dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Modeverschijnselen in de geneeskunde

In elke tijdperk dienen zich opvattingen aan, die veel aandacht krijgen, zowel bij hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, als in de rest van de samenleving. Allerhande opvattingen over cholesterol, die decennialang de revue passeerden, zijn hier een voorbeeld van. Vaak moeten opvattingen binnen vijf tot tien jaar bijgesteld worden, omdat ze 'te kort door de bocht' waren ontstaan en omarmd.

We hebben de hausse gehad m.b.t. de inzetbaarheid van aspirine voor ons welzijn en niet te vergeten het positieve effect van rode wijn.

Water

In het begin van deze eeuw kon je geen tijdschrift openslaan, of er werd geschreven over de gezondheid van water. Je kon er niet genoeg van drinken; met veel water kon je alle ongerechtigheden in het lichaam wegspoelen. Het leek er op dat er een rechtstreekse rioolbuis was tussen mond en plasbuis; giet er veel boven in en het spoelt lekker door. Er werd niet bij stilgestaan, dat dit water op een complexe wijze door het lichaam vervoerd en verwerkt moest worden (via darmen in bloed en andere lichaamsvloeistoffen), voor het kan worden uitgescheiden. Dat is hard werken voor een lichaam, als het naast de gewone vloeistoffen ook nog een paar liter schoon water extra moet verwerken. In die tijd, waarin het zo in was, heb ik heel wat mensen moeten behandelen ten gevolge van het teveel water drinken.
Extreem veel drinken put de Milt Qi uit. Te weinig Milt Qi heeft o.m. tot gevolg dat het lichaam slecht in staat is, om vocht te transporteren en de lichaamsvloeistoffen te transformeren. De circulatie van de vloeistoffen wordt slechter, waardoor er juist meer afvalstoffen in het lichaam ontstaan en achterblijven. Pas nadat er mensen in coma raakten van een teveel aan water, verdween de hausse en kwamen mensen tot het inzicht dat men niet alleen te weinig kan drinken, maar ook teveel.

 

Krachttrainingen bij gewrichtsaandoeningen

Al heel wat jaren is het 'een goede zaak' om in geval van gewrichtsaandoeningen krachttrainingen te gaan doen. Als mensen met dergelijke aandoeningen gaan sporten, worden de klachten dikwijls minder. Opeens was er de verklaring: als de spieren rond het gewricht sterker worden, kunnen deze functies overnemen.
Als mensen door de oefeningen meer klachten kregen, werd gezegd dat dit normaal was; 'je moet je er doorheen trainen'.
Ook deze opvatting levert meer cliënten voor diverse alternatieve therapeuten. Heel wat mensen moest ik er op wijzen, dat ze meer zelf naar hun lichaam moeten luisteren. Verergering van de klacht t.g.v. het doen van oefeningen, kan er op wijzen dat deze bezigheid een averechts effect heeft.
Jonge mensen kregen artrose aan een gewricht doordat ze hun best deden hun spieren te versterken d.m.v. opgedragen oefeningen.
Sporten, mogelijk gemaakt door voorgeschreven medicatie (zoals pijnstillers), kan funest zijn voor voor de op spanning staande gewrichten.

Als een gewricht geïrriteerd is, geeft het energieën af. Vaak houdt het lichaam die energieën vast. Het gevolg is, slechtere circulatie, waardoor optimale stofwisseling in dat gebied niet mogelijk is en herstel op zich laat wachten. Het lichaam houdt de ongewenste energie vast door de inzet van spierspanning. Spierspanning heeft tot gevolg, dat de gewrichtsdelen meer op elkaar geperst worden en daardoor meer irritatie, meer slijtage ontstaat.
Beweging kan er voor zorgen dat de opgehoopte energie afgevoerd wordt en leiden tot een normale spierspanning in het aangedane gebied. Sporten/ bewegen kan in veel gevallen dus wenselijk zijn. Krachttrainingen zullen in heel wat situaties een averechts effect hebben; meer irritatie van het aangedane gewricht en meer ongewenste spanning in de spieren. De spierspanning opgeroepen door de oefeningen, levert een extra bijdrage tot het vasthouden van opgehoopte energie.
Bewegingen waarbij de (te gespannen) spieren ontspannen en de opgehoopte energie loslaten/ de circulatie in het aangedane gebied verbeteren, hebben dikwijls meer effect.

Oefeningen om de spieren te versterken kunnen in een specifieke situatie van belang zijn;
indien spieren rond het gewricht te zwak zijn, kan het lichaam, ten gevolge het onveilige gevoel, dat in het onderbewustzijn ontstaat, ook voor meer spanning/blokkering zorgen. In andere situaties kan extra belasting al gauw tot meer klachten lijden.

reageren...