dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pijn in het lichaam, stijfheid in de spieren, die moeilijk te behandelen lijkt

Veel mensen hebben stijve spieren, en/of stramme gewrichten en pijn. Klachten die zich voordoen in de rug, benen, bekken, bovenarmen, schouders. Soms gepaard gaande met slapende tintelende handen. Zijn er geen duidelijk aanwijsbare ziektes, dan schrijft een arts pijnstillers en/of spierverslappers voor, of verwijst naar fysiotherapie. Ook wordt wel eens antidepressiva voorgeschreven, vanuit de redenering, als er geen fysieke oorzaak is zal het wel psychisch zijn.
Ook mensen met een wel gediagnosticeerde aandoening kunnen op uiteenlopende plekken in het lichaam pijnen en spanningen hebben.

Meer dan de helft van de cliënten die bij mij in de praktijk kwam had dergelijke aandoeningen. Vaak kwamen ze bij mij, omdat de klacht bleef bestaan, ondanks medicatie of therapie, of regelmatig terug keerde.

In praktisch alle gevallen kwam ik opgehoopte energetische ladingen tegen die het lichaam/ menselijk systeem met spierspanning vast hield. Als ik een flink deel van de lading afgevoerd had, gingen spieren ontspannen. Bij sommigen kwam de klacht weer terug, anderen waren er definitief van verlost.

De ervaringen die ik de afgelopen decennia met cliënten heb opgedaan gaven me de mogelijkheid om bestaande theorieën te koppelen aan eigen inzichten die ik hieronder wil samenvatten.

Een therapeut Chinese geneeswijze heeft geleerd dat energieën kunnen blokkeren, weet uiteenlopende oorzaken waarom dat zoiets gebeurt en kent behandelingen om de problematiek te behandelen. Wat mij opviel, was dat het menselijk systeem (ook) zelf beslissingen neemt om te blokkeren. Deze beslissingen worden niet genomen door het bewustzijn. Een lichaam heeft vele regelsystemen, die er voor zorgen dat een lichaam functioneert. De processen die zich op fysiek niveau afspelen, zijn uitvoerig in kaart gebracht door de westerse geneeskunde. Tevens zullen ze de komende eeuwen nog steeds nieuwe zaken blijven ontdekken. Helaas is er voornamelijk interesse voor de fysieke aspecten; het moeten processen zijn, waar moleculen bij betrokken zijn. Verder kan hooguit elektron of de psyche een rol spelen.

Als verder gekeken wordt, kan ontdekt worden dat er meerdere niet-fysieke niveaus zijn die (eveneens) het leven aansturen. De Chinese geneeswijze richt zich op één van die niveaus (Qi en verwante energieën). Op dit Qi-level spelen zich processen af die verwant zijn aan fysieke processen en deze laatste kunnen beïnvloeden. Zoals fysieke afweersystemen de strijd aangaan met ziektekiemen, kan een energetisch afweersysteem 'zieke' energieën, afweren of insluiten. De zieke energieën kunnen soms ons lichaam binnendringen, waardoor strijd ontstaat. Ook kunnen er binnen het lichaam energieën ontstaan, die niet (meer) de kenmerken hebben van de zuivere Qi. Geringe hoeveelheden afwijkende energieën worden via meridianen en andere wegen afgevoerd naar buiten. Is er sprake van grote hoeveelheid afwijkende energie, dan wordt overgegaan tot blokkeren.

– dit is wat er gebeurt –

Het beveiligingssysteem neemt een te sterke stroming waar, van afwijkende, of onbekende energie en gaat deze tegenhouden. Met spierspanning kan het lichaam de energieën blokkeren (ervaringsgegeven). De lichaamscellen in het gespannen gebied krijgen minder energie en de stofwisseling zal afnemen (cellen worden minder gevoed en afvalstoffen worden slecht afgevoerd).

De blokkering leidt ertoe dat zich steeds meer energie ophoopt. Daar waar zich veel (afwijkende) energie bevindt, worden pijnsignalen afgegeven; via energetische weg worden pijnsignalen gecreëerd.

Op basis van ervaringen concludeer ik dat er naast het zenuwstelsel een niet-fysiek systeem is dat kan zorgen voor pijnervaring. Zelfs mensen waarbij geen pijnprikkels meer via het zenuwstelsel doorgeven kunnen worden (b.v. defecten ontstaan bij een CVA, of door medicatie), kunnen pijn ervaren. Daar waar veel energie, met een afwijkend karakter opgehoopt zit, wordt veel pijn ervaren, terwijl dat niet het probleemgebied is. Een ontsteking in de rug, van kleine omvang, die daar geen pijnbeleving geeft, leiden tot een pijnplek en spanning in een been.

Pijn en spanning bij gewrichten

Door het skelet (en de gewrichten) stroomt ook veel energie. Indien de afwijkende energie via het skelet stroomt en 'de drempel van het toelaatbare' overschrijdt, zal ook tot blokkering overgegaan worden. Met spierspanning wordt gezorgd dat een gewricht, in het stroomgebied, flink aangespannen wordt. Banden en het kapsel zorgen hierbij voor een sterke belasting van het kraakbeen van het gewricht. De actie zorgt voor pijn, bewegingsbeperking en extra slijtage van het gewricht. Veelvuldig wordt een SI-gewricht, een schouder, of knie getroffen door zo'n escalatie. Ook wervels (en m.n. de tussenwervelschijven) kunnen tengevolge van de blokkeringsmaatregel in de problemen komen. Vaak voorkomend is ook, dat een schouderblad zich gaat fixeren t.o.v. de romp. Bewegingsbeperking van het schoudergewricht wordt vaak veroorzaakt voor het 'besluit' om bovenarmspieren, in bepaalde posities te blokkeren. De oorzaak kan zijn dat irritatie in de nek, leidt tot energetische voltes in de bovenarm en aanspannen van het gewrichtskapsel (één van de mogelijke oorzaken)

De patiënt, maar vooral ook de behandelaar moeten zich er bewust van zijn dat een systeem binnen het lichaam besloten heeft om het betreffende gebied aan te spannen. Proberen het spierweefsel en een gewricht tot soepelheid te bewegen leidt tot tegenwerking (en kan leiden tot verergering van de klachten). De therapeut die de aanpak beheerst, om alleen de lading af te voeren (of te corrigeren) hoeft het betreffende pijngebied niet eens te behandelen. In veel gevallen zal echter ook daar behandeld moeten worden. Sommige behandelingen en/of oefeningen kunnen een averechts effect hebben. Spierbelasting vergroten, zorgt voor stagnatietoename. Soepele strekkingen/ bewegingen, waarbij getracht wordt het gebied zo ontspannen mogelijk te houden, kan aanzetten tot een betere circulatie. Prikken met naalden in de kernen van de blokkade in combinatie met acupunctuurpunten die de circulatie kunnen bevorderen, kunnen de blokkerende actie van het lichaam flink ondermijnen, waardoor de lading sterk vermindert. Dry-needling heeft ook effect, maar geeft minder richting aan de verstoorde energie, waardoor het effect minder is.

 

 

Naast de hierboven beschreven energetische en manuele behandelingen zijn er meer behandelmogelijkheden, o.a. door inname van stoffen die de blokkerende 'ballast'-Qi corrigeren of neutraliseren en/of voorkomen dat deze Qi gevormd wordt; kruiden, etherische oliën, medicijnen, homeopathie. De juiste resonantie toevoegen aan de betreffende blokkade kan de bereidheid tot het laten stromen van de vastgezette Qi sterk vergroten.

 

reageren...

 

Verwante onderwerpen:

Pijnsignalen die buiten de zenuwen om de hersenen bereiken
pathogene factoren