lichaam op velerlei manieren en laten zich niet altijd even gemakkelijk afvoeren.

Tijdens de omvorming van ons voedsel, vooral bestaande uit levende cellen, ontstaan veel 'afval-energieën'. Tijdens de ontlasting, ontdoen we ons niet alleen van feces (fysiek), maar wordt tevens het overgrote deel van de belastende energie afgevoerd (we gaan ook energetisch ontlasten).

Onze levende cellen hebben hun stofwisseling. Niet alleen op fysiek niveau, ook op energetisch niveau. De cellen hebben energieën (Qi) nodig, om de fysieke stofwisseling mogelijk te maken. Tijdens de stofwisseling ontstaan afvalstoffen en 'afval-energieën' die de cel verlaten. Is er sprake van een slechte stofwisseling, dan zullen er ook meer 'afval-energieën ontstaan, die afgevoerd moeten worden.

Zenuwen, die geprikkeld worden geven niet alleen elektrische en biochemische signalen af; ook energetische ladingen. Cellen die sterven, of beschadigd raken, geven energieën af, die ook afgevoerd moeten worden. Deze energieën hebben net als de signalen die de zenuwen afgeven een alarmeringsfunctie. Ze kunnen aanleiding zijn tot typische fysieke klachten en belemmeren de behandeling.

Ten gevolge van emoties ontstaan energieën; emotionele energieën die ook afgevoerd moeten worden. De emoties van onze huis, tuin en keuken-emoties laten we makkelijk wegvloeien. Bij heftige roerselen die ons stevig raken bestaat de neiging om de energie ervan in te pakken; dit leidt tot blokkades/voltes.

Afvoeren van de energieën

Het lichaam moet zich ontdoen van energieën van ziektekiemen en de gevechten van het afweersysteem hiermee. Externe pathogenen van energetische oorsprong moeten ons lichaam uitgewerkt worden. Veel van deze overbodige en belastende energieën verlaten het lichaam via de extremiteiten. De weg die deze 'afval-energieën' door het lichaam volgen verloopt via m.n. de yang-meridianen naar de extremiteiten. Door en in de directe omgeving van de meridianen loopt een stroom van overbodige en niet meer bruikbare energie richting extremiteiten en verlaat het lichaam. Een deel ervan neemt een route via de tendo-musculaire meridianen. 'Afval-energieën'. die in de diepte zijn ontstaan komen o.a. via distinct-meridianen en andere vertakkingen naar de oppervlakte.

Blijft de hoeveelheid af te voeren energie binnen de proporties, dan zal het lichaam/ ons energetisch systeem hier geen moeite me hebben. Is er een overweldigende hoeveelheid energie, die door het lichaam gaat, dan begrenst het de stroming van deze Qi, ook de meridiaan-Qi die daar stroomt. De voltes die dan ontstaan werken belemmerend en leiden tot tekorten binnen de cellen . Er ontstaan alarmsignalen in het lichaam die de aanleiding zijn tot stereotype reacties. Niet alleen in acute situaties besluit het lichaam om spieren te spannen (fysiek beschermen), ook in deze situatie. Aangespannen spieren belemmeren/remmen de Qi-stroming van de afgewerkte energieën; er ontstaat een escalatie van de aanwezige volten. Veel Qi-stagnaties ontstaan op deze manier. Vooral het spierweefsel dat gewrichten op spanning kan zetten, is 'succesvol' wat betreft het blokkeren.

Opgehoopte 'afval-energieën', waaronder Externe Pathogen, willen nogal eens stagneren in de extremiteiten. Het lichaam wil voorkomen dat de ongewenste energieën via de gekoppelde meridiaan terugstroomt in het lichaam. Ook het spierweefsel van de bloedvaten zal gaan spannen; gevolg verminderde bloedcirculatie ter plaatse. Tijdens o.m. acupunctuur-behandelingen is dit aanleiding tot tintelende handen of een doof gevoel in de extremiteiten. Energieën afkomstig van zenuwen/ beschadigde zenuwen/hersencellen kunnen eveneens een doof gevoel veroorzaken.
Energetisch therapeuten, zoals o.m. acupuncturisten, zijn nogal eens geneigd om de reacties in de extremiteiten te zien als een positieve reactie op de behandeling. Het is echter een negatieve reactie van het lichaam van de patiënt op de behandeling; de gekozen behandeling is effectief en heeft een gewenste sterke energiestroming tot gevolg. Het lichaam keurt deze ongewone stroming af en gooit de rem er op; op die plek wordt nu de behandeling tegengewerkt. Extra werk aan de winkel; zorg dat die blokkerende effect geëlimineerd wordt, waardoor de ballast zonder remming het lichaam kan verlaten.

De lichamelijke mechanismen die optreden bij het afvoeren van 'afgewerkte energieën' en de energieën en ziekten en kwetsuren zijn de meest voorkomende redenen van mensen om een TCM-therapeut te bezoeken. Menige vorm van onbalans is het gevolg van dergelijke patronen.

Blokkades van afgewerkte energie verwijderen

De voltes manifesteren zich in spieren rond meridianen (en tendo-musculaire vaten) en acupunctuurpunten. Diverse therapievormen kunnen invloed hebben op deze problematiek. Doorgaans is het gelijktijdig toepassen van meerdere vormen het meest effectief. Acupunctuur kan belangrijk zijn zoals sederen van blokkerende punten (meridiaanpunten en ah-shi-punten). Belemmert de volte de stroming van de vitale meridiaan-Qi probeer deze dan tegelijkertijd te voeden. Helaas is de kans groot dat de spieren blijven blokkeren en is er meer nodig.
Masseren van de blokkerende spieren heeft een beperkt effect. De spieren worden door het lichaam aangezet tot blokkeren; druk op de spieren leidt tot meer verzet. Het effect van de behandeling wordt dus voor een flink deel begrenst door deze reactie. Bij zowel forse druk als geringe druk kan het rendement laag zijn. Het is de kunst om op die diepte te masseren waarbij de verhouding tussen rendement en de tegenwerking het gunstigst is. Shiatsu-therapeuten en andere therapeuten die vaardigheden hebben om Qi uit te zenden en tevens de voltes door te sturen hebben daarbij meer effect. Zijn echter acupunctuurpunten en/of ah-shi-punten flink geblokkeerd, met name in de diepte, dan zal daar het rendement van shiatsu gering zijn. Bewegingen en strekkingen kunnen veel effect hebben op de volle spieren. Vraag de patiënt de betreffende lichaamsdelen zo ontspannen mogelijk te houden. Meer hierover volgt op te verschijnen pagina's.

Opdrachten voor de patiënt om krachttrainingen te doen zullen nauwelijks of vaak negatief werken.

 

Verwante onderwerpen:

Ballast Qi
De energiestromen in de hoofdmeridianen