Jan Reinders
Informatie en ondersteuning Energetische geneeswijzen
Groesbeek

 

'; $pI++; } if (!preg_match("/^[a-zA-Z-éëüö ]*$/",($_POST['naam']))) { $pError .= '- Bij Naam alleen letters en spaties toegestaan
'; $pI++; } if(strlen($_POST['email']) < 6 || !ereg('@',$_POST['email']) || !ereg('.',$_POST['email'])) { $pError .= '- U hebt geen geldig email-adres ingevuld!
'; $pI++; } if (!filter_var(($_POST['email']), FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $pError .= '- Fout in e-mail-format
'; $pI++; } if(strlen($_POST['onderwerp']) < 3) { $pError .= '- U hebt geen geldig onderwerp ingevuld!
'; $pI++; } if (!preg_match("/^[a-zA-Z+,-.?;ëé ]*$/",($_POST['onderwerp']))) { $pError .= '- Bij Onderwerp alleen letters en spaties toegestaan
'; $pI++; } if(strlen($_POST['bericht']) < 10) { $pError .= '- U hebt geen geldig bericht ingevuld!
'; $pI++; } if (preg_match("/http/i", ($_POST['bericht']))) { $pError .= '- Ongewenste kenmerken aangetroffen!
'; $pI++; } if(!empty($pError)) { // Als er dan toch errors zijn.. echo ($pI == 1) ? 'De volgende fout is opgetreden:
' : 'De volgende fouten zijn opgetreden:
'; // even kijken of het meervoud of enkelvoud is. echo $pError; // echo-en van de error(s) } else { // uiteindelijk toch mailen :) $pHeader = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $pHeader .= "Content-type: text/html; charset=UTF-8\r\n"; $pHeader .= "To: ".$cNaam." <".$cEmail.">\r\n"; $pHeader .= "From: ".$_POST['naam']." <".$_POST['email'].">\r\n"; $website = (!empty($_POST['website'])) ? '

Website: '.$_POST['website'] : ''; $pBericht = $_POST['naam'] . ' heeft volgende bericht gestuurd via website:


'.$_POST['bericht'].$website; mail($cEmail,$cOndPre.' '.$_POST['onderwerp'].' '.$cOndSuf,$pBericht,$pHeader); // if(isset($_POST['usermail'])) // { // Als de persoon het vakje 'Ook naar mezelf mailen' heeft aangevinkt... // $pBerichtUser = 'Het volgende bericht hebt u verstuurd via de e-mail-pagina van www.jreinders.nl:


'.$_POST['bericht']; // mail($_POST['email'],$cOndPre.' '.$_POST['onderwerp'].' '.$cOndSuf,$pBerichtUser,$pHeader); // } echo 'De e-mail is succesvol verzonden!'; setcookie('mailform',1,time()+($cSpam*60)); // cookie zetten tegen spam $pShow = true; // formulier wordt niet weer getoond } } // Kijken of er een waarde moet worden gegeven aan velden... $pNaam = (isset($_POST['naam'])) ? $_POST['naam'] : ''; $pEmail = (isset($_POST['email'])) ? $_POST['email'] : ''; $pWebsite = (isset($_POST['website'])) ? $_POST['website'] : ''; $pOnderwerp = (isset($_POST['onderwerp'])) ? $_POST['onderwerp'] : ''; $pBericht = (isset($_POST['bericht'])) ? $_POST['bericht'] : ''; // kijken of het cookie bestaat, zoja dan wordt het formulier niet getoond. if(isset($_COOKIE['mailform'])) { $pShow = true; echo 'Je kunt maar eens in de '.$cSpam.' minuten een e-mail versturen!'; } if(!isset($pShow)) { // het formulier als $pShow niet bestaat. ?>
 
Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Bericht: