dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor acupuncturisten

Acupunctuur bij artrose aan de vingers

Artrose aan de vingers is in de meeste gevallen het resultaat van gewrichtsirritatie t.g.v. blokkerende vormen van Xie Qi (heel vaak EPF's). Artrose t.g.v. overbelasting komt veel minder voor (zie ook: Artrose aan de handen.-publiekspagina-).

Op deze pagina beschrijf ik de behandeling van de pijnlijke, vaak vergroeide gewrichten van de vingerkootjes, die een knakkend geluid geven als ze bewegen. Het knakken van een gewricht komt meestal doordat de spieren en gewrichtskapsel flink gaan aanspannen.  De twee gewrichtsdelen worden op elkaar geperst, waardoor het bewegen niet meer soepel kan verlopen. Treedt er slijtage op, dan kan dat ontstekingsreacties geven die kunnen leiden tot kleine vergroeiingen.
Het proces is doorgaans begonnen met Xie Qi die door het lichaam werd afgevoerd richting vingers, of door EPF's die locaal zijn binnengedrongen. Op het moment waarop de hoeveelheid Xie Qi in de vingers te groot wordt begint het lichaam de afvoer te remmen door veel spanning te zetten op de gewrichtjes van de kootjes. De hoeveelheid Xie Qi neemt daar toe en dit geeft aanleiding tot meer spanning op de gewrichtjes. Irritatie gaat optreden en leidt tot ontstekingen. De ontstekingen geven ook extra Ballast Qi; de escalatie is groot.
De behandeling richt zich in de eerste plaats op het afvoeren van de voltes rond de gewrichtjes. Afvoeren van de opgehoopte blokkerende Xie Qi, zorgt ervoor dat het spierweefsel/ kapsel ontspant, het gewricht weer vrijer kan bewegen/ ontlast wordt en de circulatie beter wordt. Het kraakbeen wordt minder belast en de cellen in het aangedane gebied worden door de betere Qi-circulatie beter gevoed.
Start niet tegelijkertijd met het aanpakken van de dieperliggende oorzaak; er wordt nog meer Xie Qi naar de vingers gestuurd waardoor de voltes nog groter worden. Eerst moet daar de doorstroming van de Qi weer voldoende op peil zijn.

Prikken van extra punten

Als acupuncturist stel je de energetische diagnose, kijkt naar de etiologie, etc. en slaat die informatie op in je achterhoofd. Eerst wil je zorgen dat de blokkerende werking geëlimineerd wordt en de circulatie richting vingertoppen verbetert.

Op de vingers zitten Ah Shi-punten waar veel onzuivere energie opgehoopt zitten. Deze energie bevindt zich dicht bij de vingerkootjes. Bij het prikken van de betreffende punten zal telkens veel Qi ontsnappen en derhalve een kortstondige venijnige pijnprikkel geven. Prik tijdens een uitademing!
In de hand en arm bevindt zich ook nog Xie Qi die richting vingertoppen wil stromen; een extra reden voor het lichaam om de blokkades bij de vingerkootjes te handhaven. Ook deze belemmerende factor pakken we aan.

Prik ook de Ba Xie punten. Prikt ze allemaal als alle vingers aangedaan zijn. Anders alleen de punten aan weerszijde van de aangedane vingers. Ba Xie punten behoren tot de extra punten en vallen niet samen met andere acupunctuurpunten zoals SJ-2. Hou daar rekening mee.

Prik op de arm en/of hand punten van de meridiaan die een relatie heeft met de meest aangedane vinger en een punt dat de betreffende Xie Qi het beste kan afvoeren bv. L.I.-4 of SJ-5.

Ah Shi Artrose In de buurt van de gewrichten van de aangedane kootjes ontstaan op specifieke plekken Ah Shi punten. Bij elk gewrichtsdeel kunnen 4 punten ontstaan. Daar waar een meridiaan stroomt tref je vaak zo'n punt aan in het kuiltje voor het gewricht. Rondom de vinger, zitten aan weerszijden van het gewricht vier van deze punten. Prik die punten waar veel Xie Qi opgehoopt zit. Soms zijn 2 naalden voldoende per gewricht Het kan ook zijn, dat je alle acht punten moet prikken.
Heb je niet de vaardigheid, de blokkerende voltes te voelen, oefen dan druk uit op de betreffende punten en vraag welke punten nogal pijnlijk zijn; prik de pijnlijkste punten. De naalden worden transverse oblique geplaatst. Is een gewricht tussen middenhandsbeentje en kootje aangedaan (bv. bij het duimkootje met het os trapezium), prik dan oblique, of perpendicular-oblique.

hand-naalden Sedeer regelmatig. Manipulaties van de betreffende gewrichtjes zijn belangrijk. Als de naalden geplaatst zijn, kun je slechts beperkte manipulaties uitvoeren, nl. torsies. Pak het kootje boven het gewricht vast (fixeren), terwijl je met de andere hand het kootje, distaal van het gewricht, lichtjes heen en weer draait. Als de naalden verwijderd zijn, kun je de betreffende vinger buigen en strekken. De patiënt moet daarbij trachten de vinger zo ontspannen mogelijk te houden. Elke spierspanning, betekent remming van circulatie. Geef de patiënt ook de opdracht mee, zelf de betreffende gewrichtjes soepel te torderen, strekken en te buigen, met de andere hand, terwijl de betreffende vinger dit passief en zonder spanning ondergaat.

Een patiënt die gevoelig is voor externe pathogene factoren, moet de betreffende factoren mijden. Zorg dat hij/zij onmiddellijk maatregelen neemt, als het lichaam reageert op de EPF. Koude handen in de buitenlucht, die onaangenaam gaan voelen: handschoenen aan. Pijn als handen in water gehouden worden: vermijden van dit contact. Gebeurt dit niet, dan is het dweilen met de kraan open; er ontstaat evenveel Xie Qi als er afgevoerd wordt.

Doorgaans ervaren patiënten al na één of twee behandelingen minder pijn, verdwijnt het knakken en kunnen ze de vingers beter bewegen.

Is na een aantal behandelingen de circulatie in de armen en handen redelijk op pijl, richt je dan op tevens op de onderliggende oorzaak van de problematiek.

 

Verwante onderwerpen:

Artose aan de handen (anders bekeken-serie)
Pijn, spierspanning