dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

IVF en Acupunctuur

Wetenschappelijk onderzoek: Acupunctuur rond de terugplaatsing

Het komt regelmatig voor dat paren als ze in het IVF-traject zitten besluiten om acupunctuur toe te passen om de kansen op zwangerschap te vergroten.


In de IVF kliniek Christian-Lauritzen-Institut te Ulm (Duitsland) werken naast Westerse specialisten ook acupuncturisten mee om de kans op zwangerschap d.m.v. IVF te vergroten.
In 2002 deden ze daar een wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen dat acupunctuur de kansen op zwangerschap tijdens IVF vergroot.
De beschrijving van het onderzoek en uitkomsten staan in "Fertility and Sterility®", Vol. 77, No. 4, april 2002.

In het onderstaande zijn elementen uit dit artikel vermeld. Voor het hele artikel wil ik verwijzen naar voornoemd tijdschrift.
Afwijkend van de andere pagina's op deze site bevat onderstaande tekst ook informatie die uitsluitend interessant is voor acupuncturisten.

De opzet van het onderzoek

Aan het onderzoek deden 160 gezonde vrouwen mee, in de leeftijd tussen de 21 en 43 jaar.
80 vrouwen kregen acupunctuur vlak voor en vlak na de terugplaatsing van de embryo's.
25 minuten voor de terugplaatsing werden de volgende punten geprikt (naalden 0,25 x 25 mm.):

P-6 (Neiguan)
SP-8 (Diji)
Liv-3 (Tiachong)
Gv-20 (Baihui)
ST-29 (Guilai)

Stimulatie tot DeQi-reactie (bij plaatsing v.d. naalden en na 10 minuten.)

Na de terugplaatsing werden de volgende punten geprikt:

ST-36 (Zusanli)
SP-6 ( Sanyinjiao)
SP-10 (Xuehai)
LI-4 (Hegu)

Aanvullend werden in de oorschelp (auriculo acupunctuur) naalden (0,2 x 13 mm.) geplaatst in de volgende punten:

Shenmen (55) (Shenmen)
Zhigong (58) (Uterus)
Neifenmi (22) (Endocrienum)
Naodian (34) (Subcortex)

De ariculo-acupunctuur vond zowel voor als na de terugplaatsing plaats. Twee naalden in het ene en twee in het andere oor. De plaats van de naalden werd na de terugplaatsing gewisseld per oorschelp. Bij deze punten vond geen rotatie plaats. De duur van de auriculo-acupunctuur was voor en na de terugplaatsing (ook) 25 minuten.

De controlegroep (de andere 80 vrouwen) moesten voor en na de terugplaatsing 25 minuten stil liggen.

De uitkomsten van het onderzoek:

Van de 80 vrouwen waarbij acupunctuur werd toegepast werd 42,5 % zwanger, tegenover 26,3 % uit de controle groep.
Het onderzoek laat zien dat acupunctuur de kans op zwangerschap aanzienlijk vergroot.

 

Opmerkingen en kanttekeningen bij het onderzoek:

Acupunctuur vlak voor en na de terugplaatsing is alleen toepasbaar in die situaties waarin de westerse medici acupunctuur dulden in hun kliniek. Dat zal in ons land nauwelijks voor komen. Of acupunctuur vlak voor en na de terugplaatsing het meest wenselijk is, is overigens de vraag.

Het is een westers wetenschappelijk onderzoek. Volgens de maatstaven van de westerse wetenschap zijn de vrouwen gelijk en moeten ze eenzelfde behandeling hebben, wil het predikaat wetenschappelijk op het onderzoek geplakt kunnen worden.
Het is dus logisch dat men kiest voor een reeks acupunctuurpunten die bij het merendeel van de vrouwen enige invloed heeft.
Men heeft gekozen voor behandelingen vlak voor en na de terugplaatsing; ik denk dat dit mede is uit praktische overwegingen.

Naar de maatstaven van de Chinese geneeswijze zullen de vrouwen die aan het onderzoek deelnamen uiteenlopende energetische afwijkingen hebben en daarom uiteenlopende behandelingen moeten hebben. Veel van de vrouwen zouden baat gehad hebben bij acupunctuur in de maanden voor de IVF. Het is niet duidelijk of de vrouwen acupunctuur gehad hebben in de periode voor de terugplaatsing.
Met name vrouwen waarbij vanuit het oogpunt vanuit de Chinese geneeswijze sprake is van Bloed- en/of Qi-leegte zijn behandelingen in de maanden voor de IVF wenselijk. Dat geldt ook voor die gevallen waarin er sprake is van stagnaties. Is er sprake van een zwakke Milt-Qi (m.n. als het gaat om de aspecten om Bloed en weefsel op de plaats te houden), dan zijn ook behandelingen in de maanden na de terugplaatsing wenselijk.

De man blijft binnen het onderzoek geheel buiten beschouwing. In geval van verminderde zaadkwaliteit is acupunctuur (en/of Chinese kruidenformules) in een zeer ruime periode voor de IVF wenselijk.

Over de in het onderzoek gebruikte punten:

Er is gekozen voor een selectie van punten die Qi en Bloed voeden, de baarmoeder beïnvloeden en zorgen voor beweging. Shenmen en Naodian, Liv-3, P-6 en Gv-20 zijn gebruikt om te zorgen voor de psychische rust. Neifenmi (22) stabiliseert het endocriene systeem. Neifenmi (22) beïnvloedt de baarmoeder.
Opm.: Baihui (Gv-20) heeft een positieve invloed om de opwaartse kracht van de Qi en het vasthouden van de embryo.

Meerdere van de gebruikte punten mogen niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vlak na de terugplaatsing kan een beïnvloeding die zorgt voor veel activiteit in de baarmoeder positief zijn, als de embryo zich eenmaal heeft ingenesteld zijn de punten die dit bewerkstelligen taboe; prikken/stimuleren ervan kan tot een miskraam leiden.

Conclusies:

Het positieve van het onderzoek is, dat wetenschappelijk wordt aangetoond dat acupunctuur een flinke invloed heeft op de mogelijkheid tot zwanger worden. Het is de moeite waard dat er meer onderzoek gedaan wordt. Wat is er te bereiken als je de puntencombinaties per vrouw in overeenstemming brengt met de bij haar geconstateerde energetische afwijkingen en de momenten van behandeling overeenstemt met een gangbaar behandelplan volgens de Chinese geneeswijze. Dergelijke onderzoeken zullen naar westerse maatstaven niet het predikaat ‘wetenschappelijk’ kunnen krijgen maar zullen wel de Chinese geneeswijze en kinderloze vrouwen verder kunnen helpen.

Jan Reinders.

 

)*
De beschrijving van het onderzoek en uitkomsten staan in "Fertility and Sterility®,
Vol. 77, No. 4, april 2002.

 

(Terug) naar:
Niet zwanger worden anders bekeken
Acupunctuur tijdens het IVF-traject

Disclaimer