Rugklachten

Probeer wat werkt: chiropraxie, oefeningen, zooltjes...

Tors rugpijn niet met je mee

Artikel uit GezondheidsNieuws van november 2000

rug Foto: Benelux Press

Tekst Hanneke van Rossum

Waardoor krijg je rugklachten zoals spit en hernia? En, nog belangrijker, wat is de beste manier van behandelen? Zoek de therapie die uw lichaam nodig heeft," adviseert Acupuncturist en Shiatsutherapeut Jan Reinders. , Wat voor de één zaligmakend is, werkt bij u misschien niet.

Jan Reinders uit Groesbeek beschouwt de rug als een spiegel van de totale mens: wanneer er ergens in het lichaam problemen zijn, wordt dit gereflecteerd in bepaalde zones op de rug. Dat komt doordat één van de belangrijkste basismeridianen, de blaasmeridiaan, over de rug loopt in twee keer twee banen, aan weerszijden van de wervelkolom. De blaasmeridiaan heeft diverse punten die met andere organen in verbinding staan. De eerste vertakking voert naar de longen, de tweede naar het hart. Daarna staan achtereenvolgens de lever, de galblaas, de milt, de maag en de nieren met de blaasmeridiaan in verbinding. De blaasmeridiaan is dus van wezenlijk belang bij de behandeling van rugklachten.

Energieblokkade of energieleegte

Jan Reinders behandelt zowel de rug als orgaan- en energieverstoringen. Die verstoringen ontstaan door een teveel aan energie waardoor een meridiaan geblokkeerd raakt, of juist door een energieleegte. Energieverstoringen zijn voor een acupuncturist herkenbaar in bepaalde reflectiezones op de huid en in één of meer acupunctuurpunten van de meridianen. "Meridianen zijn niet aanwijsbaar," legt de acupuncturist uit. "Een wetenschapper zal ze dus niet erkennen." Toch is een verstoring in een meridiaan te meten met elektroacupunctuur en vaak ook te voelen. Door deze punten te behandelen met drukpuntenmassage (Shiatsu) of met acupunctuur, kan de verstoring van de energiestroom worden opgeheven. "Vaak is er sprake van een tekort aan energie," aldus Reinders. "Iemand met astma bijvoorbeeld, raak ik aan op het acupunctuurpunt van de longen. Dat zal pijn doen, maar toch ervaren worden als een ondersteuning, omdat ik op die manier energie toevoeg." Ook kan er op een bepaald punt een teveel aan energie zijn, waardoor de doorstroom geblokkeerd raakt. "Dat is bijvoorbeeld bij migraine meestal het geval. Soms kom ik een sterke blokkade tegen, waarbij ik voel dat ik daar met Shiatsu minder goed bij kan. Dan werkt een naald beter."

Wisselwerking tussen rug en organen

"Ik benader alles vanuit energie. Wanneer iemand bij me komt met hevige rugpijn, kan de oorzaak liggen in bijvoorbeeld een verstoorde lever. Een verstoring van een orgaan kan leiden tot pijnlijke plekken op de rug of extra aanspanning van bepaalde rugspieren. In het laatste geval kan een verkeerde beweging of geringe belasting al leiden tot een blessure aan die spieren." Maar ook kan een verstoord orgaan direct leiden tot het scheeftrekken van wervels. De scheve wervels blokkeren de doorstroom van energie en kunnen op hun beurt de orgaanklachten weer verergeren. Dit verklaart waarom ook het omgekeerde voorkomt: scheve wervels, bijvoorbeeld door een verkeerde houding of beweging, die darm- of leverklachten opwekken.

Lichaam en geest zijn niet te scheiden

Vaak spelen ook emotionele aspecten een rol. "Lichamelijke kenmerken bepalen mede hoe iemand als mens is," legt Jan Reinders uit. "Heb je bepaalde zwakheden in je lichaam, dan zul je een ander mens zijn dan iemand die deze niet heeft. Soms komt iemand met zwaar emotionele problemen en zijn deze puur lichamelijk te behandelen. Wanneer het lichaam op krachten komt, is die persoon beter in balans en voelt zich comfortabeler." Klachten van twee personen die hetzelfde lijken, kunnen dus een heel verschillende oorsprong hebben. Ze vragen daarom om een andere behandeling. De personen zullen ook verschillend reageren op één bepaalde behandeling. "Wat voor de één zaligmakend is, werkt bij de ander misschien niet. Voldoet een therapie niet aan je verwachtingen, probeer dan iets anders. Zoek de therapie die jouw lichaam nodig heeft," bepleit acupuncturist Reinders.

Informatieblokken naast het artikel in GezondheidsNieuws over andere therapiën :
(publicatie van onderstaande betekent niet dat alle opvattingen in onderstaande blokken gedeeld worden)

 

Drie therapieën tegen rugpijn

1. Zooltherapie

Hoe vreemd het misschien ook klinkt: flinterdunne kurkzooltjes van één à twee millimeter kunnen in sommige gevallen rugklachten vrijwel onmiddellijk opheffen. Voor deze inlegzooltjes kunt u terecht bij een podoposturaaltherapeut. Via kleine aanpassingen worden de voetspieren en -zenuwen actief geprikkeld, opdat de spieren op een andere manier gaan aanspannen. Op deze manier wordt de lichaamshouding direct en actief gecorrigeerd. Ook podotherapeuten werken met corrigerende inlegzolen. Podotherapeutische zolen zijn in de regel dikker dan podoposturale zolen en vervaardigd van rubber en/of kurk. Een andere mogelijkheid is de podologische zool, die vaak nauwelijks te onderscheiden is van de podotherapeutische zool. De meeste podologen hebben echter in vergelijking met podotherapeuten slechts een summiere opleiding achter de rug.

2. Manuele correctie

Chiropraxie betekent letterlijk 'gedaan door de hand'. Een chiropractor dient met de hand een mechanische druk toe langs de wervelkolom om zo de stand te corrigeren. Omdat dit vaak gepaard gaat met een krakend geluid staat de chiropractor ook wel bekend als 'bottenkraker'. De chiropractor kan verschoven wervels rechtzetten, waardoor de spanning op de tussenwervelschijven afneemt en de druk op de rugzenuwen wordt opgeheven of verminderd. Hierdoor kan het lichaam natuurlijk(er) bewegen en zenuwen beter functioneren. Ook een orthomanueel therapeut corrigeert de stand van de wervelkolom. Zijn behandeling is erop gericht de scheefstaande wervel door middel van licht drukken met duimen en wijsvingers weer in zijn normale toestand terug te brengen. Dit loszetten, waarbij in tegenstelling tot bij chiropraxie geen 'gekraak' is te horen, moet voor elke wervel en elke rib afzonderlijk gebeuren.

3. Houdingstherapie

Mensendieck en Cesar zijn in Nederland de bekendste houdingstherapieën. Beide oefentherapieën hebben tot doel gezondheidsklachten door een verkeerde lichaamshouding of verkeerd uitgevoerde bewegingen te verhelpen. Dit gebeurt met oefeningen en door de patiënt een correcte lichaamshouding aan te leren. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van een grote spiegelwand, die de goede of foute beweging moet laten zien. Een alternatief is de Alexandertechniek, die zich meer richt op voelen dan op zien en waarnemen. Een leraar in de Alexandertechniek probeert je vooral te laten voelen dat je goed beweegt.


Informatieblok 2 bij het artikel

Waar komen rugklachten vandaan?

Hernia

Een acute hernia ontstaat door een plotselinge, 'verkeerde' beweging en geeft onmiddellijk een scherpe, plaatselijke pijn in de rug die kan uitstralen naar de benen. Soms gaat de pijn gepaard niet spierkrampen. Bij een hernia is er sprake van een breuk in een tussenwervelschijf. Hierdoor kan er iets van de geleiachtige substantie uit het ruggenmergkanaal naar buiten puilen en op een zenuw drukken. Een chronische hernia is het gevolg van slijtage die kan optreden door een verkeerde lichaamshouding, het steeds opnieuw geblokkeerd raken van een wervel, verkeerde rug of buikspieroefeningen, veroudering of overgewicht. Een chronische hernia geeft een minder scherpe pijnreactie. De pijn is 'dof' en gaat samen met een toenemende stijfheid. Naast pijn kunnen diverse andere klachten optreden, zoals plaatselijke prikkelingen in de huid, krachtsvermindering, gevoelsuitval en reflexstoornissen. Natuurlijke behandeling: Alchemilla complex heeft een gunstige invloed op de stofwisseling van de gewrichten, waardoor de beweeglijkheid toeneemt en de pijn afneemt.
Neem gedurende langere tijd driemaal daags dertig tot veertig druppels. Daarnaast kunt u uitwendig de pijnlijke plek enige malen per dag inwrijven met Symphosan, of een kompres met dit middel aanbrengen. Raadpleeg altijd uw huisarts om te laten vaststellen of er sprake is van een hernia.

spit

De gevolgen van spit zijn niet zo ernstig als hernia. Spit ontstaat meestal tijdens onalledaagse, zware inspanningen zoals meubels sjouwen of de tuin omspitten. Ineens kan men zich niet meer bewegen, omdat het 'in de rug schiet'. De pijn kan ongeveer twee dagen aanhouden. Spit is een combinatie van uitgerekte spieren en spierkramp in de lendenstreek. De behandeling bestaat uit bedrust, bij voorkeur met een kussen onder de knieën. Ook warmte kan soelaas bieden. Een warme douche of een rode lamp op de pijnplek richten, geeft in veel gevallen verlichting. Natuurlijke behandeling; Wrijf meerdere malen per dag een dun laagje crème Arnicaforce zachtjes op de pijnlijke plek.


Copyright van dit artikel berust bij:

GezondheidsNieuws:
http://www.gezondheidsnieuws.nl/