dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor acupuncturisten

“Wandelende acupunctuurpunten”

Niet alle acupuncturisten staan er bij stil, dat pakweg 5 minuten na het exact prikken van een naald, op de juiste locatie, deze zich niet meer in de invloedssfeer van het acupunctuurpunt hoeft te bevinden. Toch zijn er punten waarbij dat veelvuldig gebeurt.

Veel punten bevinden zich op een vaste locatie ten opzichte van het skelet in het daarbij gelegen spierweefsel. Een spier kan zich verplaatsen ten opzichte van de naburige botten. Als dat gebeurt verschuift het acupunctuurpunt binnen de spier; als een soort zendsignaal blijft het punt zijn positie vasthouden ten opzichte van de beenderen. Ook de huid kan zich verplaatsen t.o.v. ons bottenstelsel.

SI-14 bevind zich op een vaste positie ten opzichte van het schouderblad. Onder andere bij aandoeningen aan bovenrug, nek, of schouder kunnen m.n. spieren die het schouderblad fixeren flink gespannen zijn. Enige minuten na het prikken van naalden, kunnen de spieren in de bovenrug en bij het schouderblad veel meer ontspannen zijn. De naald kan zich wel een centimeter van de oorspronkelijke locatie, bij het schouderblad, verwijderd hebben. De naald bevindt zich dan buiten de invloedssfeer van het punt. [noot: SI-14 fixeert zich t.o.v. de scapula, terwijl de punten van de 2e blaaslijn fixeren t.o.v. de romp/ribben]

Acupunctuurnaalden die geplaatst worden op handen, voeten, dicht bij gewrichten, alsmede op het hoofd zullen weinig 'driftneigingen' hebben. Naalden geplaatst in een lange spierbuik die gedeeltelijk, of geheel, gaat ontspannen, kunnen zich gemakkelijk verwijderen van betreffende puntlocatie (verplaatsing in de lengterichting van de spier). Op de romp, bekken en halverwege onder- en bovenarmen kunnen dergelijke verschijnselen optreden.

Diverse spieren/spierbundels kunnen zich zijwaarts verplaatsen. Veranderen van lichaamshouding kan tot flinke verschuivingen leiden van naalden t.o.v. hun locatie. Als een patiënt van rugligging naar zijligging gaat of omgekeerd, zullen o.a. in naalden in BL en Du Mai-punten zich van hun locatie verwijderd hebben. Ook punten, gelegen op de zijkant van het lichaam komen we dit probleem tegen. Een naald bij LIV-13 kan bij geringe verandering van de positie van de romp buiten de invloedssfeer van dit punt geraken.

Buikspieren:
Zowel de lange als de schuine buikspieren kunnen zich tijdens een behandeling gaan ontspannen (of meer gaan spannen). De huid en bindweefsel hoeven die patronen niet te volgen. Een rechtstandig geplaatste naald kan bv. schuin gaan staan. In de de eerste plaats moet de punt van de naald zich op de juiste plaats bevinden. Vaak is iets terugtrekken en zorgen dat de punt weer binnen de optimale werkingssfeer van het acupunctuurpunt komt voldoende. Soms is opnieuw prikken (op de juiste plaats in de huid) beter.

'Uitgesproken wandelaars' zijn de punten van Pericardium en Driewarmer op de onderarmen. Zet een vinger op jouw SJ-5 (of SJ-6) en draai je hand 90 graden naar buiten. Onder jouw vinger zit nou de radius. Meer dan een centimeter van de vinger bevindt zich SJ-5 (tussen radius en ulna).

Als je wilt dat zo'n punt optimaal geprikt wordt en blijft optimaal blijft werken, dan waak je ervoor dat de locatie van het punt op de huid en in de diepte, klopt. Indien de positie niet meer kloppend te krijgen is, kan opnieuw prikken wenselijk zijn.

Een 'wandelend punt' dat een geringe afwijking vertoont, is makkelijk te corrigeren door de naald terug te trekken en vanaf een geringe diepte richting locatie (en locatiediepte) te prikken.

 

"Zich verplaatsende punten"

Soms lijkt het alsof acupunctuurpunten zich echt verplaatsen. Op een plek vlak bij het acupunctuurpunt ontstaat een volte die een relatie heeft met het geprikte punt, waar zich meer Qi bevindt dan op de naald. Het lijkt erop alsof het punt echt is gaan wandelen naar een nieuwe positie. Het punt kan een halve cun of meer verder liggen. Het is een misvatting dat dit acupunctuurpunt echt is gaan wandelen en zijn in de literatuur beschreven positie heeft verlaten. De energieconcentratie is een Ah Shi-punt, ontstaan ten gevolge van de geprikte naald. Meer hierover in Ballast Qi. Prik je ook dit Ah Shi-punt, dan merk je dat het redelijk snel verdwijnt en de naald op de juiste puntlocatie gewoon wel zijn werk blijft doen.

 

Verwante onderwerpen:

Meer over acupunctuurpunten prikken ...
Behandelingen optimaliseren
De andere weg van de GB-meridiaan