dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor therapeuten

Behandeling leidt tot vastzittend SI-gewricht

Het SI-gewricht kan door vele uiteenlopende oorzaken geblokkeerd raken en klachten opleveren. Het kan zijn dat een persoon met een vastzittend SI-gewricht bij een therapeut komt, om dit te laten behandelen. Hij heeft b.v. een misstap gemaakt, waardoor het bekken éénzijdig belast werd, enz.; er zijn heel veel oorzaken waardoor dit kan komen. Veel therapeuten realiseren zich niet, dat ook zij de veroorzaker kunnen zijn van de bekkenklachten; de patiënt komt binnen met bv. een rugklacht en normaal functionerende SI-gewrichten en gaat de deur weer uit, met een geheel of gedeeltelijk opgelost rugprobleem, maar met een vastzittend SI-gewricht. Veel therapeuten zullen er doorgaans van overtuigd zijn dat zij niet de “veroorzaker” zijn van het probleem.

In gebieden waar zich klachten voordoen, kunnen zich grote hoeveelheden energie ophopen. Wordt een probleem in het bovenlichaam succesvol behandeld, leidt dit vaak tot het in circulatie brengen van deze energie. Helaas beschouwd het patiëntsysteem stromen van grote hoeveelheden (afwijkende) energie, als een signaal van een aandoening. Het gaat daar op anticiperen. Het zal deze stroming willen reduceren/blokkeren. Met spierspanning en vastzetten van gewrichten kan het dit bereiken. Op een andere pagina ga ik daar uitvoeriger op in. Aanspannen van spieren/kapsel rond het SI-gewricht is een “goede” manier om dit te bereiken. De opeenhoping van energie bij het SI-gewricht leidt tot een blokkade van de normale energiecirculatie in dat gebied; een reden van het patiëntsysteem om nog sterker in te grijpen. Het is een instinctief en door de hersenen aangestuurd proces. Er ontstaat een probleem dat zich uit zichzelf lastig oplost.


Behandelen van spierspanning/gewrichtsblokkade:

Beïnvloeding van de spieren, van buiten af, wordt door het lichaam geïnterpreteerd als een aanval op een probleemgebied, waar het lichaam zelf al “reddend” optreedt en leidt daarom tot weerstand. De spieren rond het gewricht hebben geen afwijking, ze zijn volledig in orde, almede de aansturing. Jammer voor de therapeut, die alles weet van spieren en het herstel daarvan.

Wat er gebeuren moet, is zorgen dat het 'potentiaalverschil' voldoende verminderd, of helemaal opgeheven wordt. Als dat bereikt is, houdt het lichaam op met spannen.
Vanuit verschillende invalshoeken kan de problematiek benaderd worden. Welke therapeutische benadering ook gebruikt wordt; hij moet gericht zijn op het creëren van harmonie in het gebied. Elke benadering van het probleem leidt tot meer alertheid. Je druist in, tegen de instinctief gekozen oplossing. Voorkom zoveel mogelijk toename van verzet tegen de behandeling.

Massage van de aangespannen spieren zal leiden tot enige afvoer van opgehoopte energie. Het lichaam zal op deze benadering reageren met meer spanning (= sterkere blokkade). Een forse massage zal leiden tot een flinke escalatie, waarbij de kans groot is, dat het probleem erger wordt. Een softe massage zet ook geen zoden aan de dijk. De strategie is, te komen tot die intentie, waardoor meer energie afgevoerd wordt, dan er blokkeert. Massage alleen, is niet de meest voor de hand liggende keuze, om deze problematiek op te lossen. Gebruik maken van bewegingstechnieken, strekkingen (erbij) gebruiken leiden tot meer afvoer van de energie.

Benaderingen gericht op meer krachtsinspanning in de spieren werken negatief. Door kracht (spanning) uit te oefenen kan het lichaam de energie vastzetten. Kiezen voor een nog sterkere belasting van een spier, helpt mee de blokkade te vergroten. Ontlasten verbetert de energiecirculatie. Een (kortstondige) ontlasting van het SI-gewricht kan er voor zorgen dat opgehoopte energie doorstroomt. Kraken kan tot dit effect leiden. Helaas kan het ook averechts werken en leiden tot een “stresseffect” van het lichaam en verergering van de blokkade.

Meer harmonie in het geheel brengen kan zorgen, dat de neiging tot blokkeren minder wordt.
Cranio-Sacraaltherapie, Strain / Counter-Strain (Jones), of Osteopathie kunnen soms goed werken.

Acupunctuur kan, net als andere therapieën, leiden tot flinke energiestromen en daardoor het blokkeren van een SI-gewricht veroorzaken. Het kan ook heel goed grote hoeveelheden opgehoopte energie, bij het SI-gewricht, afvoeren en dus ingezet worden om het probleem op te lossen. Het is daarbij van belang dat de therapeut naast het prikken van acupunctuurpunten ook extra punten en Ah Shi-punten prikt en de Qi-stroming richting voet, op de juiste manier ondersteunt.

Shiatsu zal meer tegenwerking van het lichaam tot gevolg hebben, dan acupunctuur, daarintegen zullen de juiste strekkingen en bewegingen goed kunnen werken.


Voor alle therapie-vormen geldt, dat je in staat moet zijn, in maximaal 2 behandelingen het probleem op te lossen. Lukt dat niet, dan is jouw therapie, in die situatie niet de juiste, of je heb niet de juiste handelingen verricht. Verwijzen is dan een goede zaak.

 

reageren...

Verwante onderwerpen:

Pijn,stijfheid in spieren, die moeilijk te behandelen lijkt
Ballast Qi: (afvoeren van grote hoeveelheden ongewenste Qi)
Pijnsignalen die buiten de zenuwen om de hersenen bereiken