Onderstaande informatie is bestemd voor acupuncturisten.

Behandeltips: (punten te prikken bij specifieke klachten)

Tijdens het behandelen van specifiek klachten, voelde ik extra activiteit van de Qi, of specifieke verstoringen op bepaalde acupunctuurpunten. Behandelen van die punten gaf doorgaans veel resutaat. Hieronder de vermelding van een aantal van deze punten. Gebruik onderstaande informatie in combinatie met jouw totale pakket aan TCM-kennis.

 

Punten:

Zwangerschap: misselijkheid:

KID-21 Youmen is één van de bekende punten, dit geprikt kan worden bij misselijkheid en overgeven tijdens zwangerschap.
KID-21 Youmen aan de linkerzijde was één van de meest verstoorde punten bij alle vrouwen die ik behandelde met deze problematiek. Neem, naast de punten die je op basis van je (energetische) diagnostiek gaat prikken, dit punt op in de puntencombinatie.

Blaasontsteking:

BL-28 Pangguangshu is een voor de hand liggend punt dat geprikt wordt bij blaasontsteking.
Bij alle vrouwen die ik behandelde met blaasontsteking waren BL-28 Pangguangshu en BL-32 Ciliao aan de linkerzijde van het lichaam verstoord. Neem, naast de punten die je op basis van je (energetische) diagnostiek gaat prikken, deze punten op in de puntencombinatie.
Ik heb onvoldoende ervaring in de behandeling van mannen met blaasontsteking en kan niet aangeven of bij mannen dezelfde punten het sterkst gaan afwijken en dus bij voorkeur geprikt moeten worden.

"Uitstralende pijn" bij rugklachten.

Rugklachten die zich (ook) "weerspiegelen" in het bekkengebied (bij een S.I.-gewricht en/of GB-30 Huantiao:

Irritaties van de rug geven energetische ladingen af, die zich vooral via de GB ZU SHAO YANG naar de benen verplaatsen. Indien veel van deze "pijn-qi" zich verplaatst besluit het lichaam deze energie te blokkeren. Dit doet het lichaam heel vaak door het S.I.-gewricht te blokkeren d.m.v. spierspanning rond dit gewricht. Ook GB-30 Huantiao wordt dikwijls geblokkeerd. Is er sprake van een sterke volte in deze gebieden, prik (sedeer) vooral de ah shi-punten bij het geblokkeerde S.I.-gewricht en GB-30 Huantiao. Een (flink) deel van de "pijn-qi" zal zich via GB FU SHAO YANG verplaatsen en leiden tot blokkades op GB-punten op het been. GB-31 Fengshi en GB-34 Yanglingquan kunnen geblokkeerd raken, alsmede punten op de voet, zoals GB-41 Zulinqi, GB-42 Diwuhui, of GB-43 Xiaxi. Indien een flink deel van de "pijn qi" afgevoerd kan worden via de BL Zu Tai Yang, gebruik dan (ook) punten van deze meridiaan. Ontstaan de "pijn qi" voltes t.g.v. kwetsuren bij tussenwervelschijven, plaats dan ook naalden bij de Huatuojiaji punten in dat gebied.
Het spreekt vanzelf dat je tevens gewoon (energetisch) diagnosticeert en ook op basis daarvan behandeld. Indien je de opeenhopingen van de "pijn qi" negeert, zal de rest van de behandeling veel minder effect hebben.

Shiatsutherapeuten kunnen specifieke strekkingen en beenbewegingen toepassen om de voltes, stagnatie bij het S.I.-gewricht te reduceren/elimineren.

Arm en schouderklachten

Verstoringen in het bovenlichaam kunnen zorgen voor toename van energiestromen richting armen. Een te sterke stroming richting armen, zal het lichaam alert maken en doen besluiten de energiestroom te remmen. Aangezien er veel energie door het skelet stroomt en het lichaam de energiestromen flink kan remmen door botdelen te fixeren t.o.v. elkaar, zullen we dikwijls Ahshi-punten en acupunctuurpunten tegenkomen die de fixatie kunnen bevorderen. Het schouderblad wordt met spierspanning zoveel mogelijk vastgezet t.o.v. de romp (ribben). Ook kan het schoudergewricht vaster gezet worden. Het lichaam zal Xie Qi en emotionele energieën eerder vastzetten dan "pijn Qi", of opgehoopte meridiaan Qi.
Indien het lichaam de energiestroom richting hand remt (via yangmeridianen*), ontstaat een "Ah Shi"-punt op de bovenarm. Het punt bevindt zich 3 cun onder SI-10 Naoshu, 3 fen-1 cun diep. Bij palperen zal het pijnlijk aanvoelen bij de patiënt. Dit punt prikken is belangrijk, om de volte af te voeren. Prik eventueel ook SJ-13 Naohui als aangrenzend punt. Soms is er ook een Ahshipunt dat 4 cun onder SI-10 Naoshu ligt. Gebruik deze punten in combinatie met o.a L.I.-15 Jianyu en/of SJ-14 Jianliao, in combinatie met ST-38 Tiaokou, indien het schoudergewrich blokkeert en/of gebloikkeert is. Heeft het lichaam de energietroom tussen de romp en het schouderblad belemmert, dan ontstaan er dikwijls blokkades langs de mediale rand van het schouderblad; meestal iets onder SI-14 Jianwaishu. Prik hier één of meerdere punten en eventueel ook SI-14 Jianwaishu als aangrenzend punt. Opm. De punten hebben een vaste positie t.o.v. de schouderbladrand; beweegt de patiënt het schouderblad t.o.v. de romp, of ontspant de m. Rhomboid minor veel, dan zullen de naalden niet meer in het centrum van de betreffende punten zitten en zal opnieuw geprikt moeten worden, om optimaal te kunnen werken. Combineer met punten op de SI Fu Tai Yang meridaan (omgeving schouderblad en distale punten).

Gaat de volte richting hand stromen, dan zal het lichaam waarschijnlijk proberen een remming te creëren bij het ellebooggewricht. Check regelmatig, of de patiënt het ellebooggewricht ontspannen kan houden. Zo niet, probeer de onderarm ontspannen te bewegen terwijl de patiënt deze ontspannen probeert te houden.
Prik indien nodig L.I.-10 Shousanli, of een ander punt in die regio.
Voor de afvoer richting hand kan SJ-5 Waiguan, of SI-6 Yanglao belangrijk zijn. Is er sprake van Xie Qi, prik dan ook Baxie punten.
Het spreekt vanzelf dat je tevens gewoon (energetisch) diagnosticeert en ook op basis daarvan behandeld.

Nekklachten:

Nekklachten kunnen verband houden met irritaties in de nek ten gevolge van b.v. nekslijtage en externe pathogenen, maar ook door opgehoopte energieën in het hoofd, of bij de schedelrand. Emotionele ladingen, of Liver yang rising kunnen een rol spelen .............

 

Aan deze pagina wordt nog verder gewerkt (uitbreiding volgt).

 

© Jan Reinders, Groesbeek 2016-2018 Integraal overnemen/ kopiëren/ afdrukken met bronvermelding en deze copyrights-regels, toegestaan. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding de tekst van dit artikel geheel of gedeeltelijk te kopiëren, of over te nemen/ te gebruiken in electronische verspreidingsbronnen (internet, CD-ROM, enz)..