dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Is acupunctuur een alternatief?

Acupunctuur wordt gerekend tot de alternatieve geneeswijze. Bij het woord alternatief denk ik aan een tweede mogelijkheid; zoals een routeplanner een alternatieve route biedt; de weg is langer, of het kost meer tijd. Je kiest die alternatieve route b.v., omdat je de omgeving waar je door rijdt, aantrekkelijker vindt, maar de eerste optie heeft de meeste voordelen.

Soms is acupunctuur zo'n alternatief; het brengt je naar hetzelfde resultaat. Maar niet altijd. Het kan soms ook veel betere en soms veel slechtere resultaten leveren dan westerse geneeskunde.

Dank zij de westerse geneeskunde en hun kennis kunnen we veel ouder worden dan vroeger. De kennis m.b.t. bacteriën, virussen, hormonen, etc. is groot en met geavanceerde onderzoek- en operatietechnieken is er veel mogelijk. Om trots op te zijn.

Toch wil ik soms acupunctuur op de eerste plaats zetten en westerse geneeskunde zien als alternatief, of minder dan dat.

Een aandoening moet opgelost worden, (meestal) door de hoofdoorzaak aan te pakken. Westerse geneeskunde zoekt (en herkent) aandoeningen binnen het fysieke lichaam; weefsel, vloeistoffen, moleculen, atomen. Als daarbinnen de oorzaak niet ligt, is 'een psychische oorzaak het meest waarschijnlijke'. De belangrijkste reden voor een gezondheidsklacht kan echter liggen op terreinen die de westerse geneeskunde niet kent. Aangezien velen binnen deze geneeskunde hun terrein zien als allesomvattend, wordt er eindeloos gezocht (en onderzocht) en uitgeprobeerd (ook als er niets gevonden is).

Opmerkelijk vaak kwamen in mijn praktijk mensen die jaren in een molen van onderzoeken en therapieën gezeten hadden (MRI-, CT-scans, inwendige onderzoeken, eindeloos veel fysiotherapie behandelingen, psychologen, pijnkliniek, antidepressiva en ga zo maar door; mensen waarbij zich overduidelijk energetische afwijkingen manifesteerden. Mensen waarbij in een beperkt aantal behandelingen de klachten sterk gereduceerd konden worden, of geëlimineerd. Als direct gestart was met de juiste geneeswijze had veel leed, kosten en moeite bespaard kunnen worden. Voor hen was acupunctuur niet het alternatief, maar de meest logische benadering van het probleem. Te vaak ontraadt een arts acupunctuur in situaties, waarin uitvoering medisch onderzoek niets heeft opgeleverd. Te vaak meent een arts, in situaties waarin geen oorzaak gevonden wordt, dat de oorzaak binnen de psyche ligt.

Westerse geneeskunde is geen allesomvattende geneeskunde. Het bestrijkt een heel groot terrein. Ligt de problematiek van de patiënt niet of nauwelijks op dat terrein, kijk dan wat er meer bestaat. De voornaamste aanzet tot de klachten kunnen liggen op het terrein waarin de Chinese geneeswijze goed is. Ook deze geneeswijze is niet allesomvattend. Er bestaan vele, niet fysieke resonanties die de hoofdoorzaak kunnen zijn. Ayurveda, homeopathie, bioresonantie, specifieke kruiden, voedingssupplementen, enz. kunnen de basis vormen van een behandeling. Indien de energetische afwijkingen die ik bij een een patiënt tegenkwam, gering waren en niet in verhouding stonden tot de klachten adviseerde ik de patiënt andere therapieën te volgen (of met hun arts verder te zoeken naar de oorzaak).

Bij een ziekte/aandoening hoort die behandeling gekozen te worden zie het beste past. Dat is dus niet altijd westerse geneeskunde. Een juiste keuze, in een vroeg stadium, bespaart veel. Bespaart onnodig leed en vele miljoenen (honderden?) euro's per jaar.

 

Acupunctuur als de eerste, of als een belangrijke behandelmethode

In een aantal voorbeelden wil ik aangeven, dat bij sommige ziekten/aandoeningen acupunctuur belangrijk is.

Pijn met onbekende oorzaak.


De Qi (energie), moet net als bloed en andere belangrijke stoffen door het lichaam circuleren. Aangenomen mag worden, dat net als op fysiek niveau, lichaamscellen gevoed moeten worden met Qi (kwantumdeeltjes?) en de cellen ook energetische afvalstoffen moeten uitscheiden. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er pijn (tot heftige pijn). Deze pijnsignalen worden doorgaans niet via de zenuwen naar de hersenen gestuurd; alsof er een 'mobiel netwerk' is dat de pijnsignalen transporteert. Verlamde mensen, die niet kunnen voelen dat ze een verwonding oplopen, kunnen toch via energetische weg pijnen ervaren.

Na operaties kunnen er Qi-verstoringen ontstaan.
Voorbeeld: Na een heupoperatie had een patiënt heftige pijnen. Uiteindelijk besloot de chirurg spieren te gaan verleggen om de pijn te verminderen. Zonder resultaat. Ik constateerde een Qi-verstoring, die ontstaan was bij de eerste operatie, die met acupunctuur en wat andere Qi- manipulaties te verhelpen was. De operatie was dus gewoon geslaagd, alleen de ontstane Qi-blokkade moest verholpen worden.

Er zijn tientallen aanleidingen tot Qi-blokkades, die leiden tot pijn. Zolang westerse geneeskunde ontkent dat Qi bestaat en niet de handvaten heeft om Qi-blokkades te signalen, blijft voor velen binnen deze tak van geneeskunde, pijn die daardoor ontstaat een pijn met onbekende oorzaak. De patiënt wordt dikwijls verwezen naar de psycholoog van de pijnkliniek.

Pijn en spierspanning

Ten gevolge van irritatie van weefsel of zenuwen (ook ontstekingen en infecties) kunnen er energetische ladingen ontstaan, die aanleiding kunnen zijn tot pijn en spanningen in de spieren.

Deze ladingen verplaatsen zich door het lichaam, via meridianen, spierweefsel en het skelet. Vanaf het moment waarop sensoren in het lichaam ontdekken dat er ergens een overactiviteit is, ten gevolge van dergelijke ladingen, grijpt het lichaam op die plaats in. Het systeem concludeert dat er een kwetsuur is op die plaats. Door middel van spierspanning wordt het betreffende gebied beschermd. De spierspanning zorgt ook voor het blokkeren van de energetische ladingen op die plaats. Bij de blokkade ontstaat een escalatie. Zo kan een lichte verrekking van een spiertje in de rug, die daar nauwelijks voelbaar is, leiden tot flinke pijn en spierspanning in een been, of in het bekken. De patiënt komt met die klacht bij de huisarts en wordt verwezen naar fysiotherapie. De fysiotherapeut gaat spieren behandelen, die geen aandoening hebben. Het is een besluit van de bovenkamer dat die spieren moeten spannen. Zolang er een flinke energieophoping in bv. het bovenbeen zit, zullen de spieren spannen. Het is zelf mogelijk dat bepaalde oefeningen (m.n. klachtinspanning van de betreffende spieren) het probleem groter maken. Regelmatig kwamen bij mij patiënten in de praktijk, die tien of meer fysiotherapiebehandelingen gehad hadden met zo'n probleem bij mij. Het enige wat moest gebeuren is, zorgen dat de hoeveelheid verstoorde energie in het betreffende gebied teruggebracht wordt tot een aanvaardbaar level en het probleem is over. De aandoeningen ten gevolge van opgehoopte energie (die op een andere plaats in het lichaam zijn ontstaan), doen zich vaak voor in nek, bovenarmen, schouder, rond het schouderblad, rond het SI-gewricht, benen en vingerkootjes.
Het komt nogal eens voor dat artsen concluderen dat iemand ischias heeft, terwijl er sprake is van opgehoopte energie in het traject van de GB-meridiaan (zu shao yang). Voor artsen is het dus belangrijk te weten waar deze meridiaan loopt. Met name op het bovenbeen is de afstand tussen de ischiaszenuw en de GB-meridiaan groot genoeg om te constateren wanneer iemand meer baat heeft bij acupunctuur, dan wel een andere therapie.

Ook emotionele ladingen kunnen tot sterke energetische blokkades leiden.
Meer hierover.

CVA

Tijdens (en na) een herseninfarct ontstaan er in het hoofd grote hoeveelheden verstoorde Qi. Deze ladingen worden afgevoerd via o.a. meridianen en spieren. De ladingen worden afgevoerd via zowel de zijde waar het infarct plaats vond, alsook via de door het infarct getroffen delen van het lichaam. Het lichaam zal het overdaad aan verstoorde energie willen afremmen/ blokkeren. Deze energie belemmert in ernstige mate het herstel en levert veel klachten op. De opgehoopte en onbruikbare energie belemmert de functie van de hersencellen rond het aangedane gebied. Juist het gebied dat gelijk na het infarct zo goed mogelijk zou moeten gaan functioneren; waardoor de kans groter is, dat naburige hersencellen functies over gaan nemen.

De door het infarct getroffen zenuwen werken niet meer, de meridianen in die trajecten nog wel. Hoe beter de zuivere Qi in de getroffen delen van het lichaam kan stromen, des te meer signalen zullen de hersenen bereiken en aanzetten tot verbeteren.

Genoeg redenen om meteen na een infarct naast allopathische geneeskunde, acupunctuur in te zetten binnen de behandeling; een combinatie van (lichaams)acupunctuur en schedelacupunctuur.

Sommige mensen die door een CVA getroffen worden blijven langdurig last hebben van de afscheiding van verstoorde energie door het aangedane gebied. Ze hebben een doof gevoel, doffe pijn en spanningen in de aangedane gebieden van het lichaam, of aan de “goede” zijde. De blokkades kunnen soms leiden tot extra invaliditeit. Ik behandelde eens iemand die meer dan tien jaar daarvoor een infarct gehad had en therapeutische hulpmiddelen nodig had omdat de “goede zijde” niet meer goed functioneerde. Na een paar acupunctuur behandelingen was deze problematiek verholpen.

Parkinson

De aangedane hersencellen, bij de ziekte van Parkinson, produceren een afwijkende energie, die in de Chinese geneeswijze als “windenergie” gekarakteriseerd wordt. Het lichaam is extra alert bij zieke energieën, zoals “windenergie” en zal maatregelen nemen om te vermijden dat deze energie gaat circuleren. De mechanismen die ik beschreven heb bij 'Pijn en spierspanning', zijn ook van toepassing op de (zieke) energie die bij Parkinson vrij komt. “Wind-energie” zet het lichaam aan tot spasmen en trillingen. Daar waar veel “wind-energie” opgehoopt zit zal zeer veel spierspanning zijn en zal het lichaam gaan schokken/trillen als die energie enigszins gaat stromen (is m.i. wisselend stromen en blokkeren). Met acupunctuur kun je het lichaam dwingen de “wind-energie” af te voeren. Ook bij Parkinson geldt, dat het goed is de (lichaams)acupunctuur te combineren met schedelacupunctuur. Schedelacupunctuur om de gebieden in de hersenen te bevrijden van geblokkeerde “wind-energie” en binnen de (lichaams)acupunctuur worden specifieke punten geprikt, die gericht zijn op het loslaten van de “wind-energie” en punten binnen de trajecten waarlangs deze energie zich bevindt en verplaatst. De Parkinsonpatiënt die veel opgehoopte “wind-energie” in zich heeft zal zeer sterk gaan schokken tijdens de behandeling. Daar waar de meeste “wind-energie”zich bevindt, zullen de sterke tremoren aanwezig zijn. Het kan zijn dat het meeste afgevoerd wordt richting been, soms ook richting arm. Niet bij alle Parkinsonpatiënten is er sprake van veel wind; sommigen hebben andere vormen van Xie Qi (zieke energie), ze hebben wel verstarringen, maar geen spasmen/ tremoren.

Na een (goede) acupunctuurbehandeling voelt de Parkinson zich duidelijk beter.

Mijn inziens is het zeer belangrijk om de verstoorde energie rond de aangedane hersencellen af te voeren, om te zorgen dat de nog niet aangedane cellen vitaal blijven en het proces niet onnodig versneld wordt.


Een efficiëntere gezondheidszorg

Een patiënt gaat met een klacht naar zijn huisarts De arts behandeld, of verwijst naar een specialist of een voor hem bekende/geaccepteerde therapie. Ook als dit niets oplevert, wordt vaak binnen hetzelfde circuit doorbehandeld. Ook 'alternatieve' therapeuten kunnen soms doorbehandelen, als de problematiek van de patiënt onvoldoende aanknopingspunten binnen het te bieden pakket. Opleidingen moeten er voor zorgen voor voldoende bekendheid van therapieën die er bestaan, zodat er sneller verwezen kan worden in de richting van een behandeling die de hoofdoorzaak aanpakt. De kosten van de gezondheidszorg kunnen aanmerkelijk gedrukt worden, als zorgverleners meer bekend zijn met de verschillende disciplines en hun mogelijkheden. Een patiënt met intense hoofdpijn, waarbij de Chinese geneeswijze de diagnose 'liver yang rising' stelt, hoeft geen pijnstillers en hoeft niet door de MRI. Die persoon is beter af bij acupunctuur en/of het gebruik van specifiek kruidenformules, die dit energetisch probleem corrigeren. Vindt een acupuncturist, bij iemand met hoofdpijn nauwelijks aanknopingspunten voor een goede energetische diagnose, dan moet deze verwijzen; er zijn mogelijk goede redenen voor Craniosacraal-therapie, Osteopathie of juist wel die MRI-scan.

Zo zijn er tientallen voorbeelden te bedenken, waarin de patiënt beter af is en er astronomische bedragen in de gezondheidszorg zijn te besparen.

De dure koker

De medische wetenschap heeft een omlijnd model waarbinnen het functioneren van het lichaam verklaard wordt, alsmede ziekten, aandoeningen, leven en dood.

Zo goed als alles wordt verklaard vanuit fysieke elementen. Moleculen, atomen en elektronen zijn de elementen die daarin een rol spelen. Voor velen is alles wat niet binnen dit model past onwaar. In een tijd waarin miljarden uitgegeven worden voor kwantum-onderzoeken, is er voor hen geen ruimte voor iets wat met stoffelijke (nog) niet waar te nemen is. Qi zal niet uit atomen bestaan. Het is onvindbaar met een microscoop. We zullen het voorlopig moeten doen met de uitingsvormen ervan en verklaringsmodellen, die in de loop de eeuwen hun nut hebben laten zien. Hetzelfde geldt voor energieën van homeopathische middelen, etc..

We kunnen er, zonder enige kennis, smalend over doen. Dat deden ook onze voorouders toen op 'onwetenschappelijke wijze' beweerd werd dat er bacteriën zouden bestaan. Vast blijven houden aan vertrouwde modellen, kan wel. Het is in deze tijd erg duur.

reageren...