IVF en Acupunctuur 2

Acupunctuur tijdens het IVF-traject:

Ook deze pagina bevat tevens termen die uitsluitend interessant zijn voor acupuncturisten.

In het wetenschappelijk onderzoek van het Christian-Lauritzen-Institut is alleen het effect van acupunctuur tijdens de terugplaatsing onderzocht. Toepassen van acupunctuur met name in een vroeger stadium lijkt me het meest wenselijk.

Tijdens de IVF worden doorgaans verschillende hormonen toegediend.
De bedoeling daarvan is: de eigen natuurlijke cyclus onderdrukken. eierstokken stimuleren tot afgifte van eicellen, rijping bevorderen van de eicel en tenslotte hormonen die de conditie van het baarmoederslijmvlies beïnvloeden.

De meeste vrouwen hebben in meerdere of mindere mate negatieve reacties ten gevolge van de hormoontoediening van buiten af. (In sommige gevallen kan de reactie zo sterk zijn dat m.i. getwijfeld mag worden aan kans op zwangerschap).
De meest voorkomende afwijkingen (gezien vanuit de Chinese geneeswijze) zijn verstoringen van Milt en Lever Qi. De belasting van Milt Qi leidt doorgaans tot Damp-vorming (in Midden en Onder Warmer). De Dampvorming in de Onderwarmer in combinatie met versterkte Lever Qi Stagnatie zorgen er voor dat processen in het bekkengebied vertraagd worden. In de fase waarin de follikelgroei gestimuleerd wordt zijn er bij vrouwen met weinig verstoringen turbulente energetische processen waar te nemen in het gebied van de eileiders. Bij vrouwen met Damp en stagnatieverschijnselen is dat in mindere mate het geval. In die situaties waarin een Qi-stagnatie zich aan één zijde voordoet, blijkt systematisch dat er aan die zijde minder eitjes ontwikkelen en de omvang van de follikels aan die kant kleiner is.

Tegen de tijd dat de embryo’s teruggeplaatst worden moet de baarmoeder in optimale conditie zijn, zodat o.m. de innesteling kans van slagen kan hebben. Stagnatie door Qi-verstoringen en dampvorming kunnen de vitale processen in de baarmoeder belemmeren. Niet alleen de verstoringen door toegediende hormonen en eventueel de constitutie van de vrouw zijn hierbij van invloed; met name blokkades die ontstaan door de pijn tijdens de punctie (en daarna), zijn hierbij een belangrijke factor. Met acupunctuur kun je de “pijn-Qi” sederen waardoor de blokkades hierdoor sterk verminderen of verdwijnen. Hierdoor wordt de pijn na de punctie sterk verminderd.

IVF is een belangrijke stress-factor; een periode van sterke verlangens, onzekerheid en spanning. Eigen emoties, sterk aangewakkerd door te toegediende hormonen kunnen aanleiding zijn tot Qi-verstoringen en onbalans.

Tijdens de IVF-periode, voorafgaand aan de terugplaatsing kan o.a. door middel van acupunctuur het nodige gedaan worden om de situatie te optimaliseren.


Is er bij de vrouw of man een afwijking aanwezig, die vanuit de optiek van de Chinese Geneeswijze de kans op zwangerschap minimaliseren, dan is uitstel van de IVF wenselijk. Hierbij denk ik m.n. aan leegte van Ying en/of Bloed, of hitte in de onderwarmer bij de man (met slechte zaadkwaliteit ten gevolge). LINK. Ook verstoringen van de Milt-Qi die er toe leiden dat het ‘bloed niet binnen de banen blijft’ en tegelijkertijd een te geringe vasthoudende en opwaartse Qi (bij de vrouw) kunnen een factor zijn tot uitstel; de kans kan te groot zijn dat de vrucht niet vastgehouden kan worden, na de IVF.
In al die situatie is het beter om deze condities te verbeteren voor er met IVF gestart wordt. Het is meestal moeilijk om een paar met een sterke kinderwens te bewegen een half jaar tot een jaar te wachten met IVF om eerst de condities te optimaliseren.

IVF biedt voor velen de oplossing m.b.t. de kinderwens. Soms zijn er geen andere oplossingen mogelijk.
Een misvatting waar ik dikwijls tegenaan loop is, dat mensen denken dat IVF voor een de beste en snelste weg is om aan de kinderwens te voldoen.
Het aantal met Chinese geneeswijze behandelde vrouwen dat binnen een half jaar zwanger raakt zonder IVF is veel groter, dan zij die kiezen voor IVF.
Dikwijls kom ik met de suggestie om een half jaar te wachten met de IVF-poging. Velen beschouwen dit als vertraging van het traject; je kunt met IVF immers over een paar maanden al zwanger zijn.
Er is mijn inziens te weinig oog voor de slagingspercentages van IVF en de risico's van verminderde kans op zwangerschap bij meerdere pogingen
en te weinig vertrouwen in het eigen lichaam, als dat in harmonie gebracht is(???).

 

Terug naar:
Niet zwanger worden anders bekeken

IVF en Acupunctuur (onderzoek)

 

Disclaimer

© Jan Reinders, Groesbeek 2008-2017 Integraal overnemen/ kopiëren/ afdrukken met bronvermelding en deze copyrights-regels, toegestaan. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding de tekst van dit artikel geheel of gedeeltelijk te kopiëren, of over te nemen/ te gebruiken in electronische verspreidingsbronnen (internet, CD-ROM, enz)..

Anders bekeken is een serie artikelen over gezondheid van:

Jan Reinders
Groesbeek
website: www.jreinders.nl