dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor acupuncturisten

Acupunctuur bij artrose aan de vingers

Artrose aan de vingers is in de meeste gevallen het resultaat van gewrichtsirritatie t.g.v. blokkerende Xie Qi (heel vaak in relatie tot EPF's). Artrose t.g.v. overbelasting komt veel minder voor (zie ook: Artrose aan de handen.-publiekspagina-).

Op deze pagina beschrijf ik de behandeling van de pijnlijke, vaak vergroeide gewrichten van de vingerkootjes, ontstaan door blokkerende Xie Qi, die het lichaam juist vast wil houden door spanning op de gewrichten te zetten. De gewrichten 'knakken' meestal, als de patiënt de vingers buigt. Het knakken van een gewricht komt meestal doordat de spieren en gewrichtskapsel flink gaan aanspannen.  De twee gewrichtsdelen worden op elkaar geperst, waardoor het bewegen niet meer soepel kan verlopen. Treedt er slijtage op, dan kan dat ontstekingsreacties geven, die kunnen leiden tot kleine vergroeiingen. Afvoeren van de opgehoopte blokkerende Xie Qi, zorgt ervoor dat het spierweefsel/ kapsel ontspant, het gewricht weer vrijer kan bewegen/ ontlast wordt en de circulatie beter wordt. Het kraakbeen wordt minder belast en de cellen in het aangedane gebied worden door de betere Qi-circulatie beter gevoed.

Prikken van extra punten

Als acupuncturist stel je de energetische diagnose, kijkt naar de etiologie, etc. en komt tot een puntenkeuze. Handhaaf deze benadering. Ik ga op deze pagina hier niet op in, maar beschrijf m.n. het prikken van extra/ Ah Shi punten; punten die sterke blokkades rond de gewrichten veroorzaken.

In de Ah Shi-punten op de vingers zit veel onzuivere energie opgehoopt. Deze energie bevindt zich aan de oppervlakte en op een extremiteit. Bij het prikken van de betreffende punten zal telkens veel Qi ontsnappen en derhalve een kortstondige venijnige pijnprikkel geven. Prik tijdens een uitademing!

Plaats naalden in de punten overeenkomstig de te behandelen syndromen. Prik ook de Ba Xie punten. Prikt ze allemaal als alle vingers aangedaan zijn, anders alleen de punten aan weerszijde van de aangedane vingers. Ba Xie punten behoren tot de extra punten en vallen niet samen met andere acupunctuurpunten zoals SJ-2. Hou daar rekening mee.

Ah Shi ArtroseIn de buurt van de gewrichten, van de aangedane kootjes ontstaan op specifieke plekken Ah Shi punten. Bij elk gewrichtsdeel kunnen 4 punten ontstaan. Daar waar een meridiaan stroomt tref je vaak zo'n punt aan in het kuiltje voor het gewricht. Rondom de vinger, zitten aan weerszijden van het gewricht vier van deze punten. Prik die punten waar veel Xie Qi opgehoopt zit. Soms zijn 2 naalden voldoende per gewricht Het kan ook zijn, dat je alle acht punten moet prikken.
Heb je niet de vaardigheid, de blokkerende voltes te voelen, oefen dan druk uit op de betreffende punten en vraag welke punten nogal pijnlijk zijn; prik de pijnlijkste punten. De naalden worden transverse oblique geplaatst. Is een gewricht tussen middenhandsbeentje en kootje aangedaan (bv. bij het duimkootje met het os trapezium), prik dan oblique, of perpendicular-oblique. Moet je punten prikken in een meridiaantraject, combineer dan met meridiaanpunten van de betreffende meridiaan.

hand-naaldenSedeer regelmatig. Manipulaties van de betreffende gewrichtjes zijn belangrijk. Als de naalden geplaatst zijn, kun je slechts beperkte manipulaties uitvoeren, nl. torsies. Pak het kootje boven het gewricht vast (fixeren), terwijl je met de andere hand het kootje, distaal van het gewricht, licht heen en weer draait. Als de naalden verwijderd zijn, kun je de betreffende vinger buigen en strekken. De patiënt moet daarbij trachten de vinger zo ontspannen mogelijk te houden. Elke spierspanning, betekent remming van circulatie. Geef de patiënt ook de opdracht mee, zelf de betreffende gewrichtjes soepel te torderen, strekken en te buigen, met de andere hand, terwijl de betreffende vinger dit passief en zonder spanning ondergaat.

Een patiënt die gevoelig is voor externe pathogene factoren, moet de betreffende factoren mijden. Zorg dat hij/zij onmiddellijk maatregelen neemt, als het lichaam reageert op de EPF. Koude handen in de buitenlucht, die onaangenaam gaan voelen: handschoenen aan. Pijn als handen in water gehouden worden: vermijden van dit contact. Gebeurt dit niet, dan is het dweilen met de kraan open.; er ontstaat evenveel Xie Qi als er afgevoerd wordt.

Doorgaans ervaren patiënten al na één of twee behandelingen minder pijn, verdwijnt het knakken en kunnen ze de vingers beter bewegen.

 

Verwante onderwerpen:

Artose aan de handen (anders bekeken-serie)
Pijn, spierspanning