Computersmog

Dit is oude versie: Ga naar nieuwe versie

 

Al jaren is de computer in opspraak; mensen werden ziek van het beeldscherm. De oorzaak kon onmogelijk de ultraviolette straling zijn, die (meetbaar) van het scherm af kwam. Andere factoren waren er schijnbaar niet, dus dat moest het dat wel zijn. Of ziet men systematisch factoren over het hoofd? Het antwoord is naar mijn idee, ja!

De computer zelf veroorzaakt een 'intense' straling*. Via de kabels verplaatst de straling zich naar de randapparatuur (toetsenbord, muis, monitor, enz.). De randapparatuur geeft zelf ook enige straling af. De straling ontstaat in de chips van de computer. Razendsnel vele miljoenen keer per seconde gaan electronische schakelaars aan en uit. Er ontstaat een veld dat vele frequenties bevat en is met apparatuur nauwelijks te meten (het is ook niet uitsluitend elektromagnetisch). De uitwerking op levende wezens kan heel groot zijn. Met behulp van een wichelroede of een pendel is de straling gemakkelijk vast te stellen.

Als levend wezen hebben we een beschermende energetische laag, die voorkomt dat de straling ons lichaam binnendringt. Is deze laag verzwakt of de apparatuur-straling te sterk, dan kan deze het lichaam binnendringen.
In de jaren tachtig was mijn eigen beschermende energie dusdanig zwak dat de invloeden gemakkelijk binnendrongen. Als ik in de buurt van een computer of een ander electro-smog uitstralend apparaat verkeerde dan voelde ik dat onmiddellijk (pijn, verkramping, onrust in mezelf).

Wat te doen aan de computer-smog.

Zorg dat je op voldoende afstand van de computer (de kast) zit.

Voor het beeldscherm (beeldbuismonitoren) zijn speciale filters, die een flinke hoeveelheid straling tegen kunnen houden. (b.v. VoltFree van Sun-flex). Ook strategisch aangebrachte stukjes toermalijn (edelsteen) schijnen te helpen.
De TFT-schermen zijn anders van karakter dan beeldbuisschermen.

Via de snoeren komt de smog bij het toetsenbord en de muis. Een draadloos systeem (via infrarood, net zoals de afstandsbediening van de T.V.) kan deze invloed weren. Het probleem is echter dat de infra-rood muis en toetsenbord de nodige electronica bevatten die zelf ook weer uitstralen. Met andere woorden, de infra-rood muis kan zelfs erger zijn dan de gewone muis.
Veel draadloze systemen werken radiografisch. De straling van de zender in de muis/toestsenbord kan sterker zijn dan de invloed van een direct met de computer verbonden apparaat.

Ben je gevoelig voor de stralingsenergie (je hebt b.v. een muisarm). Doe dan de volgende test:
Leg uw hand op de muis van een ingeschakeld cord-less (infra-rood) systeem en laat hem een kwartier op de muis rusten. Ontstaat er geen krampende pijn, terwijl deze wel ontstaat als de hand dezelfde tijd op uw eigen p.c.muis rust, dan zal dit systeem zeer waarschijnlijk een grote verbetering geven.

Mensen die goed met pendel of wichelroede kunnen werken kunnen daar gebruik van maken.

Gebruik geen draadloze systemen met een zender. Je wordt dan zelf continue bestookt met het zendersignaal.

Edelstenen kunnen een deel van de electro-smog opnemen. Met pendel of wichelroede kan bepaald worden welke steen (stenen) bij jouw computer past en waar ze geplaatst moeten worden. Reinig de stenen geregeld (o.a. afspoelen met water). Vervuilde stenen kunnen niet meer opnemen, ze worden dof en gaan uiteindelijk scheuren.

De afgewerkte (koel)lucht, die een ventilator uit de computer blaast kan het beste direct naar buiten afgevoerd worden. Deze lucht is door de computer verstoord en heeft geen vitaliteit meer. Lang werken in een ruimte met computers die minder goed geventileerd wordt, maakt je zeer duf.

Denk om jezelf

Zorg zelf voor voldoende beweging. Eet goed. Zorg dat je zo min mogelijk stress oploopt en dat je opgelopen stress weer kwijt raakt. Kortom, zorg dat je voldoende weerbaar blijft tegen de invloeden van buiten af. Zorg dat bij je binnendrongen electro-smog het lichaam verlaat (massage, beweging, enz.)

Vermijdt onnodige invloeden van andere electro-smog 'producenten' zoals: quarts-horloges, wekkerradio's, tl-verlichting/spaarlampen, black-lights, neon-reclames, fotokopiëerapparaten, draadloze telefoons (mobieltjes en DECT's) en magnetrons. Pas vooral op met mobliele telefoons, m.n als ze een netwerk aan het zoeken zijn (is vaak pijnlijk voor stralingsgevoelige personen). Zendmasten en hoogspanningkabels hebben naast hun eletromagnetisch veld een sterke invloedsfeer op ons als mensen.

Heb je last van een muisarm, lees dan ook Muisarm - RSI anders bekeken

 

)*
Met "straling", wordt een invloedsfeer bedoeld die niet te vangen is onder begrippen als radioactive straling, electromagnetische straling, en vormen van licht (zoals ultra-violet). Het gaat waarschijnlijk om Kwantum-deeltjes, of andere deeltjes, die met de huidige gangbare technische apparatuur (nog niet) te meten zijn.

Disclaimer

© Jan Reinders, Groesbeek 1996-2017 Integraal overnemen/ kopiëren/ afdrukken met bronvermelding en deze copyrights-regels, toegestaan. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding de tekst van dit artikel geheel of gedeeltelijk te kopiëren, of over te nemen/ te gebruiken in electronische verspreidingsbronnen (internet, CD-ROM, enz)..

Anders bekeken is een serie artikelen over gezondheid van:

Jan Reinders
Groesbeek
website: www.jreinders.nl