dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor therapeuten

De energiestromen in de hoofdmeridianen

De pure Qi behorende bij alle hoofdmeridianen afzonderlijk, start bij de extremiteiten (Jing-Well punten). Dit wil geenszins zeggen dat je deze Qi als de meest sterke stroming op de meridiaan ervaart.

Ook in de andere richting stromen diverse energieën.
Aan de hand van de GB-meridiaan beschrijf ik wat zich zoal afspeelt binnen een meridiaan.
Nemen we energiestromingen op GB waar, dan merken we vooral dat er energieën vanaf het hoofd richting benen stromen. Onder meer gaat het om getransformeerde Qi van LIV, het surplus van LIV dat binnen GB nog functies vervult. Deze Qi beïnvloed ook de hoeveelheid Qi die in de LIV-meridiaan omhoog wordt gestuurd. Via het Luo-vat van GB bereikt deze Qi het Yuan-Source-punt LIV-3. Weinig toevoer ervan via dit Luo-vat stimuleert LIV, veel toevoer remt LIV.
Verstoring van deze getransformeerde Qi ergens binnen de GB-meridiaan kan dus gevolgen hebben binnen LIV.

De energiestroom van boven naar beneden bestaat niet alleen uit getransformeerde LIV Qi, maar bevat tevens een scala aan andere energieën. Onderweg komen er energieën bij o.a via de vele vertakkingen van GB naar/vanaf andere yange meridianen zoals SJ, SI, ST.
Kijken we naar de fucties van de verbonden punten dan valt op dat op die punten regelmatig pathogene energieën en restfactoren uit bv. ogen, oren en mond voorkomen die afgevoerd moeten worden. De meridianen verdelen die deze klus onderling. GB maakt zelf ook verbindingen met ogen en oren en organen. Kortom allerlei energieën die het lichaam kwijt moet (Xie Qi, energieën van kwetsuren, emotionele energieën, etc.) worden vooral door de yange meridianen en verwante kanalen afgevoerd richting extremiteiten. Al deze energieën samen kunnen gemakkelijk tot voltes/blokkades leiden.
We komen veelvuldig voltes tegen in GB waarvan we de overtollige Qi afvoeren richting GB-44.

LIV kan overdadig veel Qi naar het hoofd sturen, waardoor ook GB veel getransformeerde Qi gaat afvoeren.
GB en SJ behoren tot de Yang Ming; het gewricht tussen de Yinne en Yange systemen. Niet langer gewenste energieën van de dieperliggende Yinne systemen worden dikwijls via Yang Ming afgevoerd (acupuncturisten maken dikwijls dankbaar gebruik van de mogelijkheid om dit proces te stimuleren).
GB voert dus verhoudingsgewijs veel overbodige Qi af. Een lichaam wil met spierspanning voorkomen dat voltes te snel door het lichaam stromen. Vooral bij gewrichten kan het de energie stevig remmen. Uitgerekend GB loopt door gebieden waar het lichaam gemakkelijk aanleiding vindt tot blokkeren, zoals schedelrand, nekwervels, schouderblad en het SI-gewricht. Veel aanleiding dus om op dergelijke plekken te gaan blokkeren blokkeren (meer hierover in Ballast Qi).

Veel klachten in de voornoemde gebieden kunnen goed via GB behandeld worden. De grote hoeveelheid Qi die tijdens een behandeling naar beneden stroomt, geeft het lichaam aanleiding tot verderop in de meridiaan te blokkeren o.m. GB-30, GB-31, GB-34 (relatie met het kniegewricht en met LIV-Qi) en GB-41 of 42. Soms gaat de enkel ook blokkeren).
Als er heel veel van boven komende energieën zich in een been bevinden kan dit aanleiding geven tot het blokkeren van de omhoog stromende pure GB-Qi. Hierdoor stopt ook de stroom die we willen afvoeren; de behandeling valt stil.
Kijk wat je kunt bereiken via een mix van mogelijkheden zoals, verminderen van de afvoer vanaf de romp, sederen van punten op het been en stimuleren van de pure GB-Qi. Zelf probeer ik in zo'n geval kortstondig Qi over te hevelen van been naar voet en meteen weer kortstondig de pure GB-Qi omhoog te sturen (bv. één ademhaling lang).

De pure Qi volgt de meridiaan. De getransformeerde Qi van de gekoppelde mediaan doet dat ook. De andere energieën zijn geneigd de meridiaan te volgen maar kunnen een breder gebied bestrijken en kunnen soms ook onderweg mede een ander meridiaantraject volgen. De tendo-musculaire kanalen worden ook hiervoor gebruikt.

 

De BL-meridiaan behorend bij het oppervlakkige Tai Yang systeem heeft een lang traject met veel aanleiding tot afvoeren van verstoorde energieën, zoals externe pathogenen.

LIV is de meridiaan die nogal eens veel pure LIV-Qi omhoog stuwt en juist daarom aanleiding geeft tot blokkeren.

ST heeft de eigenschap om soms bij veel dalende/ verstoorde energieën de richting van dergelijke energie om te keren (rebellerende Qi).

 

Verwante onderwerpen:

GB-meridiaan trajectcorrectie
Ballast Qi