dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor TCM therapeuten

Heftige Qi-stagnatie bij Bloedstagnatie

Behandelen ervan kan belangrijk zijn.

 

Binnen de TCM is één van de kenmerken van Bloedstagnatie, heftige vlijmscherpe gefixeerde pijn. Het wekt de indruk dat de bloedstagnatie rechtstreeks deze pijn veroorzaakt. Behandelen van Bloedstagnatie wordt doorgaans ter hand genomen d.m.v. kruidenformules. Prikken van specifieke acupunctuurpunten die geïndiceerd zijn voor bloedstagnatie heeft een gering effect.

Toch heb ik bij patiënten met bloedstagnatie dikwijls acupunctuur toegepast. Vaak in combinatie met kruiden. Met acupunctuur behandelde ik de Qi-stagnatie die door bloedstagnatie werd veroorzaakt.

De locatie van heftige pijnen, die bij bloedstagnatie optreden vallen samen met punten waar zich veel energie heeft opgehoopt, die stagneert. Elimineren van deze Qi-stagnatie leidt doorgaans tot verdwijnen van de messcherpe pijn.
De pijn is geen rechtstreekse uiting van de bloedstagnatie. De bloedstagnatie leidt tot weefselschade en belemmering van de celstofwisseling (voeden van cellen en afvoer van afvalstoffen). Cellen in nood en afstervende cellen geven veel Qi af. Bij een flinke escalatie van Qi, besluit het lichaam om deze vrijkomende energie te blokkeren (instinctief oer-veiligheidspricipe). De blokkerende energie vormt een barrière voor de almaar afgegeven Qi die de plek van de bloedstagnatie afgeeft, waardoor de escalatie alleen maar groter wordt en meer cellen in de problemen komen. Zie ook de pagina over Ballast Qi.
De Qi-stagnatie zo ver sederen, dat het lichaam niet meer focust op deze Qi, kan de circulatie weer op gang brengen; de Ballast Qi wordt afgevoerd, het gebied van de bloedstagnatie wordt meer ontspannen, waardoor er voorwaarden ontstaan voor het lichaam om de fysieke stagnatie op te lossen.
Combineren van acupunctuur van de Ah-Shi punten en punten van meridianen waarlangs de Ballast Qi zijn weg kiest, samen met algemene punten die effect hebben op bloedstagnatie en dat ook nog gecombineerd met kruidenformules met bloedbewegers, is een goede weg in de aanpak van bloedstagnatie.
Soms is de aanpak van de stagnatie van de Ballast Qi de meest rechtstreekse om een doel te bereiken.

Infertiliteit ten gevolge van endometriose

Stagnaties ten gevolge van endometriose kunnen de aanleiding zijn tot infertiliteit. Het endometrioseweefsel reageert synchroon met het baarmoederslijmvlies. Tijdens de menstruatie zijn er escalaties bij het endometrioseweefsel. De hierbij ontstane Qi stagnaties blijven dikwijls (gedeeltelijk) aanwezig. Ze belemmeren de vitaliteit van het weefsel en de processen in het bekkengebied, waardoor zwangerschap belemmerd kan worden. Mocht er toch een bevruchting ontstaan en het baarmoederslijmvlies groeit, ten bate van de innesteling, dan heeft dat zijn weerslag op de endometriose. De Bloed- en Qi-stagnatie kan een dusdanig effect hebben, dat de innesteling niet lukt. Optimaal met kruidenformules de endometriose bestrijden en tegelijkertijd zwanger raken gaat niet samen. De bloedbewegers verhinderen zwanger raken. Je kunt er voor kiezen eerst te werken aan het verminderen/ elimineren van de endometriose, voor er verdere pogingen tot zwanger raken gedaan worden. Ik koos er voor om vooral de stagnaties van de Ballast Qi te elimineren zodat deze zo weinig mogelijk een belemmering waren tot zwanger raken. Een aanpak die werkt.

_____

Binnen de Chinese geneeswijze blijft het belangrijk de belemmeringen die het lichaam zelf creëert en die het eigen zelfherstellend vermogen te belemmeren, zoveel mogelijk te reduceren. Dat geldt zeker bij Bloedstagnatie.

Binnen de term Bloedstagnatie wordt een reeks van uiteenlopende aandoeningen gecategoriseerd. Hieronder vallen redelijk onschuldige kwetsuren tot levens-bedreigende aandoeningen. Als therapeut Chinese geneeswijze is het essentieel te weten c.q. in te schatten wat jouw positie is t.o.v. de problematiek van de patiënt.

  • is jouw behandeling de belangrijkste bij de betreffende aandoening?
  • vormt de TCM een essentiële ondersteuning van reguliere behandelingen
  • heeft jouw TCM-behandeling een marginale invloed en is verwijzen gewenst/noodzakelijk.

De Qi-stagnatie oplossen kan de belangrijkste en effectiefste invalshoek zijn om sommige vormen van bloedstagnatie te behandelen. In andere situaties kan dit anders liggen. Het is altijd belangrijk goed te overwegen en in te schatten welke (vormen van) therapie tot het meest gewenste resultaat leidt.

Kwetsuren reageren (energetisch) goed op Arnica. Het is daarom goed om in dergelijke situaties acupunctuur, en/of een andere energetische behandeling te combineren met arnica (aanbrengen bij de stagnatie). Arnica-zalf kan gebruikt worden, maar ook homeopathische vormen. Zelf gebruikte ik dikwijls Arnica-granulaten in glazen (test)-flesjes (bv. vastplakken met een pleister op de stagnatie). Opmerkelijk is dat soms een D1 potentie het beste werkt en bij een andere bloedstagnatie een D6 of een D12 potentie.
Let op, kunststoffen kunnen energieën isoleren (ze laten de energie niet door). Gebruik je een kunststoffen verpakking voor de arnica, dan zal dat geen effect hebben.

 

Verwante onderwerpen:

Ballast Qi
Pijnsignalen die buiten de zenuwen om de hersenen bereiken