dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor acupuncturisten.

Behandeltips: (punten te prikken bij specifieke klachten)

Tijdens het behandelen van specifiek klachten, voelde ik extra activiteit van de Qi, of specifieke verstoringen op bepaalde acupunctuurpunten. Behandelen van die punten gaf doorgaans veel resultaat. Hieronder de vermelding van een aantal van deze punten. Gebruik onderstaande informatie in combinatie met jouw totale pakket aan TCM-kennis.

 

Punten:

Zwangerschap: misselijkheid:

KID-21 Youmen is één van de bekende punten, dit geprikt kan worden bij misselijkheid en overgeven tijdens zwangerschap.
KID-21 Youmen aan de linkerzijde was één van de meest verstoorde punten bij alle vrouwen die ik behandelde met deze problematiek. Neem, naast de punten die je op basis van je (energetische) diagnostiek gaat prikken, dit punt op in de puntencombinatie.

 

Blaasontsteking:

BL-28 Pangguangshu is een voor de hand liggend punt dat geprikt wordt bij blaasontsteking.
Bij alle vrouwen die ik behandelde met blaasontsteking waren BL-28 Pangguangshu en BL-32 Ciliao aan de linkerzijde van het lichaam verstoord. Neem, naast de punten die je op basis van je (energetische) diagnostiek gaat prikken, deze punten op in de puntencombinatie.

Ik heb onvoldoende ervaring in de behandeling van mannen met blaasontsteking en kan niet aangeven of bij mannen dezelfde punten het sterkst gaan afwijken en dus bij voorkeur geprikt moeten worden.

 

"Uitstralende pijn" bij rugklachten.

Rugklachten die zich (ook) "weerspiegelen" in het bekkengebied (bij een S.I.-gewricht en/of GB-30 Huantiao):

Irritaties van de rug geven energetische ladingen af, die zich vooral via GB (ZU SHAO YANG) naar de benen verplaatsen. Indien veel van deze "pijn-qi" naar beneden stroomt besluit het lichaam deze energie te blokkeren. Dit doet het lichaam heel vaak door het S.I.-gewricht te blokkeren d.m.v. spierspanning rond dit gewricht. Ook GB-30 Huantiao wordt dikwijls geblokkeerd. Is er sprake van een sterke volte in deze gebieden, prik (sedeer) vooral de ah shi-punten bij het geblokkeerde S.I.-gewricht en GB-30 Huantiao. Een (flink) deel van de "pijn-qi" zal zich via GB FU SHAO YANG verplaatsen en leiden tot blokkades op GB-punten op het been. GB-31 Fengshi en GB-34 Yanglingquan kunnen geblokkeerd raken, alsmede punten op de voet, zoals GB-41 Zulinqi, GB-42 Diwuhui, of GB-43 Xiaxi. Indien een flink deel van de "pijn qi" afgevoerd kan worden via de BL Zu Tai Yang, gebruik dan (ook) punten van deze meridiaan. Ontstaan de "pijn qi" voltes t.g.v. kwetsuren bij tussenwervelschijven, plaats dan ook naalden bij de Huatuojiaji punten in dat gebied.
Het spreekt vanzelf dat je tevens gewoon (energetisch) diagnosticeert en ook op basis daarvan behandeld. Indien je de opeenhopingen van de "pijn qi" negeert, zal de rest van de behandeling veel minder effect hebben.

Shiatsutherapeuten kunnen specifieke strekkingen en beenbewegingen toepassen om de voltes, stagnatie bij het S.I.-gewricht te reduceren/elimineren.

 

Arm en schouderklachten

Verstoringen in het bovenlichaam kunnen zorgen voor toename van energiestromen richting armen. Een te sterke stroming richting armen, zal het lichaam alert maken en doen besluiten de energiestroom te remmen. Spannen van spieren beperkt de stroming van energie.
Aangezien er veel energie door het skelet stroomt en het lichaam de energiestromen flink kan remmen door gewrichten op spanning te zetten, vinden we m.n. gespannen spieren rond gewrichten; in buurt ervan komen we dikwijls volle/geblokkeerde acupunctuurpunten en Ah Shi-punten tegen.
Het lichaam zal Xie Qi en emotionele energieën eerder vastzetten dan "pijn Qi", of opgehoopte meridiaan Qi.
Moet het lichaam veel enrgie afvoeren via de arm (via yangmeridianen*), dan ontstaat een "Ah Shi"-punt op de bovenarm. Het punt bevindt zich 3 cun onder SI-10 Naoshu, 3 fen tot 1 cun diep. Bij palperen zal het pijnlijk aanvoelen bij de patiënt. Dit punt prikken is belangrijk, om de volte af te voeren. Prik eventueel ook SJ-13 Naohui als aangrenzend punt. Soms is er ook een Ah Shipunt dat 4 cun onder SI-10 Naoshu ligt. Gebruik deze punten in combinatie met o.a L.I.-15 Jianyu en/of SJ-14 Jianliao, in combinatie met ST-38 Tiaokou, indien het schoudergewricht blokkeert.
Heeft het lichaam de energiestroom tussen de romp en het schouderblad belemmert, dan ontstaan er dikwijls blokkades langs de mediale rand van het schouderblad; meestal in de buurt van BL-42 POHU. Prik hier één of meerdere punten. Opm. De punten hebben een vaste positie t.o.v. de schouderbladrand; beweegt de patiënt het schouderblad t.o.v. de romp, of ontspant de m. Rhomboid minor veel, dan zullen de naalden niet meer in het centrum van de betreffende punten zitten en zal opnieuw geprikt moeten worden, om optimaal te kunnen werken. Combineer met punten op de SI Fu Tai Yang meridiaan (omgeving schouderblad en distale punten).

Gaat de volte richting hand stromen, dan zal het lichaam waarschijnlijk proberen een remming te creëren bij het ellebooggewricht. Check regelmatig, of de patiënt het ellebooggewricht ontspannen kan houden. Zo niet, probeer de onderarm ontspannen te bewegen terwijl de patiënt deze ontspannen probeert te houden.
Prik indien nodig L.I.-10 Shousanli, of een ander punt in die regio.
Voor de afvoer richting hand kan SJ-5 Waiguan, of SI-6 Yanglao belangrijk zijn. Is er sprake van Xie Qi, prik dan ook Baxie punten.
Het spreekt vanzelf dat je tevens gewoon (energetisch) diagnosticeert en ook op basis daarvan behandeld.

 

BL – KID connectie niet optimaal

Nier-leegte laat doorgaans een toonbeeld zien van klachten die in de loop der tijd zijn toegenomen. Soms kom je een aantal Nier-gerelateerde kenmerken tegen die zich binnen een kort tijdsbestek (soms binnen een week) manifesteren. Deze acute Nier-leegte kan niet van fundamentele aard zijn. Dikwijls is er dan ook sprake van een volte op BL. Als acupuncturist heb je daar een antwoord op. De te sterke volte in BL en leegte in KID is veelal te beïnvloeden via de transversale Luo van BL.
Behandeling van BL-58 en tonifiëren van KID is belangrijk. Monitor je tijdens de behandeling o.m. via de pols, dan merk je dat de gewenste verbetering optreedt.
Maar niet altijd. Je ontdekt, na het prikken van jouw puntencombinatie dat er veel te weinig gebeurt. Doorgaans kom ik dan blokkades tegen in een specifiek gebied. Behandelen van dit (onderstaand) traject levert dan een snel resultaat op.

Dikwijls kom ik dan tegen dat een niet binnen extra traject BL meridiaan de TCM beschreven traject van BL een rol speelt. Op de voet kom ik, vlak naast en evenwijdig aan GB een traject tegen, dat eindigt bij de mediale nagelhoek van de kleine teen. Zowel aan de laterale zijde van de nagel (BL-67) als aan de andere kant van de nagel vind ik een 'einde van de BL-meridiaan'. In oude Chinese geschriften werd hier ook wel KID-1 gesitueerd. De BL-energie op het binnenste traject is minder yang dan op het traject van BL-65 t/m BL-67. Vanaf de mediale nagelhoek gaat de Qi verder door onder de voetzool en bereikt KID.
In het traject langs het middenvoetsbeentje van de kleine teen, tot de nagelhoek kom ik nog wel eens stagnatie tegen. Is dat het geval, dan wordt Nier slecht gevoed en zijn er symptomen van Nier-leegte.
De stagnatie manifesteert zich ook enigszins in spanning op de gewrichtjes van de kleine teen en het middenvoetsbeentje ervan.
Speelt deze problematiek, dan merk je dat prikken (sederen) van de stagnaties in dit traject, snel tot een beter polsbeeld leidt m.b.t. de Nier-Qi. Het punt dat ik het meest geprikt heb m.b.t. de problematiek is gelegen 2 fen distaal van GB-43 en dichtbij het middenvoetsbeentje/kootje van de vijfde teen.

 

Als Lever Qi Stagnatie niet optimaal te beïnvloeden is met acupunctuur

De kenmerkende wiry pols van de Lever Qi stagnatie verandert in veel gevallen al na het prikken van 1 of 2 naalden. Helaas is dat niet altijd het geval. Je prikt en sedeert alle denkbare punten en de pols blijft Lever Qi stagnatie tentoonspreiden.

In de gevallen waarin ik geconfronteerd word met dit fenomeen, is er bijna altijd sprake van stagnaties in het traject, tussen LIV-1 en LIV-2. Prikken en sederen van deze stagnaties zorgt er dan voor dat de Lever Qi weer gaat stromen en de 'benauwde' iele wiry pols zich verbreedt en vol aan gaat voelen. Het gebied waar de stagnaties optreden ligt het dichtst bij LIV-2 (zie afbeelding). De Lever Qi volgt vanaf LIV-1 zijn route in een (ongeveer) een rechte lijn over de grote teen en buigt bij het begin van het web tussen de tenen richting LIV-2. levervoet Daar waar het web tussen de tenen begint, vormt zich doorgaans het sterkste stagnatie-punt (1 fen proximaal van het begin v.h. web, grote teenzijde). Dit punt ligt dus niet zoals LIV-2 halverwege de kootjes van 1e en 2e teen, maar dichtbij/op de grote teen. Levert het prikken en sederen van dit punt niet het gewenste polspatroon op, prik dan meer punten op de grote teen (en LIV-2). De pijnsensatie van de patiënt tijdens het prikken van de punten is doorgaan al een goede indicatie m.b.t. de mate van stagnatie/volte op die plek.
Stevig palperen van het traject en met de andere hand polsreacties (wijzigingen) voelen kan ook informatie opleveren m.b.t. stagnatiepunten. Transverse prikken langs het traject en tegelijkertijd de pols checken, kan je ook bij de stagnatie brengen (daar, waar de punt van de naald zich bevindt, op het moment dat de pols de juiste respons geeft, zit een stagnatie).
Prik en corrigeer aan de rechterzijde, als de rechterpols uitgesproken wiry is/blijft. Blijft de pols links wiry, corrigeer dan de linkerzijde van het lichaam.

Pagina over Lever Qi Stagnatie