dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pijnsignalen via een energetische weg.

Hersenen geven pijnsignalen af als signalen die via zenuwen binnenkomen, daartoe aanleiding geven. We zijn beveiligd met een 'be-draad telefoonnetwerk' (onze zenuwen). In mijn praktijk werd ik echter regelmatig geconfronteerd met de pijnervaringen van patiënten, die onmogelijk via dit netwerk de controlepost bereikten. De aanwezigheid van eveneens een 'mobiel netwerk' voor pijnsignalen is voor de hand liggend. Acceptatie van het bestaan ervan, kan leiden tot behandelen en verbeteren van de situatie van mensen die 'onverklaarbare' pijnen leiden.

Zijn pijnen ondraaglijk, dan wordt soms overgegaan tot het uitschakelen van zenuwen (b.v. doorsnijden ervan). Het kan zijn dat de heftige pijn om onverklaarbare reden toch blijft bestaan.
Het gebied zelf kan 'gevoelloos' zijn; je kunt het aanraken, of in snijden zonder (extra) pijnreactie.
Toch kan tegelijkertijd de heftige pijn van voorheen nog steeds aanwezig zijn, nu gecombineerd met de 'gevoelloosheid' en een wat doof gevoel.

Op de pijnplekken die een mens ervaart is doorgaans sprake van een energetische afwijking. Voor mij en anderen die de Qi kunnen voelen is het niet moeilijk deze pijnplekken en andere afwijkende (zieke) energieën te voelen en aan te wijzen.
Een blootliggende zenuw kan ik niet waarnemen; die raak ik aan, de patiënt voelt pijn, zonder dat er sprake is van een duidelijke respons op Qi-niveau. Het pijnsignaal verplaatst zich dan hoofdzakelijk via het netwerk dat hiervoor is ingericht; de zenuw.

Het pijnsignaal via een andere weg

Een patiënt met een CVA heeft een halfzijdige verlamming. Zijn been is totaal gevoelloos. Op zijn been zitten de littekens en korsten van verwondingen en een verbranding, die hij opgelopen had zonder het te merken. Enthousiast werd hij, toen hij pijn ervoer, tijdens het prikken van een acupunctuurnaald in dat been. Helaas moest ik hem teleurstellen; acupunctuur was niet het wondermiddel dat hem zijn gevoel teruggaaf. De pijn was een respons op de sterke Qi-werking bij het prikken van de naald. Zou ik een naald prikken op een centimeter afstand van die plaats of met een mes gaan snijden in zijn been, dan zou dat niet tot een pijnreactie leiden. De flinke hoeveelheid opgehoopte Qi die in beweging kwam, gaf wel een aanleiding tot een pijnsignaal.

Een man met osteoporose had heftige pijnen en liet zich naast een reguliere behandeling met pijnbestrijding behandelen met acupunctuur. Aangezien de pijn in de loop der tijd nog heviger werd, kreeg hij Lyrica (pregabaline) toegediend in een hoge dosis. De pijn werd minder, doch andere plaatsen verschenen pijnen. De plaatsen waar de pijn zich nu openbaarde kwamen overeen met de plaatsen waar ik energetische stagnaties aantrof, die te corrigeren waren met acupunctuur.

Een paar voorbeelden waarin pijnsignalen zich anders gedragen dan een neuroloog verwacht. Voor mij is de relatie tussen energetische verstoringen en pijnbeleving een normale gang van zaken, binnen een lichaam. Als er veel energie gaat ontsnappen tijdens het prikken van een acupunctuurnaald, zal er een pijnflits zijn, die evenredigheid in hevigheid vertoont met de mate van verstoring. Wordt geprikt in een punt dat weinig Qi zal doen bewegen, zal er nauwelijks of geen pijnrespons zijn.

Hoe bereiken pijnsignalen de hersenen buiten zenuwen om?

In die situaties waarin het pijnsignaal niet via zenuwen de hersenen bereikt, zou dit kunnen gaan via energetische lijnen, als een zendsignaal van energetische 'deeltjes' (kwantumdeeltjes?).

Een andere mogelijkheid is dat het signaal via de zogenaamde Bonghan Channels (microscopische kanalen langs bloedvaten in een traject van acupunctuurmeridianen, waarbinnen biophotonen zich razendsnel kunnen verplaatsen), de hersenen bereikt. [Biophoton is een vorm van licht dat door levende cellen wordt uitgescheiden. Niet waarneembaar met het blote oog, maar met behulp van gevoelige apparatuur versterkt, zichtbaar gemaakt kan worden.]

Veel voorkomende pijn.

Lichaamscellen worden gevoed door bouwstoffen, aangevoerd door het bloed, dat ook de afvalstoffen van die cellen afvoert. Op een energetisch niveau speelt zich een vergelijkbaar patroon af; de (niet-stoffelijke) Qi voedt de cellen en de onbruikbare Qi wordt afgevoerd.

Bereikt voedende Qi de levende cellen niet, dan komt de cel in nood. Een groep cellen in nood komt in de problemen en geeft een signaal af dat buiten de zenuwen om de hersenen bereikt en de hersenen geven aan waar het probleem zich bevindt
Het weefsel in het niet gevoede gebied gaat verkrampen, met als gevolg dat de bloedcirculatie slechter wordt, waardoor ook de fysieke voeding van de cellen verminderd en de escalatie groter wordt. In de vicieuze cirkel wordt de homeostase belemmerd en is er pijn, vaak vergezeld van stramheid van het weefsel. Kenmerkend voor de 'energetische pijnen', is het niet of nauwelijks werken van eenvoudige pijnstillers, zoals paracetamol, die het pijnsignaal dat binnenkomt via de 'vaste lijn' willen dempen (de 'lijn' die niet gebruikt wordt).
De oorzaken van het slecht voeden van cellen met Qi zijn legio (te weinig van de betreffende Qi, blokkades, onbalans, aanwezigheid van zieke energieën, gebrek aan de juiste voedinsstoffen in de cel enz.). Goed uitgevoerde acupunctuurbehandelingen kunnen dikwijls tot het gewenste resultaat leiden. Soms zijn bouwstoffen voor de betreffende cellen nodig, die voorkomen in kruiden, of voedinssupplementen.
In een tijd waarin we beschikken over geavanceerde technieken is nog veel meer mogelijk om er voor te zorgen dat een probleem op een snelle en elegante en natuurlijke manier wordt opgelost. Het vraagt om 'outside the box' denken. Aansturen van het lichaam met de juiste informatie is in veel gevallen een mogelijkheid er voor te zorgen dat het lichaam het probleem zelf oplost. Genezen is dan niet meer een de sterke pijnstiller geven, of een psycholoog die leert hoe je pijn beter kunt negeren, maar de juiste keycard bij een slot houden. De juiste resonantie toevoegen aan het probleemgebied of de veroorzaker van de problemen, kan al een positief effect hebben. Het is de kunst om de benaderingswijze te kiezen die op een effectieve wijze aansluit bij de oorzaak van een probleem.

 

 

reageren...

verwante onderwerpen

Pijn in het lichaam, stijfheid in de spieren, die moeilijk te behandelen lijkt

Ballast Qi

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX