dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor therapeuten

Lichamelijke afweer tegen kankercellen verbeteren

Kankercellen triggeren afweersysteem weinig

Ziekten, aandoeningen, leiden doorgaans tot het produceren van afwijkende energieën. Door een virus besmette cellen en bacteriën, kunnen energieën afgeven die sterk afwijken van de normale levens-Qi. Afweersystemen reageren naast fysieke kenmerken ook de aanwezige energetische kenmerken die in een bepaald gebied aanwezig zijn.

Als behandelaar kwam ik deze energieën tegen en was het afvoeren van de pathogene energieën een belangrijke factor in dergelijke gevallen.
Opmerkelijk is dat kwaadaardige tumoren in tegenstelling tot andere aandoeningen, niet of nauwelijks pathogene energieën produceren. De patiënten hadden heftige pijnen. Op de betreffende pijnplek was sprake van flinke energie verstoringen, blokkades, voltes. De gebieden waar de pijn zich o.a. manifesteerde was in de grensgebieden van gezond weefsel en een tumor; daar waar de tumor zenuwen, gewichtjes, e.d., triggerde. Het aangedane weefsel, op die plaatsen, liet sterke energetische afwijkingen zien (voltes, blokkades). Het gebied waar zich (volgens medische onderzoeken) de grootste massa van de tumor bevond, liet echter een (min of meer) neutraal energetisch patroon zien; alsof daar, energetisch gezien, zich normaal weefsel bevond. Als energetisch therapeut kon ik me richten op de verstoringen die een tumor aanrichtte en zorgen dat er minder morfine nodig was. De maligne tumor kon ik niet energetisch behandelen.

De afwezigheid van pathogene energie in dergelijke tumorcellen, maakt dat er energetisch gezien geen alarmsignaal afgegeven wordt. Op basis van ervaringen ben ik van oordeel, dat dit is mede een aanleiding is tot een geringe respons van het afweersysteem.

Relatie energetische respons - afweersysteem

Allergieën en auto-immuunziekten zorgen voor een sterke manifestatie van pathogene energieën. Zij zorgen voor ongewenste en bovenmatige reacties van een afweersysteem.
Als acupuncturist kan ik het afweersysteem niet aanpakken, wel er voor zorgen dat het lichaam de pathogene energieën afvoert. Het afvoeren van de verstoorde energieën leidt tot verminderde activiteit van het afweersysteem. Als ik, in geval van hooikoorts, het aangedane gebied goed ontladen had, kon er de volgende dag een explosie van pollen zijn, terwijl er nauwelijks sprake was van een allergische reactie. Niet de hoeveelheid allergenen, was een belangrijke maatstaf voor de escalatie van activiteit van de afweer, maar de hoeveelheid afwijkende energie.
Bij auto-immuunziekten is naar mijn oordeel, de aanwezigheid van pathogene energie in (fysiek gezien) gezonde cellen, de aanleiding tot escalatie van het reagerend afweersysteem. Indien het lukte om zoveel mogelijk pathogene energie af te voeren, kwam het afweersysteem meer tot rust, waardoor medicatie vermindert kon worden en klachten milder werden.
Kwaadaardige tumoren vertonen, in tegenstelling tot andere aandoeningen, niet of nauwelijks, pathogene energieën. Kankertumoren die geen manifestaties laten zien van pathogene energieën triggeren vanuit energetisch perspectief gezien, helaas, het afweersysteem niet. Blijkbaar één van de redenen waardoor ze makkelijker aan de aandacht van het betreffende afweersysteem kunnen ontsnappen.

Zorgen dat kankercellen afweersysteem triggeren

Zie de geringe energetische respons niet alleen als een probleem, maar ook als een gegeven, dat aanknopingspunten biedt voor onderzoek dat leidt tot optimaliseren van de eigen afweer tegen kankercellen. Niet door het afweersysteem te verbeteren, maar door de tumorcellen meer herkenbaar te maken voor de lichamelijke afweer, door ze specifieke energetische kenmerken te geven. Zorgen dat de tumorcellen een duidelijke afwijkende energetische activiteit gaan tonen, kan tot een flinke prikkel leiden voor het afweersysteem om in actie te komen.

Cellen kunnen op diverse manieren energetische afwijkingen gaan vertonen; in contact met ziektekiemen, zoals bacteriën en virussen, ook door specifieke tekorten, of overdaad aan specifieke stoffen (mineralen, metalen, etc.), belemmering van celstofwisseling en (niet fysieke) afwijkende energetische ladingen.

Het roept wel de nodige vragen op,

zoals:

 

Mogelijk dat de tumorcellen in een specifiek honger bepaalde stoffen tot zich kunnen nemen, waardoor de zich extra laten markeren. Misschien zelfs alleen d.m.v. resonantieties (zonder fysieke stoffen); bij auto-immuunziekten zijn het ook niet moleculen in de aangevallen cel die leiden tot de reactie. Kenmerken van dergelijke ziekten kunnen misschien aanknopingspunten bieden. Er zijn tegenwoordig veel technieken op gebied van spectrum analyse, biophotonen apparatuur, etc., die ook ingezet kunnen worden in het zoeken naar een specifieke speld in de hooiberg.
De nieuw aangebrachte kenmerken mogen een niet leiden tot een zeer sterke energetische reactie, die het lichaam aanzet tot blokkeren. Blokkeren leidt tot ongewenste remmingen van processen.

Ik hoop dat deze informatie een aanzet kan zijn, voor onderzoekers, tot een creatieve aanpak van de problematiek.

reageren...