Hooikoorts

Hooikoorts: laat je behandelen vóór de lente.

De neus dichtzitten. Tranende waterige ogen. Het hele hoofd zit vol. Je voelt minder helder en minder fit.
Oorzaak: overgevoeligheid voor stuifmeel van m.n. graspollen. Wat kun je er aan doen?

Voor de hand liggend is te zorgen dat de slijmvliezen slinken en overgevoeligheid teruggedrongen wordt. Daar zijn middelen voor. Toch is menigeen die in het voorjaar last krijgt van hooikoorts daar niet tevreden mee. Zij die flink last hebben zouden het liefst willen dat de kwaal dit jaar hun deur voorbij gaat. Zijn er nog andere mogelijkheden om de klachten de neus voorbij te laten gaan?

Acupunctuur is ook een goede behandelwijze bij hooikoorts. Het beste is het om in februari met behandelingen te beginnen; dus nog weken voor de kwaal zich gaat aandienen. Waarom dat zo is probeer ik in het onderstaande duidelijk te maken.

De benadering vanuit de acupunctuur richt zich niet direct op de slijmvliezen. De klacht wordt in een breder perspectief geplaatst. Veel hooikoortspatiënten hebben een verstoring binnen de leverenergie. De energie die o.m. tot taak heeft om alles in het lichaam goed te laten stromen gaat stagneren. Leverenergie heeft een opwaartse werking en kan daarom gemakkelijk klachten geven boven in het lichaam. De overgevoeligheidsreactie van de slijmvliezen komt vanuit deze visie niet alleen door de irritatie door de pollen. De stagnatie in en rond de slijmvliezen is een stimulans voor het lichaam om de reactie te verergeren (zoals elk lichaamsdeel de neiging heeft te gaan zwellen bij een kwetsuur).

Een verstoring van de leverenergie wil niet zeggen dat er sprake is van een lever-aandoening. Het gaat om een energiesysteem waar de lever slechts in bepaalde mate bij betrokken is. Zelden heeft iemand met een leverenergie-verstoring een leverziekte.

Lever en lente

Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De lever heeft in de lente de neiging om zich extra te tentoonspreiden. Helaas voor de hooikoorts-patiënt valt dit samen met de stuifmeelperiode; Juist op het moment waarop de leverenergie het ten gevolge van stagnatie het niet voor elkaar krijgt om zich in alle glorie te manifesteren is er het stuifmeel dat er nog een schepje bovenop doet. Productie van slijm en vocht is niet een vastomlijnd gebeuren. De ene persoon reageert op dezelfde irritatie met veel meer slijm dan de ander.

Het vervoeren en omzetten van vocht en voedingsstoffen wordt mede bewerkstelligd door de milt-energie (beïnvloeding van hormonen, enz.). Slaagt het energiesysteem van de milt er niet in om het vervoer en omzetten van vocht binnen het lichaam goed te laten verlopen dan leidt dit tot "damp". "Damp" is binnen de Chinese geneeswijze een zeer brede problematiek die zich op veel manieren kan uiten (slijm, vocht vasthouden, enz.) Voor de hooikoortsproblematiek kan het betekenen dat een niet goed werkende spijsvertering (zwakke miltenergie) er toe leidt dat het lichaam zijn "damp" dumpt via de slijmvliezen van de neus.
"Milt-dampproblematiek" zal hooikoorts dus verergeren.
Energiesystemen beïnvloeden elkaar en controleren elkaar. Een taak van de leverenergie is, het miltsysteem te controleren. Een overladen en stagnerende leverenergie zal dit in de overtreffende trap doen; de werking van het miltsysteem zal onderdrukt worden. [De lever valt de milt aan wordt gezegd]
Kortom twee falende elementen die elkaar steunen om 'de hooikoorts tot een lentefeest te maken'.

Acupunctuur is één van de mogelijkheden om het lichaam te harmoniseren. Als gezorgd wordt dat voor de lente de leverenergie weer harmonieus stroomt en gezorgd wordt dat het miltsysteem geen damp produceert, dan is kans op een heftige hooikoorts veel kleiner. Als er toch hooikoorts ontstaat, dan zijn er acupunctuurpunten-combinaties die er voor kunnen zorgen dat de circulatie weer op gang komt ('de neus weer gaat stromen'- ook letterlijk).

In het bovenstaande heb ik een aantal oorzaken belicht vanuit de Chinese Geneeswijze. Het is geen compleet verhaal. Zoals aangegeven, staan de energieën niet op zich. Lever kan Milt beïnvloeden. Ook de lever kan door andere organen/energieën beïnvloed worden. Elke persoon heeft zijn eigen kluwentje van energieverstoringen die tot de klacht leiden. De bovenbeschreven kenmerken komen regelmatig naar voren. Daarom kan ik mensen met hooikoorts aanbevelen in maart)* met acupunctuur te beginnen.

* Als jouw hooikoorts pas in juni optreedt, kan het ook later.

Disclaimer

© Jan Reinders, Groesbeek 1996-2017 Integraal overnemen/ kopiëren/ afdrukken met bronvermelding en deze copyrights-regels, toegestaan. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding de tekst van dit artikel geheel of gedeeltelijk te kopiëren, of over te nemen/ te gebruiken in electronische verspreidingsbronnen (internet, CD-ROM, enz)..

Anders bekeken is een serie artikelen over gezondheid van:

Jan Reinders
Groesbeek
website: www.jreinders.nl