dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor therapeuten

De diversiteit van de energetische lagen

Levende wezens zijn complexer van opbouw, dan dikwijls verondersteld wordt. Voor westerse wetenschappers is een levend wezen vooral een biochemisch wezen; ben je in staat zijn om al deze processen te begrijpen, dan is het verklaringsmodel voor een levend wezen compleet. De vraag is, of dat beeld van het functioneren van bv. een menselijk lichaam erg veel breder is dan dat van een levend lijk.

In oosterse benaderingen zijn er diverse modellen die uitgaan van energetische patronen. In India en Hindoestaanse kringen wordt veel gewerkt met de energetische modellen van de chakra's en bijbehorende theorieën en aura's.

China kent modellen, gekoppeld aan het Taoïsme, die uitgaan van Yin en Yang, meridianen, acupunctuurpunten en energiecentra als de Dantians. Zo bestaan er nog meer theorieën zoals verklaringen vanuit 5 elementen (Grieks, Chinees) en de Ayurveda met 3 dosha's: Vata, Pitta en Kapha.

Op al die terreinen is eindeloos veel literatuur beschikbaar. Zo veel, dat het velen uitnodigt tot versimpeling. Zij die dat graag willen, worden zeker in deze internettijd, op hun wenken bediend. Je hoeft maar te googlelen en je vindt allerlei verbanden tussen Dantians, Chakra's, Hara, acupunctuurpunten, ga zo maar door. Enige jaren geleden wilden Yoga-docenten in opleiding met me praten over de verbanden tussen chakra's, hara en acupunctuurpunten. Tot mijn grote schrik ontdekte ik dat meer dan honderdduizend sites me direct konden vertellen dat het tweede chakra en de hara en onderste dantian hetzelfde waren. Opmerkelijk was dat veel van de webpagina's dezelfde zinnen hadden. Blijkbaar waren zoveel mensen waanzinnig gelukkig met de verbanden, dat ze elkaars beweringen letterlijk gingen dupliceren.

Wie echter naar letterlijke omschrijvingen zoekt van het tweede chakra en bv. een energiecentrum als de Hara ziet slechts één overeenkomst: ze liggen in hetzelfde gebied. Het chakra grijpt aan bij de wervelkolom en heeft (vooral) een uitstraling naar voren en is wielvormig. De Hara wordt beschreven als één enkel punt (zonder afmeting), in de buik, enige centimeters onder de navel. Alleen op basis hiervan, kunnen we niet de conclusie trekken dat we het over eenzelfde fenomeen hebben. Het enige wat we kunnen concluderen is, dat de Hara binnen eenzelfde gebied ligt als het tweede chakra. Beiden hebben kenmerken/ functies, die geen verband met elkaar hoeven te hebben, net zo min als REN-6 enig verband hoeft te hebben met het tweede chakra, of Du-20 een relatie heeft met het zevende chakra.

Verschillende energetische niveau's

De energieën van meridianen, acupunctuurpunten hebben geen rechtstreekse relatie met Chakra's; hooguit een samenhang. De chakra's hebben een heel ander vibratieniveau, dan meridianen/acupunctuurpunten, die tegelijkertijd op éénzelfde plaats aanwezig kunnen zijn, zonder elkaar te hoeven storen. Een zendmast die TV-golven uitzendt die haperen, kan tegelijkertijd prima functioneren op het gebied van mobiele telefonie.

Kijk uit met het klakkeloos verbanden leggen. Dat geldt niet alleen voor de relaties tussen b.v. chakra's en acupunctuur en andere stromingen, ook de kennis van acupunctuur te sterk koppelen van de kennis van het fysieke lichaam komt regelmatig voor. De arts die het succes van de door hem geprikte naald toeschrijft aan het stimuleren van de naburig gelegen zenuw, maakt zich aan hetzelfde schuldig. Hij heeft geen duidelijk beeld van Qi en verhaspelt de TCM knowhow met zijn kennis van het fysieke lichaam. Zijn publicaties kunnen leiden tot een foutieve verwesterlijking van de (T)CM-informatie.

We zullen moeten accepteren dat er vele lagen zijn, die leven en ook de gezondheid beïnvloeden.

Het is zeker niet zo dat één stroming de wijsheid in pacht heeft. Die ene goede had al lang de anderen ondergesneeuwd.

Wat mijns inziens dikwijls waar is, dat gezondheidsklachten (zoals ze zich in het hier en nu aandienen) het beste behandeld kunnen worden, met die therapie, die vanuit zijn theoretisch kader het beste/meeste de samenhang van de klachten kan verklaren.

Indien een aandoening zich expliciet (ook) manifesteert in meridianen/acupunctuurpunten, zal acupunctuur doorgaans een beter effect hebben, dan wanneer dit nauwelijks het geval is. Voetreflexologie is vooral succesvol, als de aandoening zich overduidelijk in de betreffende voetzone manifesteert. Ooracupunctuur is dikwijls succesvol bij stoppen met roken, omdat in veel gevallen de oorpunten verstoord raken door roken en nog meer door de overgang van roken naar niet-roken. Resetten is dan belangrijk.

Zomaar een paar voorbeelden.

Verwijzen door therapeuten naar de mest passende behandeling is belangrijk.

Meer hierover op een volgende pagina (binnenkort).