dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor acupuncturisten

Aandachtspunten bij behandeling Bell's parese

In literatuur is redelijk veel informatie te vinden over het behandelen van Bell's parese met acupunctuur. Onder andere in 'The Practice of Chinese Medicine' van Maciocia (Chapter 27 > treatment > Attack of the Channels Alone> Facial paralyses) vind je een beknopte omschrijving met beschrijving van veel geprikte punten.

Op deze pagina wil ik op basis van ervaringen enige aanvulling geven / behandeltips op de in het algemeen gepropageerde behandelingen.

Behandelen van Bell's parese is een dynamisch proces, waarin de therapeut meegaat/ zich aanpast aan het gebeuren.

Het gebied waarin de vertakkingen van de nervus facialis lopen is aangedaan door een EPF, doorgaans wind-koude. De EPF leidt tot een blokkerend effect in die regio van Qi en weefsel.
Het patiëntsysteem kiest ervoor om de indringer zo goed mogelijk te fixeren, op de plaats waar deze zich manifesteert. De acupuncturist wil de EPF verspreiden en afvoeren; iets wat tegengesteld is aan de instinctieve reactie van de patiënt. Je bent als therapeut verzekerd van een flink verzet. Iets wat je niet uit de weg moet gaan, maar ook niet onnodig moet uitdagen en laten escaleren. Het prikken in een sterk geblokkeerd punt zal pijnlijk zijn; hoe sterker geblokkeerd en des te meer EPF zich daar bevindt, des te pijnlijker zal het prikken zijn. Prik op de uitademing van de patiënt. Je hebt snel de De Qi te pakken. Sedeer, maar ga niet onnodig sterk sederen. Het sederen roept verzet op van het lichaam. Hoe sterker je sedeert, des te meer tegenwerking (blokkeren) zal er optreden. Sedeer dus met echt rendement, in plaats van een martelpraktijk zonder rendement. Je prikt Ah Shi punten naburige acupunctuurpunten en distale punten, die daarvoor in aanmerking komen. Via de naald gaat een deel van de EPF naar buiten. Het echte rendement zit in de afvoer van de EPF naar de extremiteiten.

Het is goed om het patiëntsysteem te laten bepalen in welke richting de EPF afgevoerd wordt. Hierin meegaan levert het meeste rendement op. Kiest het lichaam om de lading richting arm te sturen, dan is dat voor dat moment een belangrijk gegeven; net zo belangrijk als de keuze van windpunten bij uitgesproken wind-reacties en de keuze voor punten op Shao Yang als de meest aangedane gebieden op of bij de Sanjiao of GB punten liggen. Na het plaatsen van een nieuwe naald kan de situatie weer veranderen. De EPF verschuift iets en het interne gevecht treedt op ander plaats op. Je prikt bv. ST-3 en daarna is er reactie bij het oog, of bij neus of oor. De patiënt geeft aan dat het oog zwaar gaat voelen, of je ziet de oogbol wegdraaien. Vraag telkens welke punten pijnlijk worden. Ga de naalden op die plekken sederen. Sedatie moet leiden tot vermindering van de pijn. Neem alle veranderingen waar.

De EPF en het gevecht kan zich op allerlei manieren verspreiden, bv. richting GB-14, of via BL-2-3 . Pas de behandeling aan. Soms kan opeens de afvoer via een andere route effectief worden. Je aandacht verplaatst zich dan misschien van Sanjiao arm naar BL voet. Bij Bell's parese is het mogelijk dat de EPF kruislings afgevoerd gaat worden. Blijkbaar ten gevolge van het kruisen van de zenuwen, bij de hersenen is het mogelijk dat de EPF meelift naar de andere zijde. De patiënt ervaart dan ook zwaarte, doofheid in gebieden aan de andere zijde (gezicht, schedelrand, of arm/hand). Het kan zijn dan bv. in een derde behandeling SJ-17 aan de andere zij geprikt moet worden, terwijl de voorliggende behandeling SJ-17 op de aangedane zijde één van de succesvolle punten was geweest. Daar waar de EPF en het gevecht met de EPF zich manifesteren, moet gewerkt worden. De andere zijde behandelen terwijl de EPF zich daar niet manifesteert is doorgaans weinig zinvol.
Gaat veel EPF naar een hand of een voet, dan zal dat daar leiden tot een zwaar doof gevoel, pijn, of in geval van veel wind: tremoren. Vraag de patiënt om dit soort sensaties onmiddellijk te melden. Doe daar wat mee! De sensaties wijzen slechts ten dele op succes. Er is bv. EPF afgevoerd richting hand (prima), maar het lichaam zet deze daar vast, waardoor de afvoer via de arm wordt vertraagd of stopgezet. Sedeer naalden op de betreffende hand/arm, of plaats een naald in het traject, dat nu de aanwezigheid van EPF laat zien. Beweeg/manipuleer de vingers of hand op die plaatsen waar deze planmatig zijn gaan verstijven.

Soms kan het goed werken om zowel in punten op bovenste en onderste extremiteit te plaatsen (bv. op Shao Yang). De Bell's parese zorgt echter voor verstoringen op meerdere meridianen. Het lichaam (en de behandeling) kan aanleiding geven tot afvoeren van de EPF via ST, GB, SJ, BL, L.I., richting kiezen bovenste of onderste extremiteit, eenzijdig of kruislings verlopen. Prik je teveel uiteenlopende levels aan, kan dit leiden tot vermindering van de effectiviteit. Indien tijdens de behandeling het hoofdaccent ligt bij één meridiaansysteem bv. Sanjiao, kan effectief zijn ook GB op de voet erbij te betrekken.

De interne energetische strijd in de patiënt is groot; de neiging tot fixeren van de EPF ook. Behandelingen om de dag zijn doorgaans wenselijk. Te lange tussenperiodes hebben een sterk vertragend effect op het verloop van de aandoening.

Acupunctuur combineren met aanvullende therapeutische energetische behandeling en/of manuele handeling (massage/beweging) kan.

Bell's parese therapeutisch behandelen zonder naalden met bv. shiatsu of tuina duidt op een slecht inzicht in de mogelijkheden van deze vormen van behandeling.

Het kan zijn dat vitamine B goed resoneert met de aangedane gebieden. Mogelijk heeft de patiënt baat bij het gebruik van vitamine B complex.

Wijs de patiënt er op dat het lichaam geneigd is de afwijkende energieën vast te houden en daarbij spierspanning inzet, waardoor herstel belemmerd wordt. Hij/zij kan kloppen, trommelen met de vingers op de aangedane gebieden en afstrijken in de richting waarin de betreffende meridianen lopen. Ook de armen, handen, kunnen zo behandeld worden. De patiënt probeert zelf op tussenliggende dagen ook de gewrichten van nek, schouders en vingers zo soepel mogelijk te houden. Elke spier die zich lijkt te onttrekken aan de regie van de patiënt zelf (de opdracht tot ontspannen/ slap houden, niet wil uitvoeren), heeft aandacht nodig. Dat geldt ook voor pijnlijke acupunctuurpunten. L.I.-4 en SJ-2 en SJ-5 zijn van die punten, waar het vastzetten van de Xie Qi zich kan manifesteren.