dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor TCM therapeuten

Ademnood t.g.v. belemmering van de Kong Qi

Kong Qi is de energie die zich in de adem bevindt. Deze vormt samen met de Gu Qi de Zong Qi.

De gevormde Zong Qi wordt binnen de TCM uitvoerig besproken in relatie tot ademhaling (long functie), circulatie van het bloed (hart-functie), stem en de relatie tot de Yuan Qi en de Nieren.

Belemmering van de ademhaling kan, volgens TCM, o.a komen door te weinig Zong Qi; minder longfunctie, of de nieren kunnen de adem niet naar beneden trekken, of de ademhaling wordt fysiek belemmert door bv. phlegm.

In behandelingen kwam ik dikwijls tegen dat problemen/ademproblemen werden veroorzaakt door de belemmering van het toestromen van Kong Qi .

Terwijl de luchtwegen geen fysieke belemmeringen hadden en de Nier Qi voldoende krachtig was, snakten sommige cliënten naar adem, zoals hyperventilatie-patiënten die al te veel koolzuur hadden uitgeademd. Toch hadden deze patiënten het gevoel dat hun adem belemmerd werd. In de meeste gevallen trof ik voltes van energieën aan in het gebied van het ademhalingstraject. In geval van hyperventilatie betrof het vaak emotionele energieën (binnenkort meer hierover) aan, in het gebied tussen keel en REN-17. Ook kon het gaan om externe pathogenen in dat gebied of Lever Qi stagnatie.

Stagnatie van Lever-energie en/of emotionele ladingen in het maaggebied konden ook tot benauwdheid leiden. Opruimen van de ongewenste energieën was doorgaans voldoende om de ademhaling te bevrijden.

Conclusie: een mens ervaart benauwdheid als de Kong Qi niet met de lucht mee het lichaam in kan stromen.

In een optimale situatie trekt het lichaam de energie van de lucht naar de buik. Als dit niet kan, ontstaan er problemen (mogelijk ook maag en spijsverteringsproblemen). Waarschijnlijk is het een must, dat de luchtenergie de onderste Dantian kan bereiken.

Deze gedachtegang is dus strijdig met de TCM-theorieën over de vorming van Qi, middels de vorming van Zong Qi in de longen en strookt mogelijk ook niet met de opvattingen over de functie van Zong Qi in relatie tot ademhaling en de Yuan Qi. Wordt (een deel van) de Zong Qi in de buik gevormd? Is de Zong Qi minder verantwoordelijk voor de ademhalingsfunctie dan volgens TCM beschreven staat?

Energetische blokkades in de neus kunnen ook leiden tot benauwdheid. Bij hooikoorts is er een sterke wisselwerking tussen het energetisch systeem en de antistoffen en/of de vrijkomende histamine. De gecreëerde energetische remming, zorgt dat het lichaam nog meer alert wordt, meer antistoffen, meer Qi-blokkade; een sneeuwbaleffect.

Als er een sterke blokkerende volte ontstaat, kan de Kong Qi niet meer samen met de lucht via de neusholtes en voorhoofdsholtes de natuurlijke route volgen. Mensen waarbij de luchtweg via de neus eigenlijk voldoende vrij is om de lucht te laten passeren (hoeveelheid slijm en zwellingen zijn gering), ervaren een sterke belemmering van de ademhaling. Nadat de Qi-volte is opgeruimd, is de luchtweg weer vrij en kan goed geademd worden.

[Link: Te prikken punten bij een sterke volte in de omgeving van de neus – komt binnenkort]

Heeft een patiënt moeite met ademen, houd dan rekening met een mogelijke belemmering van de vrij stroom van Kong Qi. Is dat het geval, dan zal de behandeling zich daar meer op richten.

Kong Qi wordt ook wel Da Qi genoemd (de benaming Da Qi wordt echter ook wel eens toegekend aan andere energieën in het borstgebied, zoals Zong-Qi). In India wordt de energie, die via de adem het lichaam binnenkomt, Prana genoemd. Ik kan niet beoordelen of Prana een equivalent is van de Kong Qi.

reageren...